SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Mossad w Polsce arrow PRZEGLĄD PSEUDONARODOWYCH KUP - POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE
PRZEGLĄD PSEUDONARODOWYCH KUP - POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE | Drukuj |
 
„Generał” Grudniewski
„Pułkownik” Wasiak
OFICER KOMUNISTYCZNEGO LWP NA CZELE „POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH” Stricte piłsudczykowskiej organizacji statutowo odwołującej się do jej historycznego dorobku.

Oto dokumenty, którymi można mierzyć skalę prostactwa i oszołomstwa. Od paru lat  grupa przebranych w wojskowe mundury jajcarzy, pokazuje się przy różnych okazjach w miejscach publicznych. I niech im, bo w końcu, choć kulawą, to jednak mamy demokrację. Jednak kupa owa mieni się uparcie narodową, wręcz nawiązującą do dorobku Ruchu Narodowego w Polsce. Stąd też moje nią zainteresowanie.


Od lat, jednak nie dość skutecznie, „gonię” jak mogę tych przebierańców, których dostatecznie poznałem, aby nie być z nimi utożsamiany. Wielokrotnie odmawiając jakiejkolwiek współpracy z nimi. Więcej tam generałów i pułkowników niż szeregowych. Nic w tym dziwnego, ponieważ w 2005 roku jeden z nich - Ludwik Wasiak - zaproponował mi, że mnie również mianuje pułkownikiem tylko za 2 tys. złotych.
Obecnym szefem tej kupy jest były oficer komunistycznego Ludowego Wojska Polskiego, do tego o typowej semickiej facjacie i nazwisku, a mianowicie Jan Grudniewski. Samozwańczy generał… dywizji. Z otrzymanych z sądu dokumentów nie wynika, że powołany został zgodnie z obowiązującym statutem stowarzyszenia zarejestrowanego w sądzie.
Pewnie niejedna osoba zastanawia się po co grzebię w takim g… trwoniąc czas i energię? Ano po to, aby i takie kupy nie były anonimowe. Aby prawdziwi narodowcy wiedzieli, kto paraduje, np. pod pomnikiem Romana Dmowskiego starając się ośmieszyć polskich narodowców, co już jest powszechne.
Leszek Bubel
 
***
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Zarząd Główny
Warszawa, dnia 2.1..2009
 
Szanowny Pan
płk Jerzy Gutowski
Dyrektor Departamentu
Wychowania i Promocji
Obronności MON

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze
Spotykaliśmy się w naszej działalności z członkami „Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich”, którzy występowali w organizacyjnych mundurach dystynkcjami stopni oficerskich, a w tym i ze stopniem generała.
W kontaktach tych nie mieliśmy świadomości, jakie są wzajemne relacje między naszymi stopniami oficerów rezerwy WP, a stopniami „Drużyn Strzeleckich”.
Prosimy o wyjaśnienie czy symbolika tych stopni oficerskich „Drużyn Strzeleckich” jest równoznaczna ze stopniami Wojska Polskiego. Wiek członków „Drużyn Strzeleckich” niekiedy o pokolenia młodszych, jest dla nas dyskomfortem oddawania honorów ich stopniom, do czego jako subordynowani żołnierze jesteśmy zobowiązani. Oceniamy, że zachodzi tu deprecjacja szarż oficerskich.
Ostatnio nasz Okręg Warszawski otrzymał zaproszenie na uroczystość awansowania na stopień Generała Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich z zobowiązaniem udziału pocztu sztandarowego w uroczystości (kserokopia w załączeniu). W tym konkretnym przypadku odmówiliśmy udziału, ale prosimy o wyjaśnienie, czy udział w takich mianowaniach pocztu sztandarowego ŚZŻAK, nie jest obniżeniem naszego statusu kombatantów WP.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
Czesław Cywiński
Zał. kserokopia zaproszenia

No właśnie, a mnie ciekawi, jak kilku osobników, nie mając żadnego wojskowego doświadczenia, zostało podoficerami czy oficerami? Są wśród nich nawet tacy jak generałowie, np. Jan Kobylański!
 
KOMUNIKAT
o powołaniu Społecznego Ministerstwa Obrony
Narodowej i Społecznego Sztabu Generalnego
W dniu 8 sierpnia 2005 grupa oficerów Wojska Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego VIRITIM, przedstawiciele organizacji byłych żołnierzy zawodowych oraz oficerowie niezrzeszeni, na podstawie negatywnej oceny pogarszającego się stanu bezpieczeństwa Polski uznało, że dotychczasowe działania władz politycznych i wojskowych w okresie przemian ustrojowych nie spełniają elementarnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla społeczeństwa, i Państwa Polskiego.
(...)
Dla wytypowania kompetentnej osoby na Pełnomocnika Szefa Sztabu Generalnego prowadzone są rozmowy z kilkoma odpowiednimi kandydatami.

