SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Miliony, miliony...: DOTACJE CENTRALNE | Drukuj |
Spis treści
Miliony, miliony...
URZĄD MARSZAŁKOWSKI PODLASKIE
ŁÓDŹ
WARSZAWA-WOLA
WARSZAWA-TARGÓWEK
WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
WARIMPEX
WARSZAWA-OCHOTA
BIAŁYSTOK
URZĄD MARSZAŁKOWSKI ŁÓDŹ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI DOLNY ŚLĄSK
WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
WARSZAWA-URSYNÓW
WARSZAWA-URSUS
WARSZAWA-WŁOCHY
WARSZAWA-WAWER
DOTACJE CENTRALNE
MINISTERSTWO KULTURYi DZIEDZICTWA NARODOWEGO
CDN...


 

 
 UWAGA, od przytoczonych sum może zakręcić się w głowie!Grzegorz Szymański
ZASTĘPCA DYREKTORA

 
Warszawa, 26 marca 2012 r.


W nawiązaniu do pańskiego pisma z dnia 6. marca 2012 r. uprzejmie informuję, że:

Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej oraz języka regionalnego przyznaje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC). W 2010 roku na realizację zadań związanych z mniejszością żydowską w Polsce przekazano kwotę 840.300 zł, w 2011 - 1.024.682,90 zł, a w 2012 r. - 1.296.200 zł. W załączeniu znajdzie Pan listę zadań wspartych w latach 2010-2011 z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Z dotacji MAiC finansowane są między innymi: wydawanie prasy i publikacji książkowych dla mniejszości żydowskiej; festiwale, koncerty, spotkania, konferencje i odczyty (w tym działalność Chóru Żydowskiego „Clil”); zajęcia o charakterze edukacyjnym skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych; działalność bibliotek udostępniających zbiory w języku jidysz i hebrajskim; uroczyste obchody rocznic istotnych dla narodu żydowskiego.

Imprezy kulturalne organizowane przez mniejszości narodowe i etniczne są również wspierane finansowo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Listy wszystkich podmiotów, które uzyskały wsparcie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępne są na stronie internetowej resortu pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/ (zakładka Finanse, następnie Programy Ministra, i dalej Programy MKiDN 2010, Programy MKiDN 2011).

Konkursy na realizację zadania publicznego w celu wspierania inicjatyw edukacyjnych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych co roku przeprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. W latach 2010-11 wśród beneficjentów nie było organizacji żydowskich. Tegoroczny konkurs zostanie rozstrzygnięty w kwietniu.

Projekty adresowane do mniejszości żydowskiej organizuje także Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Są to między innymi podróże studyjne młodzieży izraelskiej czy przedstawicieli diaspory żydowskiej. MSZ wspiera też międzynarodowe konferencje na temat historii i kultury. Działania te nie mają jednak formy dotowania organizacji lub ich działalności statutowej. Projekty realizowane są wspólnie z partnerami zagranicznymi (np. Jewish Historical Association of Greater Washington, American Association for Polish Jewish Studies).

MSZ organizuje również Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca w zakresie dyplomacji publicznej”, do którego zgłaszane są projekty dotyczące m.in. zbliżania kultur. Ogółem w latach 20 l 0-20 11 udzielono wsparcia 15 projektom dotyczącym tematyki żydowskiej na łączną sumę 1,12 mln zł.

Lista zadań służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej w 2012 r. wspartych z budżetu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/Obsługa finansowo-księgowa/5500,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce - 2012 r./116800,00

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce/Dotacja podmiotowa na koszty utrzymania Stowarzyszenia/10000,00

Fundacja Jewish Community Centre/Wniosek o dotację podmiotową na rok 2012/4000,00

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Dotacja podmiotowa na działalność statutową/12000,00

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia/6000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika Słowo Żydowskie Dos Jidysze Wort w 2012 r./240000,00

Stowarzyszenie MIDRASZ/MIDRASZ - Czasopismo Żydowskie/145000,00

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP/Czasopismo „Almanach Żydowski 2012/2013”/20000,00

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/20000,00

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/”Przeszłość drogowskazem ku przyszłości? O życiu żydowskim w prasie przedwojennej”/5000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Remont ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego TSKŻ w Śródborowie - 2012 r./246000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Digitalizacja zbiorów archiwalnych TSKŻ w tym prasy i druków ulotnych - 2012 r./15000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2012 r./65000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2012 r./65000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Edukacja dzieci i młodzieży - Jidysz oczami dziecka - 2012 r./20000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Prowadzenie biblioteki i czytelni - zbiory w językach jidysz i polskim w 2012 r./15000,00

