SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Mossad w Polsce arrow 11 LISTOPADA W WARSZAWIE
11 LISTOPADA W WARSZAWIE | Drukuj |


DLACZEGO NIE IDĘ NA MARSZ

Warto dodać, że to moja wieloletnia walka z hajlowaniem wśród MW i ONR jest przyczyną ich obstrukcji wobec PPN. Mam udział w tym, że owe haniebne praktyki kompromitujące narodowców jakby zniknęły z przestrzeni publicznej. Zniknęła więc główna przyczyna wzajemnej wrogości. Dziwię się jednak koalicji ONR z MW, która przypięła się ostatnio do PiS idąc w niedawno organizowanym przez niego marszu „Obudź się Polsko”. Może warto zrobić wyjątek dla ONR-u i nie czepiać się go za udział w marszu. Ponadto ani myślą zająć się polityką na poważnie. Zbudować partię, powalczyć o parlament, bo tam rozgrywają się najważniejsze dla Polski sprawy. Wolą blokować setki czy tysiące swoich członków i fanów w politycznym rozwoju, co jest korzystne tylko dla naszych wrogów.
Już rok temu dołączył do nich Rafał Ziemkiewicz, a teraz w swej właśnie wydanej książce pt. „Myśli nowoczesnego endeka” postawił „kropkę nad i”. Pojawił się wreszcie ideowy guru tej dominującej grupy. Jego słowa: „Polska nie ma problemu z Żydami, ani zasadni-czo sprzecznych interesów”, a destrukcyjna działalność osób pochodzenia żydowskiego „nie ma nic wspólnego z ich pochodzeniem etnicznym” oraz „Polski narodowiec powinien dziś sympatyzować z Izraelem”.
Druga grupa to kilkaset osób skupionych w szeregach Polskiej Partii Narodowej, której prezesuję. Z ww. powodów nigdy niemogącej porozumieć się w jakiejkolwiek sprawie  z prawdziwymi „narodowcami”, których guru stał się właśnie Rafał Ziemkiewicz. Jako realizujący z powodzeniem od lat lustrację narodowościową i polityczną nie mam czego szukać w takim towarzychu. Jak widać absurdów nie brakuje i to od lat widocznych gołym okiem. Całkiem niedawne kolejne wyczyny adwokata Romana Giertycha, hono-rowego prezesa MW, co inteligentniejszym zobrazowały ideową kontynuację a właściwie jedną z przyczyn degrengolady tego środowiska.
Trzecia grupa, z którą PPN także nie może mieć żadnych związków, to  grupa Jana Kobylańskiego, szumnie nazywająca się narodowcami, choć całkowicie postkomunistycznej proweniencji. Mamy w niej czystej krwi lewaków. I tak, kanapowy Obóz Wielkiej Polski z prezesem o imieniu DAWID!, w którym szefem komisji kultury jest Bogdan Poręba - członek wielu lewackich organizacji w czasach III RP, a w PRL-u przeciwnik rozwiązania PZPR-u na jej ostatnim zjeździe. W tej grupie jest też hałaśliwy towarzysz Jan Grudniewski, także delegat na ww. zjazd oraz wysokiej rangi oficer komunistycznego Ministerstwa Obrony Narodowej współodpowiedzialnego za wiele zbrodni na państwie i narodzie polskim. Biega on w ostatnich latach w przydużym mundurku z generalskim stopniem piłsudczykowskich Polskich Drużyn Strzeleckich. Jest w tej grupie także Eugeniusz Sendecki, który w procesie sądowym, który mu wytoczyłem, wypalił do protokołu, iż przesadnie atakuję Żydów za to tylko, że są Żydami! Tej grupie poświęcę wkrótce osobną, obszerną publikację, ponieważ od paru lat autoryzuje ją słynny Jan Kobylański z Urugwaju.
Reszta zrzeszonego „od Sasa do Lasa” marszowego towarzycha nie aspiruje do narodowego nurtu politycznego, więc nie będę się nimi
zajmował. Na uwagę zasługuje tylko związane ściśle z żydo-prawicowym PiS-em środowisko skupione wokół „Gazety Polskiej”.
Leszek Bubel