[podpisy 32 oficerów]
Warszawa 08-08-2005 r.
Za zgodność:
Pełnomocnik Społecznego
Ministra Obrony Narodowej
 mgr inż. Jan G. Grudniewski
www.prug.prv.pl
Ruch Narodowy
skr. poczt 55
81-701 Sopot 1
tel./fax (58) 550 73 57
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.RuchNarodowy.pl
 
Pomijam może i godną uwagi ideę, którą psuje oszołomiasty bełkot. I co dalej, jak działania? Jak wyniki? Ilu to macie członków owego „ministerstwa”? Czy nadal ma ono siedzibę w Ozorkowie? I gdzie to jest? Co prawda jest adres skrzynki pocztowej, ale w Sopocie! No i ta maniakalna obsesja wciskania się pod narodowy narodowców szyld!
Poczytajcie sobie, baranie łby, czym był Ruch Narodowy, o czym będzie jeszcze dalej. Na pewno nie ma w nim miejsca dla byłych komunistycznych oficerów Ludowego Wojska Polskiego.
***

Oto pismo zaniepokojonego głupotą starosty zgierskiego, które zawiera konkretne pytania. Jak wynika z kolejnych dokumentów otrzymanych z sądu, brak jest na nie odpowiedzi. A zaznaczam, że otrzymałem wszystkie dokumenty. Ja też jako dziennikarz, chciałbym się dowiedzieć, ilu to członków liczy owe stowarzyszenie, bo sam Grudniewski wypalił kiedyś, że 7 tysięcy w całej Polsce! Ciekawy byłby również wykaz stopni wojskowych członków stowarzyszenia, no i statutowe dokumenty ich nadawania.

STAROSTA ZGIERSKI
Zgierz, dnia 28 stycznia 2010 r.
 
Zarząd Stowarzyszenia
Polskie Drużyny Strzeleckie

Podejmując działania nadzorcze na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) w związku z otrzymanym wnioskiem Ministerstwa Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności żądam w terminie 14 dni doręczenia odpisów niżej wymienionych dokumentów:
1. Pełnej dokumentacji z ostatniego Walnego Zgromadzenia członków: - protokół
- imienna lista obecności wraz z podpisami
- podjęte uchwały (np. aktualny Zarząd i Komisja Rewizyjna)
2. Regulaminu Stowarzyszenia
3. Odpisu uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej, (na podstawie art. 45 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) celów działania stowarzyszenia w związku z zapisem  art. 6 g statutu.
4. Sprawozdania merytorycznego z realizacji celów statutowych za lata 2008 i 2009 oraz udzielenia wyjaśnień w sprawach:
1. Ilu członków liczy stowarzyszenie.
2. Jakie stopnie wojskowe posiadają członkowie Stowarzyszenia, przez kogo nadane i w którym roku - ksero dokumentów.
3. Jakich mundurów wojskowych (np. galowych, wyjściowych, polowych) używają członkowie stowarzyszenia (zdjęcia), wraz z wskazaniem firmy, od której dokonujecie Państwo zakupu (faktury zakupu).
Niezastosowanie się do powyższego wezwania skutkować będzie konsekwencją w postaci skierowania do sądu wniosku o nałożenie grzywny w trybie art. 26 wyżej wymienionej ustawy.
Do wiadomości:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności

Oto odpowiedź na pismo starosty zgierskiego. I tak, aż roi się od błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Pełna kompromitacja. Ciekawe ile to klas szkoły podstawowej ma skończone ów „pułkownik”, który je zredagował i podpisał?
Z ilości „byków” wynika, że jest nim co najwyżej półanalfabeta! A może się mylę? To proszę sobie je przeczytać, bo to w końcu oficjalny dokument. Dlatego szlag mnie trafia, jak taki nieuk zamieszcza w nagłówku cytat wypowiedzi Romana Dmowskiego, który był nie tylko jednym z największych polskich patriotów, ale również erudytą, perfekcyjnie władającym ojczystym językiem. Nieuk niepotrafiący poprawnie sklecić choćby jednego zdania reprezentuje „organizację patriotyczno-wychowawczą” (sic!!!).
***

Łódź dnia 10.02.2010
Polskie Drużyny Strzeleckie
Naczelna Komenda
Ozorków

W walce nie ma zmiłowania,
nie ma kapitulacji na dogodnych warunkach,
można w niej tylko zginać lub zwyciężyć

