Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Obrazy idei narodowej
Obrazy idei narodowej | Drukuj |
Bardzo się cieszę, gdy na łamach T.P. ukazuje się sumienna praca dotycząca Ruchu Narodowego w Polsce. Zazwyczaj są to programy polityczne, podbudowane naukowo dla istniejącego już ustroju narodowego, którego jeszcze nie ma i myślę, że długo nie będzie, ponieważ stoją temu zagadnieniu na przeszkodzie przyczyny złożone z braku powszechnej świadomości, z sytuacji ekonomicznej, z przesłanek psychologicznych wyrosłych na długim okresie niebytu politycznego i uprawiania negatywnej propagandy niewolniczej, ze schorzałych błędnych obyczajów zaliczanych do norm bytowych, z dewiacji kultury zupełnie obcej narodowi polskiemu oraz z szeregu innych złożoności, których wyliczanie mogłoby zająć wiele czasu.


Zastanawia i bardzo cieszy jednocześnie fakt, iż istnieje w Polsce gazeta, która te różnorodne wersje idei narodowej publikuje, udostępnia jakby w ramach koniecznego szkolenia intelektualistów, tak straszliwie i bezwzględnie wykreślonego z bytu zniewolonego przez PZPR narodu polskiego przez ponad pół wieku.

Niebezpieczeństwem są tu jedynie ambicje indywidualne twórców mądrych myśli, którzy mogą dążyć do stworzenia w konsekwencji we własnych twórczych umysłach stanu niechęci na skutek ich niedoceniania przez naród. Nic na to nikt nie poradzi, jednak, choć na pewno przydałby się szeroko rozwinięty temat z tego zakresu określający sens i wartość idei narodowej oraz stosunek indywidualizmu do tej wielkiej idei, która właśnie składa się z wielu intelektów obywatelskich, ocenianych nie jednostkowo, lecz łącznie, tak właśnie jak z milionów ludzi złożony jest naród.

Nasza świadomość, że jesteśmy zaledwie pionkami w stosunku do całego narodu, nie pomaga wprawdzie w twórczości, ale jest niezmiennym faktem, pozbawiającym nas realnie korzyści materialnych, bo idea narodowa nie odwzajemniała się nagrodą materialną, lecz duchową, w postaci powszechnego uznania i szacunku ze strony mądrych obywateli.

Być może się mylę, gdy uwzględniam w tym zagadnieniu istnienie elementu lewicowego, polegającego na spodziewaniu się szybko przyznanej nagrody za dobrą pracę.

Nasza idea nie jest jednak płatna doraźnie i nigdy nie przynosi korzyści materialnych, ponieważ wykonujemy tę trudną pracę nie na zamówienie, ale dla siebie i dla narodu, z którym żyjemy na własnej ziemi, we własnym państwie.

Sądzę, że nie wolno nam głosić dydaktycznie teorii doktrynalnych związanych z ideą narodową, bo ta droga prowadzi do partykularyzmu poglądowego, do indywidualnych ocen problemu, który nie jest, bo nie może być, sprawą jednostki. Wydaje mi się, że ocenę własnego wkładu rzeczywistego w rozbudowę teoretyczną choćby idei narodowej uczyni sam czas i praktyczne doświadczenie wdrożonej myśli intelektualisty w historię bytu narodu.

Makabryczne czasy PRL przez ponad pół wieku zabijały pierwiastki zdrowego rozsądku człowieka-niewolnika w jego psychice, wypaczały logikę bzdurami ideologii niewolnictwa, a nawet paraliżowały sposób rozumowania, działając na wyobraźnię inteligentnego Polaka.

Tylko kalecy umysłowi, niedorozwinięci byli wolni od podobnych cierpień, ponieważ pojemność ich mózgów, bardzo ograniczona niedorozwojem naturalnym umysłu, pozwalała im pełnić funkcje wykonawcze nakazane przez okupanta, a zwalniała zupełnie od pracy twórczej, koncepcyjnej, od myślenia.

