SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Teczka "Bolka" | Drukuj |
Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r.
Leszek Bubel
 Warszawa
redaktor naczelny tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Sz. P.
Lech Czapla
Kancelaria Sejmu RP
Ul. Wiejska 4/6/8
OO-902 Warszawa
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Z ostatnich doniesień medialnych Polska dowiedziała się, iż kopie materiałów zawierających pełną dokumentację teczki agenta o pseudonimie „Bolek”, znajdują się w sejmowym archiwum Kancelarii Sejmu.
W związku z powyższym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), a także ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. 1984 r. Nr 5 poz. 24) o prawie prasowym, wnoszę o udostępnienie mi kserokopii ww. materiałów, które dotyczyć mają byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu. Do udostępnienie informacji publicznej zobligowane są przede wszystkim organa władzy publicznej, do jakich z całą pewnością zalicza się Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Przeszkodą w udostępnieniu informacji publicznej, mogą być ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa. Ograniczenie to nie dotyczy jednak osób pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji. Lech Wałęsa, jako były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z pewnością jest osobą publiczną, a dokumenty zawarte w przedmiotowej teczce zawierają informacje związane z działalnością organów lub podmiotów państwowych, a więc są informacją publiczną.
W związku z powyższym, wniosek niniejszy jest zasadny.
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o przesłanie mi powyższych informacji pocztą w formie wydruku na podany powyżej adres, a także - o ile to możliwe - w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Leszek Bubel


KANCELARIA SEJMU
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Warszawa, 6 marca 2012
Pan
Leszek Bubel
Warszawa
BKI-144-3155/12
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 lutego 2012 r., Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu uprzejmie wyjaśnia, co następuje.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z póź. zm.) przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
Interesujące Pana materiały mają charakter archiwalny. Udostępnianie takich materiałów następuje zaś na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. z 2011 r., Nr 123, poz. 698, z póź. zm.) i wydanych na tej podstawie aktów wykonawczych, w tym przede wszystkim rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1161).
W celu uzyskania poszukiwanych przez Pana materiałów sugerowalibyśmy zwrócenie się z wnioskiem o ich udostępnienie bezpośrednio do Biblioteki Sejmowej, której wydział stanowi Archiwum Sejmu. Dane kontaktowe Biblioteki:
Biblioteka Sejmowa ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa.

Od red..: Sprawa „Bolka” to już mocno nudny temat. Jednak zwróciłem się do Biblioteki Sejmowej o udostępnienie materiałów, gdyż jestem bardzo ciekaw co też odpowiedzą.« poprzedni artykuł
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698

Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 13 gości