Roman Dmowski
Szanowny Pan
Starosta Zgierski
W nawiązaniu do pisma SO.5051-2/10 z dnia 28.01.10 wyjaśniamy zgodnie z podanymi pytaniami.
Ad.1 Dokumentacja ostatniego Walnego Zgromadzenia jest w Sądzie
Ad.2 w załączniku
Ad.3 w ówczesnym czasie 2004 istniał program ClMIC-NATO który umożliwiał ewentualną współpracę z Organizacji Patriotycznych z MON. Mimo naszych wystąpień do MON do takiej współpracy nie doszło. Punkt ten na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w b.r. jako nie aktualny zostanie wykreślony ze statutu.
Ad.4 Sprawozdanie z realizacji celów statutowych za rok 2008/09. Stowarzyszenie PDS jest organizacją Patriotyczno-wychowawczą mająca na celu działanie na rzecz Niepodleglości RP i jej umocnienia. W związku z tym PDS bierze udzial w corocznych następujących uroczystościach patriotycznych i kościelnych na szczeblu krajowym.
1. 22-24 Styczeń marsz Szlakiem Powstanie Styczniowego na ziemi Świętokrzyskiej
2. 3 maja uroczystość rocznicowa Konstytucji 3 Maja
3. 15 sierpnia uroczystości rocznicowe cudu nad Wisłą
5. 12 październik Święto LWP (tylko dla byłych żołnierzy LWP)
6. 11 listopad Święto Niepodległości
Ponadto PDS bierze udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych opierając się na Organizacjach miejscowych np.:
- 20 marca rocznica rozstrzelania 100 zgierzan przez hitlerowców
- rocznica Powstania Listopadowego np. Olszynka Grochowska, Stoczek Łukowski
Wyjaśnienia w sprawach:
ad. 1 W związku z brakiem pracowników etatowych i nie zbieraniem składek, ewidencji centralnej nie prowadzi się a stan jest zmienny zależnie od uroczystości.
Ad. 2 Część członków PDS posiada stopnie wojskowe nabyte w czasie służby wojskowej nadane przez MON lub urząd do spraw kombatantów, ale nie są one stopniami PDS. W PDS nie ma stopni wojskowych ale stopnie organizacyjne nawiązujące do tradycji przedwojennej PDS, noszonych na pagonach i przejętych przez LWP w odróżnieniu od innych Związków Strzeleckich noszących stopnie organizacyjne historycznego wzoru na patkach kołnierzy. Stopnie organizacyjne są nadawane stosownie do funkcji i potrzeb organizacyjnych. Zgodnie z regulaminem PDS zatwierdzonym wraz ze Statutem przez Sąd zgodnie z punktem 1.6 Pierwszy Naczelny Komendant posiada stopień Pułkownika (jest nim Ludwik Wasiak), a szef sztabu podpułkownika. Punkt 1.5 mówi ze Naczelny Komendant nosi na ramiennikach odznaczenie Generała Brygady LWP. Tak mówi regulamin i Statut PDS. (...)
Ad.3 Członkowie PDS używają tylko i wyłącznie zgodnie z regulaminem PDS mundurów typu moro-plamiak kupowanym samodzielnie przez członków organizacji w ogólnym zaopatrzeniu handlowym i odróżniającymi elementami:
- na lewym rękawie emblemat w kształcie prostokąta z napisem Polskie Drużyny Strzeleckie, pagony koloru czarnego, pas główny, na orzełku czarnego beretu lub uszanki literka S. Mimo usilnych starań i różnych pism (do Burmistrza Ozorkowa, Starosty Zgierskiego, Prez Łodzi nie udało nam się uzyskać środków finansowych).
Z poważaniem
Komendant Płk P.D.S.  Ludwik Wasiak

 
Warto zwrócić uwagę na pkt 5. 12 października Święto LWP (tylko dla żołnierzy LWP) czyli komunistycznego PRL-owskiego święta w rocznicę bitwy pod Lenino z komunistycznym generałem żydowskiego pochodzenia Zygmuntem Berlingiem na czele. Tym samym, który miał na rękach krew wielu polskich patriotów, gdy zatwierdził na nich wyroki śmierci!
Nad resztą bełkotu nie ma sensu się znęcać, dodam tylko, że Jan Grudniewski paraduje jako generał dywizji wbrew obowiązującemu statutowi, który dla funkcji naczelnego komendanta przewiduje stopień generała brygady. Ot boki zrywać. Armia w piaskownicy!