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Rozbudowa portalu internetowego POUN. Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa dolnośląskie i lubuskie/10000,00

Stowarzyszenie MIDRASZ/XV Dni Książki Żydowskiej/20000,00

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael/Organizacja V Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor - kolor i dźwięk” 2012 w Białymstoku/20000,00

Gmina Wyznaniowa Żydowska/Moja żydowska Warszawa - Majn jidysze Warsze/20000,00

Fundacja SHALOM/Kursy języka jidysz i warsztaty piosenki/15200,00

Fundacja SHALOM/Program Edukacyjny Centrum Kultury Jidysz/15000,00

Fundacja SHALOM/Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” - X edycja oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi” - VI edycja/50000,00

Fundacja SHALOM/Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, odbywających się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera/25000,00

Fundacja SHALOM/Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom/20000,00

Fundacja SHALOM/X Seminarium Języka Jidysz i Kultury Żydowskiej/24000,00

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Żydowska Biblioteka im. Remu/10000,00

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/A Majse 1 Bajka - druga edycja/15000,00

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste obchody 69 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2 100,00

Fundacja PRO ARTE 2002/XIV Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA/39600,00Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej przyznane z budżetu Ministra SWiA w 2011 r.

Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie”/Dos Jidisze Wort w 20 II roku/240000,00

Stowarzyszenie MIDRASZ/Midrasz - Pismo Żydowskie/151 500,00

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce/Dotacja podmiotowa na koszty utrzymania Stowarzyszenia/10000,00

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce/Wydawanie „Kwartalnika Historii Żydów” w roku 2011/30000,00

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/15000,00

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych/Stowarzyszenia/7200,00

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie wydania płyty/16000,00

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Dotacja podmiotowa na działalność statutową/12000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w 20 II r. dotacja podmiotowa/120000,00

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Czulent - Stowarzyszenie/5000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Zorganizowanie i prowadzenie biblioteki dla zbiorów w językach jidysz i polskim w 20 II r./22 959,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2011 r./65000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2011 r./65000,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Edukacja dzieci i młodzieży - Jidysz oczami dziecka - 2011 r./
27 000,00

Stowarzyszenie MIDRASZ/XIV Dni Książki Żydowskiej/23620,00

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Rozbudowa portalu internetowego POLIN. Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa pomorskie i zachodniopomorskie/12800,00

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/Wirtualna wystawa „Profesor Mojżesz Schorr - człowiek postępu”/8000,00

Fundacja PRO ARTE/XIII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA/40000,00

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa/Obchody świąt żydowskich/8000,00

Fundacja SHALOM/Program zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom/20000,00

Fundacja SHALOM/Kursy języka i jidysz i warsztaty piosenki/18300,00

Fundacja SHALOM/IX Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz/28000,00

Fundacja SHALOM/Program edukacyjny Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom/15000,00

Fundacja SHALOM/Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, odbywających się podczas/Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera/35000,00

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Wydanie książki pl. „Żydzi w walce 1939-1945” - Opór i walka z faszyzmem tom 11/12000,00

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste obchody 68 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2500,00

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Żydowska Biblioteka im. Remu/14803,90Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej przyznane z budżetu Ministra SWiA w 2010 r.

Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji

Stowarzyszenie MIDRASZ/„Midrasz - Czasopismo Żydowskie”/148000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w 2010 r./
120 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie”/Dos Jidisze Wort w 2010 roku/235000,00 zł

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP/Czasopismo „Almanach Żydowski 2010/2011”/20000,00 zł

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dotacja podmiotowa: dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia/9000,00 zł

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/10000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2010 r./
60000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody 60 rocznicy powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce - 2010/25000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2010/60000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydanie albumu z okazji 60 rocznicy powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w/Polsce - 2010/20000,00 zł

Fundacja SHALOM/Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” - IX edycja oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi” - V edycja/30000,00 zł

Fundacja SHALOM/VIII Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz/23000,00 zł

Fundacja SHALOM/Kursy języka jidysz w Warszawie i Łodzi/15000,00 zł

Fundacja SHALOM/Blok zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom/10000,00 zł

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Wydanie książki pt. „Żydzi w walce 1939-1945 - Opór i walka z faszyzmem” tom II/10000,00 zł

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste obchody 67 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2500,00 zł

Stowarzyszenie MIDRASZ/Publikacja książkowa pt. „Zapomniana dekada”/9700.00 zł

Stowarzyszenie MIDRASZ/XIII Dni Książki Żydowskiej/23100,00 zł

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/„A maise/Baika” - książka dla najmłodszych dzieci/10000,00 zł.
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698

Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 16 gości