Pamiętajmy, że ten haniebny rys psychologiczny, zatwierdzony przez Dickmana Mazowieckiego Grubą Kreską, widoczny jest dziś w Polsce prawie we wszystkich dziedzinach bytu narodu, bo stanowi on punkt wyjścia z matni bezsensu, konieczność uczynienia pierwszego kroku w przód, bez którego nie może być nawet mowy o rozwoju lub egzystencji państwa.

Dlatego też szczerze apeluję do polskich intelektualistów narodowych o rozpoczynanie budowli ustroju narodowego od fundamentów, a nie od dachu, o radykalne zwalczanie dwojakiego rodzaju ciemnoty politycznej, jaka wyraźnie występuje w dzisiejszej zdemolowanej Polsce.

Jest ciemnota klasyczna, polegająca na twierdzeniu: „niech rządzi kto chce, aby było mi dobrze”. Wyznawcy tego wegetalizmu w Polsce składają się nie tylko z ludzi o wadach niedorozwoju umysłowego, ale i ze znacznego odsetka zdeformowanych psychicznie przez PZPR osobników, którzy utracili wiarę w rzeczywistość i niewiele różnią się już od zwierzęcia hodowlanego, któremu także wystarcza motto mądrości bytu jw.

Druga warstwa to „produkt” celowy okupanta i PZPR, wymodelowany psychicznie przy pomocy okupacyjnego programu nauk politechnicznych czy uniwersyteckich wielkim wysiłkiem ideologicznym profesorów z awansu społecznego, nawiedzonych satanizmem populizmu w formie teorii nowoczesnego niewolnictwa. Ta armia wyznawców egoizmu praktycznego o mądrości zawodowej, z której wykastrowano zupełnie świadomość przynależności narodowej, jest wielce niebezpieczna dla przyszłości narodu, bo wcale nie jest związana z tym narodem żadnym związkiem duchowym, byt zabezpieczy jej okupant żydowski przy pomocy Grubej Kreski, stawiając ją ponad prawem. Ta warstwa programowanej przez okupanta ciemnoty jest dziś śmiertelną pułapką dla otwartej chrześcijańskiej moralności polskiego narodu, gdyż stanowi wizualny przykład mądrości kolaboracji z wrogiem i skutki tej haniebnej w rzeczywistości kolaboracji, ale niekaralnej i stanowiącej wzór moralności socjalistycznej, żydowskiej, przykład mądrości bytu.

Oprócz tych dwóch rodzajów ciemnoty istnieje również w Polsce negatywizm społeczny złożony z beznadziejności bytu tymczasowości, bezustannie zmienianych praw, z niewiary we wszystkie poczynania rządu, w propagandę TV, w istnienie sprawiedliwości i racji bytu ustroju, a w ogóle - w sens bytu człowieka oraz celowość jego działań w jakimś nierządowym kierunku.

Ten stan psychiki narodu odzwierciedla nawet twórczość intelektualistów narodowych w szybkości ich działania, w spodziewaniu nagłych wyników i skutków tej szlachetnej twórczości. Zwracam jednak uwagę na podstawowy element zagadnienia, na różnicę inteligencji twórców idei narodowej, a zacofanych odbiorców, adresatów, którzy są z zasady w stanie śpiączki światopoglądowej, zaszczepionej im głęboko w psychice przez siłę okupanta - PZPR.

Jeżeli więc teoretycy idei narodowej zechcą uwzględnić przytoczone wyżej trudne aspekty zagadnienia w swojej dobrej twórczości, jeżeli wykreślą z działań personalizm ideologiczny, który tutaj ma marginesowe znaczenie, bo ustrój narodowy nigdy nie był, nie jest i nie będzie totalitaryzmem, a rozpoczną fundamentalne prace przy oczyszczaniu Polskiego Narodu z bagna schorzeń zaszczepionych przez żydowskiego okupanta jeszcze przez Piłsudskiego (Zelman), Hitlera, Stalina, Bieruta, Bermana, a dziś przez samurajów z b. PZPR, łącznie z prezydentem Stolzmanem - to moment wejścia praktycznego w życie idei narodowej znacznie się przybliży.