***
STATUT
Polskich Drużyn Strzeleckich
Minęło 90 lat od czynu zbrojnego Polskich Drużyn Strzeleckich. Wznawiamy jego działalność opartą o wytyczne ideowe zawarte w myśli niepodległościowej Pierwszego Komendanta Henryka Bagińskiego, prof. Wacława Tokarza oraz Józefa Piłsudskiego oraz o dążenia do patriotycznego formowania młodzieży polskiej w duchu wierności i służby.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
art. l
Polskie Drużyny Strzeleckie (...) są stowarzyszeniem młodzieży i dorosłych kontynuującym idee i program działania PDS-u powstałego w lipcu 1911 roku, a także kultywującym tradycję wyrosłej z nich II i III Brygady Legionów.
(...)
art. 5 (...)
2. Godłem PDS-u jest orzeł w koronie z literami „PDS” umieszczonymi na tarczy amazonek według wzoru używanego w I Brygadzie Legionów. 

Ze statutu jasno wynika, że stowarzyszenie nawiązuje do piłsudczykowskiej tradycji, do II i III Brygady legionów. Znaczy to tyle, że jest to wroga wobec narodowców organizacja, którym w czasach sanacyjnych rządów delegalizowano partie i stowarzyszenia. Zamykano i stale cenzurowano tytuły prasowe. Skrytobójczo mordowano i więziono bezprawnie w Berezie Kartuskiej.
Pomimo tego ów „pułkownik” Wasiak został komendantem obecnego PPS pełniąc równocześnie funkcję prezesa Stronnictwa Narodowego im. Romana Dmowskiego. Istny ideologiczny bajzel. Brak zasad i znajomości historii własnego kraju i przede wszystkim organizacji, które się podpina z działalnością.


Celem PDS-u jest, (...)
g) współdziałanie zgodnie z doktryną NATO z wojskiem w ramach współpracy CIMIC-NATO.
h) roztaczanie opieki nad cmentarzami wojennymi, polami bitew, pobojowiskami, miejscami potyczek i straceń z udziałem poległych żołnierzy polskich, rosyjskich, niemieckich, żydowskich, szwedzkich, austriackich i innych, których los wybrał na miejsce wiecznego spoczynku ziemię polską

No i to roztaczanie opieki nad cmentarzami wojennymi, itd. żołnierzy (…) niemieckich, żydowskich, szwedzkich i austriackich. A to ciekawe, tych z potopu szwedzkiego, jak i innych pospolitych morderców i grabieżców. No i żydowskich, to pewnie z rodzin, któregoś z wodzów? Jakby mało było do zrobienia na polskich cmentarzach!

Rozdział III
CZŁONKOWIE I UCZESTNICY
art. 9
1. Członkiem PDS-u może być każdy, kto ukończył 18 lat, posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia pracy ideowej i wychowawczej, złożył podpisaną deklarację członkowską. (...)

Ten rozdział to prawdziwe kuriozum. Już 18-latek ma „posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy ideowej i wychowawczej”! Obowiązuje też płacenie składek, choć jak wiemy ze wcześniejszego dokumentu, nikt ich nie płaci, ponieważ nie jest prowadzona żadna gospodarka finansowa. I sąd to zatwierdził. Ot wykazał się dużą pobłażliwością i optymizmem. Niech sobie działają, choć to niewykonalny statut.

art. 11
l. Członkowie i uczestnicy
PDS-u są zobowiązani do: (...)
e) Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny i koleżeński.

Z punktu e wynika, że tylko „strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka”. A wodzowie, oficerowie i generalicja to pies?

Rozdział IV
WŁADZE NACZELNE
(...)
1.4. Belki, gwiazdki naszywa się zgodnie z regulaminem L.W.P.
1.5. Naczelny Komendant nosi na naramiennikach odznaczenie generała brygady L.W.P.
1.6. Pierwszy Naczelny Komendant posiada stopień pułkownika a szef sztabu podpułkownika.
2. Patki.
2.1. Członkowie P.D.S. nie noszą na kołnierzach bluz mundurowych patek, wyjątkiem kadry oficerskiej posiadającej patki z podwójnym srebrnym wężykiem.
3. Emblematy.
3.1. Każdy Strzelec na lewym rękawie nosi emblemat koloru bordowego w ksztalcie elipsy o wymiarach dł. 10,5 cm. i szer. 8.2 mm. z wyhaftowanymi literami w kształcie trójkąta P.D.S. koloru czarnego, po środku miecz (szczerbiec Bolesława Chrobrego) o dł. 7 cm. z biało czerwoną szarfą.  (...)
3.3. Ze względów ekonomicznych dopuszcza się noszenie opaski biało-czerwonej na lewym ramieniu o szer. 10 cm. z wymalowaną czarną literą „P” o wys. 8 cm. i szer. 6 cm.

Znęcania się ciąg dalszy.
„Szczerbiec Bolesława Chrobrego”, czyli historyczny symbol Ruchu Narodowego, został dodany do „odznaczenia generała brygady LWP”, czyli LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO! Czy może być większa paranoja i oszołomstwo? Ano może!!!
„noszenie opaski biało-czerwonej ze względów ekonomicznych”!