Gazeta Polska chce podzielić Marsz Niepodległości?
„Sakiewicz: „Kluby „Gazety Polskiej” i ja osobiście postanowiliśmy oficjalnie włączyć się w marsz niepodległości”. Ale pójdą osobno?”.
W opublikowanym tekście redaktor naczelny „Gazety Polskiej” uzasadnia swoje poparcie dla Marszu Niepodległości, ale robi to w sposób, jak z kiepskiego dowcipu o pannie, co to „i chciałaby i się boi”:
„Włączając się w marsz niepodległości nie zamierzamy identyfikować się ze wszystkimi jego uczestnikami. Jesteśmy przeciwni radykalnym sprzecznym z polską tradycją  - Rzeczpospolitej wielonarodowej i wielowyznaniowej -  hasłom. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek przemocy i łamaniu prawa. Dlatego też kluby „Gazety Polskiej” będą szły we własnym sektorze, powołają własne służby porządkowe i będą odpowiadać przede wszystkim za siebie”.
Dziwne, nieprawdaż? Nie wiem jakie są ustalenia pomiędzy organizatorami Marszu a GP, ale trochę specyficzny jest  ten „marsz w Marszu”.
Organizatorzy na razie milczą na temat tego dziwnego tekstu, choć szef Młodzieży Wszechpolskiej, Winnicki, napisał na swoim facebookowym profilu: „Chroń mnie Panie Boże od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam!”.
Pojawia się pytanie - czy naczelny „Gazety Polskiej” chce rozegrać Marsz pod siebie? A może rozegrać go w ogóle? Podkreślanie dystansu i argumentacja jaką stosuje są rodem wyjęte z „Gazety Wyborczej”, co dodatkowo sprawia, że rzecz pachnie nieładnie.

Od red: Powyższa informacja obiegła różne media. Red. nacz. Tomasz Sakiewicz złożył jasną deklarację: „Jesteśmy przeciwni radykalnym, sprzecznym z polską tradycją - Rzeczypospolitej wielonarodowej - hasłom”. Uzupełnieniem powyższego jest cytowany fragment z książki Rafała Ziemkiewicza, także publicysty „Gazety Polskiej”. To wszystko się komponuje. Trwa także „wojna podjazdowa” o przejęcie marszu. No potrzebny jakiś majstersztyk, aby to się mogło udać.                        L.B.
***


Warszawa, 1987.09.09
NACZELNIK WYDZIAŁU I
V DEP. II MSW
MJR INŻ. ST. MARKOWSKI
RAPORT
dot. pozyskania Tajnego Współpracownika
Melduję, że w dniu 1987.09.09 dokonałem pozyskania w charakterze Tajnego Współpracownika ob.:
JEZNACH BOGUSŁAW, JULIUSZ
ur. 1948.04.12 w Warszawie,
zatrudniony w red. „Słowo Powszechne”
(...) Rozmowę z kandydatem na TW przeprowadziłem w kawiarni „Intraco”. Po wstępnym wprowadzeniu go w zagadnienie i stwierdzeniu, że posiada predyspozycje na wartościowe źródło informacji zorientowałem się co do konkretnych możliwości operacyjnych kandydata do współpracy z SB. (...) postanowiłem zaproponować współpracę z organami SB MSW, na co kandydat wyraził zgodę i przyjął pseudonim „FILIP”. Pouczyłem go o konieczności zachowania w tajemnicy faktu i treści rozmów ze mną oraz współpracy z organami SB MSW.


