UWAGA
Cyklicznie będziemy publikować i rozpowszechniać na łamach naszej prasy, w Internecie, na uczelniach wyższych itd. opinie z naszymi do nich komentarzami, wszystkich biegłych, którzy łasi na trochę grosiwa, sporządzają je zgodnie z oczekiwaniami prokuratury.
Dodatkowo publikować będziemy imiona i nazwiska oraz treść zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez osoby je składające. Ujawniać również będziemy ich zeznania na policji czy w prokuraturze. Nie ma bowiem zgody na anonimowe opluwanie i przypisywanie mi z pobudek politycznych czynów, do których sam mam wstręt.
Leszek Bubel

ZAWIADOMIENIE
O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY PRZECIWKO
prof. dr hab. BARBARZE BARTNICKIEJ
Z UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
czyli jak zarabia ona pieniądze za
preparowanie kłamliwych opinii jako biegła

ZOBACZ