REASUMUJĄC
To jednak smutne, że były oficer Ludowego Wojska Polskiego stoi na czele organizacji odwołującej się do piłsudczykowskiej tradycji. Piłsudski w grobie się przewraca! Nie jest to dobry przykład dla młodzieży, gdy każdy może powiedzieć, że oficer komunistycznego wojska prawi innym morały. Ponadto wiadomo, że z Janem Grudniewskim toczę sądowe potyczki, w których jak się dowiaduję pomaga mu mec. Marian Barański. Dlatego staranniej sprawdziłem w archiwach IPN-u jego PRL-owską działalność. Oj będzie wkrótce kolejna totalna kompromitacja! Na zakończenie tej części fragment z książki Krzysztofa Kąkolewskiego pt. „UMARŁY CMENTARZ”:


Rewizja pojęcia „Wojsko Polskie”
Nazywane potem Ludowym Wojskiem Polskim. Należy rozróżnić okres od 1943 roku, gdy powstała tzw. Armia Berlingowska, aż do maja 1945 roku, gdy jej oddziały wysyłane na pewną śmierć, by się wykrwawiły, ponosiły ogromne straty pod Lenino, na Wale Pomorskim i Nysie Łużyckiej. Od końca wojny ich przeznaczenie zmieniło się, a liczebność niewiele zmalała. Były nastawione nie na obronę przed wrogiem zewnętrznym, z których najgroźniejszym był Związek Radziecki, ale właśnie jemu podporządkowane, także w formie nasłania dowódców z ZSRR. Przestawiono je na walkę z wrogiem wewnętrznym, którym były siły niepodległościowe sprzeciwiające się podbiciu Polski przez ZSRR. Były to więc oddziały złożone z tubylców, dowodzone przez najeźdźców i przypominały zarówno kolonialne armie złożone z kolorowych ludów, które służyły podbijającemu je imperium, jak i miały wiele cech wojsk najemnych. Żołnierze ci byli brani do wojska pod przymusem. Wielu dezerterowało. Niektóre dezercje były masowe, całymi plutonami. Za ukrywanie się przed „obowiązkiem służby wojskowej” była kara do śmierci włącznie. Żołnierze nie z własnej woli wcielani do walki ze współbraćmi, z czasem, gdy w walce sami poczuli zagrożenie i ginęli ich koledzy, pod wpływem swoich własnych okrutnych czynów dokonanych na rozkaz, a także oficerów politycznych - stawali się żołnierzami socjalizmu. Charakter LWP przejawiał się ze szczególną siłą w chwilach walk Polaków o wolność i polepszenie bytu w latach 1956 w Poznaniu, 1970 na Wybrzeżu i w 1981 w całej Polsce.
  ***
Jakby mało było tej paranoi to dodatkowo zafundowali sobie akcenty nawiązujące do dorobku Ruchu Narodowego w Polsce, wszakże paradowali nawet przed pomnikiem Romana Dmowskiego! Czy to tylko próżność i głupota? Totalna historyczna ignorancja?
Ośmieszanie narodowców jest stałym rytuałem ww. Nic więc dziwnego, że nerwy puściły także Stanisławowi Tymińskiemu, który  tak odniósł się do jego dorobku:
Jego aktywność koncentruje się jednak na prawicowych i narodowych forach oraz portalach, gdzie w 2009 r. zaatakował go dawno niewidziany w kraju Stanisław Tymiński: „Jan Grudniewski i jego Stowarzyszenie to prowokacja Żydokomuny dla łatwowiernych i naiwnych Polaków. (…) Dodam, że wystarczy zobaczyć zdjęcie Jana Grudniewskiego, aby wiedzieć, z jakiej grupy etnicznej on pochodzi. Ten pan (nie jest on żadnym generałem, to samozwaniec) z ramienia WSI w 1990 r. zawodowo w całej Polsce zrywał mi wiece wyborcze z grupą 50 krzykaczy, po to, aby wybory wygrał Wałęsa...”. (...)
Wyjaśnia (...) Tymińskiemu, że nie kieruje stowarzyszeniem, a poważną partią polityczną: „Dla porządku przekażę panu, że aby być wiarygodni w swoim ścisłym gronie, to każdy kto chce być w kierownictwie musi pokazać czy nie ma anatomicznych ubytków odbiegających od słowiańskiej budowy”. Generał-masażysta, a zatem znawca anatomii, zapewne jest wtedy najwyższym arbitrem.
(Źródło: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1502657,2)
***
 
