Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Oszustwa wyborcze arrow Oszustwa wyborcze
Spis treści
Oszustwa wyborcze
Strona 2

PISMO O TEJ TREŚCI OTRZYMAŁY WSZYSTKIE OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE ORAZ PROKURATURY OKRĘGOWE. NA DZIEŃ DZISIEJSZY MAMY PONAD 30 WEZWAŃ CELEM ZŁOŻENIA DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ. O SZCZEGÓŁACH PROWADZONYCH ŚLEDZTW INFORMOWAĆ BĘDZIEMY NA BIEŻĄCO.


Warszawa, 22 września 2007 r.

 

Leszek Bubel

ul. Brzoskwiniowa 13

04-782 Warszawa

tel./faks: (022) 810 44 45

tel. Kom.: (0) 506 219 698

red. naczelny tygodnika

Tylko Polska”

Okręgowa Komisja Wyborcza

w ..........………………………….

........................…………………….


 

W związku z napływającymi do redakcji,

potwierdzającymi się, informacjami składam

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Jako redaktor naczelny kilku ogólnopolskich tytułów prasowych - działając na podstawie art. 304 § k.p.k.1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r.2 - zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa z art. 248 pkt 6 k.k. oraz art. 258 k.k.3 w związku z art. 149 ust. 1 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej4 przez zgłaszających listy z podpisami w Okręgowych Komisjach Wyborczych przez:

  1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

  2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;

  4. Komitet Wyborczy Racji Polskiej Lewicy;


Uzasadnienie

Cały swój potencjał organizacyjny - jako redaktor naczelny kilku ogólnopolskich tytułów prasowych, bazujących także na ponad 200 współpracujących dziennikarzach,korespondentach,oraz czytelnikach i informatorach – skierowałem na staranne przyjrzenie się metodom walki politycznej biorących udział w obecnych wyborach partii i różnych komitetów wyborczych.

Zbiegło się to z publiczną wypowiedzią będącego w Polsce byłego prezydenta Czech, Wacława Havla, który powiedział, że prawidłowość wyborów w naszym kraju powinni obserwować niezależni obserwatorzy z Unii Europejskiej. Na podstawie zebranych informacji i materiałów jasno wynika, że szefowie partii politycznych, ich struktur terenowych, obecni posłowie zlecili fałszowanie list z podpisami celem ich rejestracji w Okręgowych Komisjach Wyborczych na posłów i senatorów. Szybki kalendarz wyborczy, walka o jak najlepsze miejsce na listach oraz składanie w ostatniej chwili list do rejestracji ma - w ich oczekiwaniu - uniemożliwić rzetelne sprawdzenie podpisów przez Okręgowe Komisje Wyborcze. W konkretnych przypadkach także tym, którego dotyczy to zawiadomienie. Okazało się, iż nawet ok. 80 procent! podpisów zostało sfałszowanych.

Na listach wpisane zostały imiona i nazwiska, adres oraz PESEL osób rzekomo popierających listę oraz - zwykle inną ręką - sfałszowane ich podpisy. Ww. komitety wyborcze korzystały z :

1. Pozyskanych nielegalną drogą baz danych różnych instytucji, np. PZU, ZOZ.

2. Wymiany list z innym komitetem wyborczym i przepisania danych.

3. Przepisywania wszystkich danych z list kserowanych i składanych w komisjach wyborczych w poprzednich wyborach parlamentarnych i samorządowych.

4. Komitety, aby utrudnić weryfikację list z podpisami, celowo składają je ze znacznie większymi od wymagań ilościami tuż przed terminem zakończenia ich przyjmowania. Liczą na zamęt z powodu dużej ilości komitetów i zmęczenie osób odpowiedzialnych za ich weryfikację.

Tylko niewielka część list z poparciem była zbierana wśród członków i sympatyków. Przytłaczająca większość jest sfałszowana – jak potwierdzają informatorzy. Obwodowa Komisja Wyborcza, do której właśnie składam niniejsze zawiadomienie z równoległym powiadomieniem instytucji UE i OBWE stosownymi pismami w dwóch językach oraz mediów ogólnopolskich i regionalnych ma możliwość, a nawet obowiązek, rzetelnego sprawdzenia składanych list z podpisami poparcia. Aby nie dopuścić do sfałszowania wyborów wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r. na skalę, która będzie kompromitacją Polski w oczach opinii publicznej w Polsce i na świecie. Dlatego też wnoszę do Obwodowej Komisji Wyborczej - zgodnie z paragrafami ww. ustawy – o wszczęcie dokładnych procedur sprawdzania wszystkich list, odmowę jej rejestracji oraz osobno o powiadomienie o popełnieniu przestępstwa właściwej prokuratury.

Zdumiewające jest także, jak obecny rząd boi się zagranicznych obserwatorów, którzy powinni znaleźć się w Polsce już na etapie rejestracji list, a nie tylko w dniu głosowania. Ponadto – jako uczestnik kilku kampanii wyborczych – wiem, że największą starannością w zbieraniu podpisów wykazują się małe komitety, które widać nawet w miejscach publicznych. Czym większy i o bardziej znaczącej pozycji politycznej, tym bardziej wychodzi z przekonania o własnej bezkarności. Opisane wyżej praktyki dotyczą także innych komitetów, ale nie uzyskałem jeszcze wystarczających danych, informować o masowo i z premedytacją popełnianych wyborczych oszustwach.

Leszek Bubel

red. naczelny

Załączniki:

1. Wykaz sędziów wchodzących w skład Obwodowej Komisji Wyborczej;

2. Kserokopia pierwszej strony „Gazety Wyborczej” z dnia 22 września2007 r. z tytułem „Nie wpuszczą OBWE na wybory”;

1Dz. U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555 z późn. zm. Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

2 Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm. Art. 10. 1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa.

3 Dz. U z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm. Art. 248. Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum: 6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

4 Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499. Art. 149 ust. 1. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów okręgowa komisja wyborcza dokonuje w terminie 3 dni sprawdzenia danych bądź wiarygodności podpisów, w oparciu dostępne urzędowo dokumenty, w tym rejestry wyborców urzędowe rejestry mieszkańców, a w miarę potrzeby również o wyjaśnienia wyborców. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego zawiadamia się niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.

 
następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 15 gości