Wielkość idei narodowej jest niepodzielna, ale możliwa do transformacji w nacjonalizm, co prowadzi bezpośrednio do rozkładu państwa i różnych kolizji politycznych w sferze polityki międzynarodowej, doktrynalne dzielenie idei narodowej według skali radykalizmu działań lub frakcyjne jej prezentowanie, aby zaspokoić ambicjonalne własne projekty jest drogą wstecz, bo osłabia i likwiduje w końcu byt idei.

Idea narodowa jest mądrością bytu narodu, a sam jej byt owocem mądrości obywateli. Aby więc urodziło się to wzniosłe pojęcie, naród w przeważającej większości musi myśleć realnie, aby zrozumieć podstawę wyboru tej idei. Naród, który nie potrafi pojąć wartości idei narodowej, nie doceni jej twórców - zginie bezpowrotnie, ściągając na własne głowy wieczne przekleństwo przyszłych pokoleń oraz historyczną hańbę w całym świecie.

Polska dziś jest w sytuacji wprost tragicznej, bo oprócz grupy zawodowych szulerów żydowskich, mających w rękach immunitet władzy z łaski Solidarności sterowanej przez Żydów, zawiera w sobie znaczny procent ciemnoty organicznej, wyszkolonej studiami politechnicznymi czy uniwersyteckimi, czy też bez studiów, lecz zaopatrzonej w dyplomy uczelniane przez PZPR, i to ta właśnie grupa uważa się we własnym mniemaniu za Polaków, a nawet za czołówkę narodu polskiego. Dramat polega na tym, że tę grupę degeneratów warstwa ciemnoty kategorii pierwszej uważa za normalnych obywateli, głosząc wszędzie, iż kolaboracja z wrogiem jest mądrością bytu, wobec której cały wielomilionowy naród jest bezsilny.

Tylko odwrócenie tego pojęcia będzie krokiem wprzód, bo o ile lewica żydowska opiera się fundamentalnie na ciemnocie narodów, to idea narodowa - jako zupełnie jej przeciwna - za fundament bytu uznaje mądrość człowieka i jego rozwój poprzez stworzenie temu człowiekowi dobrobytu osiągniętego własną, wolną pracą.

W Polsce dziś wyższe wartości moralne, jak: honor, godność ludzka, patriotyzm zostały wykreślone z człowieczeństwa przez półwieczną politykę żydowską PZPR w znacznej części narodu.

Ci Polacy, którzy te piękne wartości zachowali, po prostu nie są w stanie posługiwać się nimi w życiu codziennym, gdyż żydowskie mass media bezustannie je ośmieszają, prześladują, aby moment odrodzenia narodowego odsunąć jak najdalej w przyszłość. Są to działania wielce szkodliwe, lecz coraz bardziej bezskuteczne, ponieważ w rejonach wiejskich już zupełnie lekceważone jako ordynarna propaganda, tworzona przez żydowskich zgniłków, pełniących z nakazu Sanhedrynu role redaktorów pism ogólnokrajowych („Gazeta Wyborcza”, „Nie” itp.).

Potężną bronią lewicy w walce z niepodległością narodu polskiego jest stworzona sztucznie przez rządzących Polską Żydów powszechna niewiara w sens bytu oraz jej rozszerzone aspekty w postaci osiągania korzyści doraźnych każdym dostępnym sposobem (np. biznes nieograniczony prawami karnymi ani moralnymi) i bezpośrednim ich użytkowaniem doraźnym. Ta tymczasowość jest elementem polityki żydowskiej, stosowanym przez nich w opanowanym kraju.

Jest jeszcze wiele aspektów polskiej rzeczywistości, z którymi intelektualiści narodowi powinni walczyć skutecznymi sposobami bezustannie, na każdym kroku, dotąd, aż powszechna świadomość narodowca stanie się faktem.

Najzdrowsza, najbliższa polskiej idei narodowej jest polska wieś, której zależność od warszawskiego Sanhedrynu jest nikła. Wszelkie próby żydowskie dotyczące likwidacji tego polskiego bastionu narodowego do dziś są mierne, a ci, którzy ulegli unijnej, kłamliwej propagandzie, często wracają na wieś i zbliżają się światopoglądowo do idei narodowej. Dziś już każdy na wsi wie, że Żydzi walczą z ideą narodową, bo ta idea odbiera im możliwości okradania chłopów, zamyka im drogi handlowych oszustw i nie pozwala żyć bez rzeczywistej twórczej pracy.