REGULAMIN MUNDUROWY
Strzelcy posiadają umundurowanie:
a. polowe (czarne trzewiki L.W.P. spodnie, bluza, panterka, moro oraz beret czarny i uszanka). Do kompletu czarny pas parciany
b. wyjściowe (polówki czarne, spodnie czarne, zima panterka moro, beret, uszanka)
c. dopuszcza się umundurowanie polowe koloru brązowego (L.W.P.) „plamiaki” W.P.
2. Kadra oficerska posiada umundurowanie:
a. polowe jak w punkcie l.a z wyjątkiem pasa oficerskiego
b. wyjściowe (oficerki czarne, spodnie czarne, bluza bordowa (wyjątkowo czarna), biala lub bordowa koszula, krawat i szalik granatowy, panterka z kołnierzem, czarny beret, uszanka, koalicyjka i mapnik
c. galowe j/w i białe rękawiczki
3. Stosuje się ogólne przepisy obowiązujące w W.P.

Czekam także na „zeszyty rozkazów personalnych”, „czarne trzewiki LWP”, ha, ha, „uszankę” i „pas parciany”.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY P.D.S.
l. Struktura terytorialna
1.1. sekcja 
1.2. drużyna (2x6)
1.3. pluton (3x dr. )
1.4. kompania (3x pluton)
1.5. oddział (3-8 kompanii)
1.6. okręg (od l do 5 oddziałów)
2. Naczelna Komenda
2. l. pracami NK kieruje Naczelny Komendant (płk) przy pomocy Szefa Sztabu (ppłk)
- Wydział I Organizacyjny
- Wydział II Bezpieczeństwa
Wydział III Operacyjny
- Wydział IV Kwatermistrzowski
Wydział V Szkoleniowy
- Biuro Informacji i Propagandy

***
STAROSTA ZGIERSKI
Zgierz, dnia 24 lutego 2010 r.
 
Zarząd Stowarzyszenia Polskie Drużyny Strzeleckie
 
W związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym oraz w nawiązaniu do przesłanej odpowiedzi na nasze pismo z dnia 28 stycznia 2010 r. proszę o:
1. Uzupełnienie wyjaśnień dotyczących pkt. 3 w/w pisma, tj. przesłanie kopii wystąpień Stowarzyszenia do Ministra Obrony Narodowej, wspomnianych w przesłanym wyjaśnieniu.
2. Wyjaśnienie na czym polega różnica między:
-  stopniami wojskowymi LWP
- stopniami wojskowymi obowiązującymi dzisiaj
-  a stopniami organizacyjnymi Stowarzyszenia.
3. Przesłanie kopii uchwały organu, w sprawie przyjęcia Regulaminu Stowarzyszenia Polskie Drużyny Strzeleckie.
4. Wyjaśnienie zapisu pkt. 7 ppkt. 7 Regulaminu w odniesieniu do art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989r. poz. 104).
5. Wyjaśnienie czy Stowarzyszenie posiada porozumienie, zawarte z Ministrem Obrony Narodowej uprawniające do noszenia przez członków Stowarzyszenia mundurów lub jego części, w rozumieniu § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.
Proszę o przedstawienie kopii porozumienia lub jakiejkolwiek korespondencji prowadzonej z Ministrem Obrony Narodowej w przedmiotowej sprawie.
6. Przedłożenie dokumentów (kopie) potwierdzających, że Regulamin PDS został przedłożony Sądowi Rejestrowemu i znajduje się w aktach rejestrowych Stowarzyszenia.
Przedmiotowe dokumenty i informacje należy przesłać do dnia 12 marca 2010 r.

Kolejne mądre i dociekliwe pismo starosty zgierskiego. Szczególnie ciekawy pkt 2.

***
 
Pomieszanie z poplątaniem pojęć chyba najgłupszego „pałkownika” w Polsce. I tak, np.: zwrot „zostało to rozstrzygnięte przez prawników z Sądu RP w Zgierzu”. No niech mu tam, „pałkownik” nie musi znać podstawowych prawnych sformułowań proceduralnych. Okazuje się także, że nie musi znać nawet podstaw gramatyki i ortografii języka polskiego. Ale co najgorsze, nie zna on nawet podstaw historii organizacji, której szefuje! Co klarownie wynika z fragmentu „gdyż jesteśmy orientacji Narodowej (podobnie jak PDS w I wojnie i II RP”. Możemy się dowiedzieć wręcz prawdziwej historycznej rewelacji, że stricte piłsudczykowska organizacja była „orientacji Narodowej”. Panie Boże spuść nogę i kopnij tego nieuka, bo ja już straciłem cierpliwość.
***
 
Starostwo Powiatowe
Wydział Spraw  Obywatelskich

Zgierz
11.10.2010 r.
 