Warszawa, dnia 22 IV 1972 r.
Tajne
Źródło: „Anna”
Przyjął: Stefanek
DONIESIENIE
Bogusław Jeznach jest zadeklarowanym ateistą - zbyt leniwy by praktykować i zbyt sceptyczny by wierzyć. (...)
Jest świetnie zorientowany w polityce Izraela, zna wiele takich szczegółów, które sugerują jego kontakty z Żydami w Polsce. Sam stwierdził o sobie, że jest Żydem.
Od red.: To tylko zajawka z „UB-eckiej” działalności Jeznacha, publicysty „Gazety Polskiej” i „Nowego Ekranu”, który powiadomiony o jego przeszłości nadal go publikuje. Jacy oni wszyscy podobni!
***

ODPIS
Sygn. akt VI. Kp. 2645/63
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Dnia 1 luty 1964 r.
Sąd Powiatowy dla m. st. Warszawy w Wydziale VI Karnym(...)
rozpoznawszy dnia 28 stycznia i 1 II 1964 r. sprawę ROSENFELDA Aleksandra urodz. 20.6.1941 r. w ZSRR syna Adama i Elżbiety z Nissenbaum - oskarżonego o to, że:
1/ dnia 1 lipca 1963 r. w Warszawie przywłaszczył sobie na szkodę Ewy Leszek powierzony mu do obejrzenia zegarek marki Noria wartości zł 550.
tj. o czyn z art. 262 §2 k.k.
2/ dnia 9 lipca 1963 r. w Warszawie przywłaszczył sobie na szkodę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powierzoną mu na zakupy namiotów kwotę 4.500 złotych.
tj. o czyn z art 1 §1 ust. z dnia 18.06.1959 r. poz. 228
ROSENFELDA Aleksandra uznaje za winnego zarzucanego czynu w pkt. 1 i 2 aktu oskarżenia i za to skazuje go za czyn z art. 262 §1 k.k. na 5 /pięć/ miesięcy aresztu.
Za czyn z art 1 §1 ust. z dnia 18.06.1959 r.
poz. 228  na 1 /jeden/ rok więzienia i 1000 /tysiąc/ złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na 40 dni więzienia.
Na mocy art. 331 kpk zasądza od Aleksandra ROSENFELDA na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tytułem pokrycia szkody zł 4.500, zasądza od skazanego koszty postępowania i opłaty sądowe zł 350.-
Źródło: IPN Ld 020/379, s. 10

Od red.: Tenże wylansowany przez koszer-media na wybitnego wierszokletę miał ze sobą, w tym z głową, takie problemy, że nawet SB nie chciała przyjąć go do własnych szeregów. Jest o nim sporo na stronie LUSTRACJA.NET. Robił też za doradcę prezydenta Kwaśniewskiego. Pewnie dlatego „prawicowa” „Gazeta (O Boże!) Polska” go publikowała!
***

Słowian określał jako ludzi o tępym umyśle, a do polityki nadają się Żydzi
/k. 3287-3210/.
Poglądy te wypowiadał oskarżony jak twierdzi B. Tejkowski w Instytucie, na ulicy, w mieszkaniu, na Placu Konstytucji w obecności 3-4 osób i w innych okolicznościach.
I. Orzczewska oświadczyła, że współpracownicy A. Zambrowskiego w tym i ona byli oburzeni stosunkiem A. Zambrowskiego do narodu polskiego wynika to m.in. z tego że oskarżony często powtarzał powiedzenie „niech sobie Polak nowe przysłowie kupi że jest przed szkodą i po szkodzie głupi”. Wypowiadał to w kontekście obrażającym, jak twierdzi świadek, uczucia narodowe osób słuchających te wypowiedzi. (...)
Działanie oskarżonego A. Zambrowskiego polegające na poniżaniu narodu polskiego którego jest obywatelem jest szczególnie dlań obciążające, jeśli się zważy, że przedmiotem ataku był naród, w którym wyrósł, który go wychował i udostępnił mu wysokie stanowiska w polskich zakładach naukowych. Państwo polskie chroni i musi chronić swój naród przed lżącymi go atakami, daje temu wyraz w przepisie art. 29 mkk.
(fragmenty wyroku na Antoniego Zambrowskiego)
Źródło: IPN BU 01208/1412