Wioski i gminy o tradycjach patriotycznych, jak np. w woj. piotrkowskim: Pradyż, Sulejów, Aleksandrów, Żarnów, Huciszków już dziś zasługują na uznanie całej Polski za wysoce patriotyczną postawę wobec zagrożeń żydowskich, za polską mądrość bytu, za kultywowanie wiary, za zachowanie przez mieszkańców tożsamości narodowej i polskich obyczajów tradycyjnych we wszystkich dziedzinach kulturowo-patriotycznych.

Intelektualiści narodowi mogliby rozważyć problem wyszukiwania takich rejonów polskości zagubionych pośród dżungli bezsensu wiecznej pogoni za złudnym zyskiem pochodzącym z kradzieży „prawnej” uznawanej w PRL-bis za objaw legalizmu ekonomicznego.

Zawsze niezmienną zasadą w narodowej idei jest tożsamość narodowa, polska członka tejże idei, ponieważ występuje tu również tożsamość interesów, celów i dążeń, wspólnota duchowa wielkiego uczucia - patriotyzmu, kult dla przodków, uznanie rocznic historycznych oraz symboli narodowych, inspirujących ducha narodowego do działań społecznych. Drugim elementem idei jest wiara katolicka polegająca na rozumowym pojmowaniu dekalogu i Praw w Nim zawartych, nie eksponowana wizualnie, lecz wewnętrzna, realizowana czynami, a nie teorią, podbudowana prawdą absolutną jako fundamentem Dobra w szerokim znaczeniu.

Ludzie zawierający w sobie podobne cechy charakterologiczne stanowią monolit granitowy, nigdy niezmienny, co udowodniła historia nasza czasu hitleryzmu, a więcej i szerzej okresu okupacji sowieckiej, kiedy to „klasa robotnicza” mordowała niezłomnego narodowca najstraszliwszymi torturami, aby przypodobać się zbirom z NKWD, którzy w duchu śmiali się po prostu z ciemnych polskich robotników służących ślepo własnemu okupantowi, likwidując własnych braci, myślących za tych bezmózgich robotników.

Nikłe ślady tej gehenny jeszcze istnieją w Polsce, i to one wymagają radykalnego naprawienia, bo jako rzeczywisty hamulec psychologiczny narodu stoją wyraźnie na przeszkodzie porozumienia wewnątrznarodowego.

Reasumując spostrzeżenia wymienione jw. i oceniając je realnie jako rzeczywistą przeszkodę w ogłaszaniu (z wyprzedzeniem czasu) różnorodnych projektów konstrukcji państwa narodowego wbrew faktom realnym, nasuwa się samoczynnie spostrzeżenie, że ruch narodowy jest palącą koniecznością, a państwo narodowe potrzebą numer jeden. Dlatego też coraz szersze dyskusje i pomysły na łamach T.P. są wskazane, potrzebne, bo to środek uświadamiania skundlonego, zdegenerowanego w znacznej skali narodu, któremu wskazówki światopoglądowe są potrzebne bardziej niż chleb.

Pragnę szczerze podziękować wszystkim piszącym na ww. temat, bo to dowód budzącego się rzeczywistego patriotyzmu, a różnice pojęciowe dowodzą tylko szerokości tematu, dążeń do utworzenia idei narodowej o podstawach ogólnonarodowych.

Idea narodowa jest tylko jedna, choć różnorodność jej spostrzegania jest wielostronna i nie liczą się tu ambicje działaczy indywidualnych, lecz mądrość drogi polityczno-społecznej narodu, realizowanej na podstawie tej złożonej mądrości intelektualistów-patriotów, dążących do wskrzeszenia i praktycznego wprowadzenia w życie mądrości bytu narodu przy pomocy cennej niezwykle mądrości indywidualnej, własnej autorów prac tego typu.

Honwed

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 12 gości