W nawiązaniu do waszego pisma SO.5051-2/10 z dn. 30.09.2010 r. informuję, iż podjęliśmy wszelkie możliwe kroki w kierunku wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do członków naszego Stowarzyszenia, których postępowanie (manifestacje publiczne) nosi znamiona działania wbrew naszemu statutowi i urąga tym samym godności członka naszego Stowarzyszenia.
W kwestii punktu 2 Waszego pisma informuję, iż odbyłem rozmowę osobistą w Ministerstwie Obrony Narodowej do chwili obecnej dwu krotnie tj. w grudniu 2009 i w marcu 2010, a pismo w tej sprawie tam wystosowane zostało w jednym egzemplarzu. Zobowiązuję się do dostarczenia w ciągu najbliższego czasu kopii powyższego pisma.
Z poważaniem
Prezes SN
Ludwik Wasiak
 
Ot kolejna paranoja. Pismo Ludwik Wasiak podpisał jako prezes SN czyli Stronnictwa Narodowego, którego nigdy nie był i nie jest prezesem, bo tak wyszło, że to ja nim nadal jestem.
***

Starostwo Powiatowe
w Zgierzu
Wydział Spraw Obywatelskich

Zgierz, dnia 20 października 2010 r.
SO. 5051 - 2/10
 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKIE DRUŻYNY
STRZELECKIE

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi (data wpływu 13.10.2010 r.) na pismo z dnia 30.09.2010 r. znak: SO. 5051-2/10. ponownie wzywam do udzielenia następujących informacji:
1) czy Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie zmieniło swoją nazwę jeżeli tak to kiedy?
2) dlaczego pismo kierowane na Zarząd Stowarzyszenia Polskie Drużyny Strzeleckie zostało podpisane przez Prezesa Stronnictwa Narodowego?
3) czy przedmiotowe pismo było omawiane na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Polskie Drużyny Strzeleckie? (proszę o przesłanie kopii protokołu z posiedzenia Zarządu).
Niezastosowanie się do przedmiotowego wezwania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, skutkować będzie podjęciem czynności prawnych wobec Stowarzyszenia w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
Członek Zarządu
Bogdan Jarota
 
No ale skrupulatne Starostwo Powiatowe w Zgierzu to dostrzegło i żąda wyjaśnień. Mają cierpliwość!

***
Ozorków dnia 25.10.2010

Polskie Drużyny Strzeleckie
Naczelna Komenda

 
STAROSTWO POWIATOWE w Zgierzu
ul. Sadowa 6A


W walce nie ma zmiłowania,
nie ma kapitulacji na dogodnych warunkach,
można w niej tylko zginąć lub zwyciężyć

Roman Dmowski

Starostwo Powiatowe w Zgierzu Wydział Spraw Obywatelskich

W nawiązaniu do pisma z dnia 20.10.2010 (SO.5051-2/10) udzielamy następujących informacji:
1) Polskie Drużyny Strzeleckie nie zmieniły swojej nazwy
2) Nazwa Stronnictwo Narodowe została użyta przypadkowo (pomyłka) za co przepraszam
3) Pismo nie było omawiane na zebraniu Zarządu PDS.

Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie jest organizacją niezależną, która nie otrzymała nigdy żadnego wsparcia fmansowego ani od Starostwa ani od MON-u co zostało udowodnione przez niezawisły Sąd RP dwoma wyrokami (kopie).
Gen. Dziekański, który złamał Statut PDS został usunięty z organizacji ale to nie jest powód aby mieć pretensję do Komendanta i Zarządu PDS bo dziennikarz, opisał to w „Polityce”.

Starostwo Powiatowe w Zgierzu jest organem nadzoru ustanowionym przez Sąd RP w Łodzi ale w przypadku gdy stowarzyszenie złamie prawo. Stowarzyszenie PDS prawa nie złamało a naciski MON-u są bezpodstawne i bezprawne, gdyż jesteśmy Stowarzyszeniem niezależnym i niezawisłym a wszystkie usterki zostały usunięte.

No wreszcie się wyjaśniło! A tak przy okazji, chcę publicznie zapytać, dlaczego to na stronie internetowej STRONNICTWA NARODOWEGO IM. ROMANA DMOWSKIEGO reprezentowanego przez prezesa Ludwika Wasiaka znalazł się znak graficzny STRONNICTWA NARODOWEGO zerżnięty z naszej strony internetowej www.PolskaPartiaNarodowa.org. Ten znak graficzny wykonałem osobiście, więc go bez problemów rozpoznaję. To jest zwykła kradzież panie Wasiak i to o treści słowno-graficznej zastrzeżonej podczas rejestracji SN w sądzie. Żądam jego usunięcia! Natychmiast, wykonać
„pałkowniku”!