Od red.: Tenże z kolei na łamach „Gazety (O Boże!) Polskiej” dorobił sobie całkiem nowy i to kombatancki życiorys. A tak naprawdę to siedział za powyższe wyczyny  zacytowane w dużym skrócie. Wkrótce na łamach T.P. wznowimy, wstrzymany tylko na krótki czas, materiał o jego oraz jego ojca Romana PRL-owskiej działalności.

***
Oświadczenie Porozumienia 11 Listopada ws. 11.11.2012 r.
11 listopada wychodzimy na ulice, gdyż dzień ten będzie ponownie wykorzystywany do szerzenia nacjonalizmu, ksenofobii i homofobii. ONR i Młodzież Wszechpolska, organizacje skrajnie prawicowe, polska twarz neofaszyzmu, będą próbowały raz jeszcze zawłaszczyć naszą wspólną przestrzeń do budowania frontu nienawiści. Pod płaszczykiem „Marszu Niepodległości” wyniosą na ulice idee, które prędzej czy później prowadzą do zbrodni. Anders Breivik nie wziął się znikąd, dojrzewał w duchu neofaszystowskiej nienawiści, wychowywał w nacjonalistycznych środowiskach, odwoływał się do idei polskich „narodowców”.
Ponad 50 śmiertelnych ofiar nacjonalistów w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat, w tym ostatni mord zaledwie kilka miesięcy temu w Białymstoku, to nasza brutalna rzeczywistość, którą coraz ciężej ukrywać. Tym bardziej, że skrajna prawica przywdziewa garnitury i próbuje wkroczyć na salony kopiując model węgierski i wykorzystując święta narodowe do generowania klimatu nienawiści.
Nie zamierzamy milczeć! Nie będziemy bierni! Nie chcemy drugich Węgier, nie takich jakimi są dziś, pełnych rasizmu i segregacji. Historię nacjonalizmów znamy, lekcje odrobiliśmy. 11 listopada spotkamy się na ulicach Warszawy.
Jesteśmy porozumieniem wielu różnych idei. To, co nas łączy to niezgoda na wykluczenie, totalitarne idee, normalizowanie wszelkich form dyskryminacji, od ekonomicznej po rasową. Jest nas tysiące. Na co dzień tworzymy świat wolny od uprzedzeń. Świat, który nie wyklucza nikogo, bez względu gdzie i kim się urodził. Świat, w którym jesteśmy ludźmi, a nie „zasobami ludzkimi”. Nasz świat jest otwarty. Dołączcie do niego – 11 listopada na ulicach Warszawy. Faszyzm nie przejdzie!

Od red.: Jacy oni podobni do MW i ONR! Wyznawcy tej samej, skrajnie lewackiej, faszystowsko-nazistowskiej ideologii. Różnią ich tylko propagandowe slogany, a połączył właśnie Rafał Ziemkiewicz swoją książką pt. „Myśli nowoczesnego endeka”. Ponow-nie jesteście braćmi, pozostawcie osobiste ambicje i razem idźcie w „Marszu Niepodległości”. Zgoda buduje!
***

Korwin-Mikke skreślony:
ale ja w żadnym komitecie nie byłem!
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, organizator marszu 11 listopada, oświadczyło, że Janusz Korwin-Mikke został skreślony z listy osób zasiadających w Honorowym Komitecie Poparcia Marszu Niepodległości. Powód? Jego wypowiedzi określające uczestników Marszu jako „narodowych socjalistów”. - Ale ja w żadnym komitecie nie byłem! - dziwi się w rozmowie  Korwin-Mikke. A szef Młodzieży Wszechpolskiej ironizuje: - Kiedy w ubiegłym roku zaprosiłem członków Honorowego Komitetu Poparcia na czoło pochodu, Korwin zjawił się dosyć szybko.
- Nigdy się do takiego komitetu nie zapisywałem. Nie mam pojęcia o co chodzi, pierwszy raz o tym (wykluczeniu z komitetu - red.) słyszę - dodaje Korwin-Mikke.
W oświadczeniu stowarzyszenia można przeczytać, że „Janusz Korwin-Mikke jednak jest usunięty, a „bezpośrednią przyczyną były publiczne wypowiedzi (…), określające uczestników Marszu jako narodowych socjalistów, wpisujące się w propagandę skrajnej lewicy skierowaną przeciwko Marszowi, jego organizatorom i uczestnikom”.

O MARCOWYM ŻYDZIE pisałem w obszernych publikacjach na podstawie archiwów IPN. Wyrażałem także oburzenie, że wystawili go na czoło Marszu i dali głos pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Nic to nie dało, oprócz inwektyw i chamstwa ze strony Roberta Winnickiego, „szefa” Młodzieży Wszechpolskiej. Zresztą w powyższej zadymie to marcowemu żydowi należy przyznać rację.
L.B.

Co prawda Korwin-Mikke nie biega już po ulicach z gwiazdami Dawida na pagonach, jak to czynił do spółki z „Komandosami” w czasie nieudanego trockistowskiego puczu w Marcu ‘68. To bardzo blisko mu do poglądów Rafała Ziemkiewicza byłego rzecznika Unii Polityki (Nie)Realnej za czasów prezesowania p. Janusza. Ten bowiem gwiazdkami Dawida na pagonach protestował przeciwko antysyjonistycznej polityce państw bloku sowieckiego po napaści Izraela na państwa arabskie w 1967 roku. „Polski narodowiec powinien sympatyzować dziś z Izraelem” - namawia Ziemkiewicz. I słusznie, bo przecież nic się nie zmieniło w polityce Izraela wobec Arabów. Aż się łza w oku kręci, że tym razem nie spotkają się na „Marszu Niepodległości” - Izraela. Jacy oni wszyscy podobni! Szalom chłopaki! Pewnie dlatego, że Korwin-Mikke może już nie mieć watahy przydupasów do noszenia transparentów z jego podobizną. Oto trochę humoru.

Korwin-Mike zwołuje Konwent.
KNP się rozpada
Były skarbnik Kongresu Nowej Prawicy Andrzej Bakun napisał list otwarty do Korwina-Mikke . W którym twierdzi ,że nie był zainteresowany tworzeniem „spółdzielni kolesiów”.
Korwin-Mikke nie ma „jaj”, aby wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje z Kongresem Nowej Prawicy i trzyma się za plecami innych. Jak to było z carem. Car jest bardzo dobry, to urzędnicy zawiedli. Korwin-Mikke wysługuje się od dwudziestu lat II Komunie kastrując polską scenę polityczną. Tworząc tak potrzebne nomenklaturze II Komuny getto dla młodych wolnorynkowców, idealistów. Jestem przekonany, że na Konwencie będzie „rżnął głupa” i zrzucał; na innych odpowiedzialność za rozpad partii własnego imienia.
Korwin-Mikke „11 listopada prawdopodobnie będą szły dwa marsze: Marsz Jedności organizowany przez środowiska kombatanckie pod patronatem prezydenta Komorowskiego, a drugi Marsz Niepodległości przez środowiska narodowe. W którym pan będzie brał udział?
JKM - Jako Nowa Prawica, będziemy organizowali swój Marsz Niepodległości w dniu 7 października w związku z ogłoszeniem tego dnia przez Radę Regencyjną niepodległości Polski”.

Oto symbole ze strony Polskiej Partii Narodowej


Tak powinno być!« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 7 gości