 
***
Sygn. akt LD XX Ns Rej KRS 616t/11/863
Dnia 13 lipca 2011 r.
PROTOKÓŁ
z rozprawy
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Przewodniczący SSR I. Ścieszko-Twardowska Protokolant: Ł. Woszczyński
na posiedzeniu jawnym w dniu 13 lipca 2011 roku rozpoznawał sprawę z wniosku Starosty Zgierskiego
z udziałem Stowarzyszenia „Polskie Drużyny Strzeleckie” z siedzibą w Ozorkowie o rozwiązanie
Po wywołaniu sprawy stawili się:
W imieniu wnioskodawcy - adwokat Anna Rosiak z upoważnienia adwokata Andrzeja Derdzikowskiego składa pełnomocnictwo oraz upoważnienie.
W imieniu uczestnika postępowania stawili się: Ludwik Wasiak, Elżbieta Michalska, Jan Grudniewski.
Jan Strzeżek nie stawił się, wezwanie doręczono.
(...)
Pełnomocnik wnioskodawcy popiera wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia Polskie Drużyny Strzeleckie.
Przewodniczący uczestnika Jan Grudniewski wnosi o oddalenie wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia.
Jan Grudniewski informacyjnie wyjaśnia: nasi członkowie stowarzyszenia noszą mundury paramilitarne, które można kupić w sklepach militarnych na bazarach. Nosimy mundury zielone z pasami głównymi a wojsko nosi mundury piaskowe bez pasów. Mundury nosimy w czasie uroczystości państwowych, kościelnych, patriotycznych, kombatanckich. Występujemy ze sztandarami. Jako wyróżnienia naszej organizacji wymagamy, aby na rękawie był napis „Polskie Drużyny Strzeleckie” w kolorze amarantowym, dwie wywieszki na kieszenie z przodu i orzełek z literą „s” na nakryciu głowy oraz pas biodrowy. Musieliśmy nawiązać jako organizacja porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej jakieś siedem, osiem lat temu, ale ze względu na to, że jesteśmy katolicką, patriotyczną organizacją, otrzymaliśmy odmowę współpracy. (...)
Ludwik Wasiak wyjaśnia: była sprawa dwukrotnie w Sądzie zgierskim. Wyrok był wydany z korzyścią dla naszego stowarzyszenia. Jestem w posiadaniu tego wyroku bez uzasadnienia. MON nie chce nawiązywać współpracy ponieważ brakuje finansów. Pełnomocnik wnioskodawcy wnosi o zobowiązanie strony przeciwnej do złożenia odpisu wyroków Sądu w Zgierzu, na które strona się powołuje oraz korespondencji prowadzonej z MON.
Uczestnicy wnoszą o wyznaczenia czternastodniowego terminu na złożenie dokumentów.
Postanowienie
Z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego Sąd postanowił:
1. odroczyć rozprawę,
2. zobowiązać stowarzyszenie „Polskie Drużyny Strzeleckie” do złożenia kserokopii wyroków Sądu w Zgierzu, na które podmiot się powołuje oraz korespondencji prowadzonej z MON (w dwóch egzemplarzach) i regulaminu dotyczącego noszenia przez członków stowarzyszenia mundurów,
3. dalsze decyzje podjąć na posiedzeniu niejawnym.
Przewodniczący
***
„Jan Strzeżek nie stawił się, wezwanie doręczono”. Ten jegomość też jest w „narodowej organizacji” jaką lubi się mienić PDS? A to ciekawe, ponieważ w wyborach parlamentarnych 2011 r. bezskutecznie startował jako kandydat na posła z ramienia skrajnie lewackiej Polskiej Partii Pracy, ściśle związanej ze Związkiem Zawodowym „Sierpień ‘80”. Tych z kolei stale można zobaczyć jako uczestników tzw. „PARADY RÓWNOŚCI”. Pederaści czy też jak oni wolą geje, transwestyci, cioty, lesby i całe popaprane lewactwo. Wynika stąd, że mogą mieć swojego człowieka w PDS! Nawet mnie nie interesuje, której on jest orientacji seksualnej. Ohyda brrr! Już samo podawanie ręki może być niehigieniczne.

Reasumując:
Trochę poważnie i trochę prześmiewczo, aby nie nużyć czytających, odniosłem się do działalności części osób z PDS. Reszcie szczerze współczuję. Pozostałych, mogących do nich nieumyślnie wdepnąć ostrzegam. Z racji swoich obowiązków, także jako prezes Zarządu Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi, nie mogę nie komentować działalności osób, które kompromitują wszystko co piękne i szlachetne.
Leszek Bubel
Prezes Zarządu
Polskiej Partii Narodowej
Stronnictwa Narodowego
Redaktor naczelny
Tygodnika Narodowego
„Tylko Polska”
 


« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 9 gości