SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Listy antypolaków arrow Przeciwko pomnikowi ofiar UPA arrow Lista "intelektualistów" sprzeciwiających się budowie pomnika ofiar UPA na Wołyniu
Lista "intelektualistów" sprzeciwiających się budowie pomnika ofiar UPA na Wołyniu | Drukuj |

Marek Balicki - członek UW LiD, SLD, KP Lewica, był doradcą (p-)rezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego;

Edwin Bendyk - podczas studiów działał w "niezależnych ruchach" studenckich, był redaktorem studenckich pism drugiego obiegu, w tym związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Obecnie związany z tygodnikiem "Polityka", gdzie jest publicystą działu naukowego. Zajmuje się problematyką "cywilizacyjną", kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Publikuje także w "Res Publice Nowej", "Przeglądzie Politycznym", żydowskiej "Krytyce Politycznej". Jest także nauczycielem akademickim, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, a także w Centrum Nauk Społecznych PAN. Został też członkiem rady Fundacji Nowoczesna Polska".

 Michał Bilewicz - członek zespołu żydowskiej "Krytyki Politycznej". Koordynator Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. W swoich "badaniach" koncentruje się na problematyce antyspołecznych uprzedzeń, zagrożeniach "pozytywnej tożsamości społecznej i dehumanizacji", głównie na przykładzie "antysemityzmu" i konfliktów etnicznych. W latach 2000-2001 redaktor naczelny pisma "Jidełe", później przez kilka lat redaktor Słowa Żydowskiego". Publikował m.in. w "Krytyce Politycznej", "Kulturze i Społeczeństwie", "Lewą Nogą", "Midraszu", "Polityce" i na portalu lewica.pl. Współredaktor książek "Żydzi i komunizm" oraz "Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim". W artykule "Mit "przedsiębiorstwa holokaust" (Krytyka Polityczna" Nr 1/2002) zarzucał polskim środowiskom lewicowym bezkrytycznie wrogi stosunek do Izraela i powielanie "antysemickich" schematów". Współautor "Listu warszawskiego" w sprawie rzekomej napaści prawicowych bojówek na krakowski Marsz Tolerancji" w maju 2004 roku. Wiceprezes fundacji "Forum Dialogu Między Narodami".

Bartłomiej Biskup - adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki UW;

Seweryn Blumsztajn - komsomolec Hufca Walterowskiego, aktywista KOR, redaktor GW.

Magdalena Bocheńska-Chojecka.

Teresa Bogucka - od 1990 r. publicystka "Gazety Wyborczej". Przez kilkanaście lat (do 2003) była członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

Prof. Barbara Bokus (wcześniej Barbara Bokus-Rauch) - Katedra Psychologii Poznawczej UW.

Wojciech Borowik - w okresie PRL działał w "opozycji demokratycznej", współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Wstąpił do Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1989 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura Komitetu Obywatelskiego. Na początku lat 90. był działaczem ROAD i RDS. Współzałożyciel Unii Pracy. Pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Borowik 30 czerwca 2008 r. został odznaczony przez (p-)rezydenta Lecha "Kaczyńskiego" Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marek "Borowski" (Berman) - Żyd, komunista: PZPR, SLD, SdRP, syn Wiktora Borowskiego (Bermana) redaktora "Trybuny Ludu". Jego wujem był Jakub Berman, zbrodniarz komunistyczny i zdrajca Polski.

Halina "Bortnowska" - uczestniczka ruchu "ekumenicznego" wyrażająca potrzebę zwołania kolejnego Soboru w Kościele katolickim. Jest animatorką projektów upamiętnienia ofiar getta warszawskiego i Jedwabnego. Po 1989 r. współtworzyła Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD). W 1993 r. została wybrana zastępcą członka Trybunału Stanu. Współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, obecnie przewodnicząca Rady Fundacji. Przed wstąpieniem Polski do UE pracowała w Fundacji "Polska w Europie". Współzałożycielka Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" (2000). Jej publikacje ukazywały się na łamach m.in.: "Gazety Wyborczej", miesięcznika "Znak", "Tygodnika Powszechnego".

Anna "Borucka"; Jacek "Borucki"; Danuta "Borucka-Brukwicka".

Stefan "Bratkowski" - aktywista ZMP, ZSMP, PZPR, KO przy L. Wałęsie.

Jerzy "Brukwicki" - redaguje strony internetowe www.culture.pl.

Artur "Buczyński" - wiceburmistrz Wilanowa.

Grażyna Cieślak.

Mirosław "Chojecki" - aktywista KOR, twórca NOWA. Jest inicjatorem i prezesem honorowym "Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W 2005 r. był członkiem honorowego komitetu Donalda Tuska w kampanii prezydenckiej.

Decyzją z dnia 28 sierpnia 2006 r. "Chojecki" został przez (p-) rezydenta Lecha "Kaczyńskiego" odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Andrzej Chojnowski - w latach 1972-1980 należał do komunistycznej PZPR, w 2007 r. z rekomendacji posłów PiS został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej II kadencji, obejmując następnie stanowisko jego przewodniczącego, które pełnił do kwietnia 2010 r.

W 2011 r. został wybrany do nowo powołanej Rady IPN.

Dr hab. Teresa "Chynczewska-Hennel" - UW Instytut Historii

i Nauk Politycznych. Jest członkinią Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

Ewa "Dobrowolska" - siostra żony Jacka Kuronia - Gai.

Katarzyna "Dobrowolska".

Waldemar "Dubaniowski" - szef gabinetu i sekretarz stanu w Kancelarii (p-)rezydenta Aleksandra "Kwaśniewskiego", od 2009 r. ambasador RP w Singapurze.

Irena "Dierzgowska" - aktywistka UD, UW i PD;

Sergiusz "Dzierzgowski" - Politechnika Warszawska;

Prof. Andrzej Friszke - jego protestancki ojciec ks. Edmund Friszke był seniorem (biskupem diecezjalnym) diecezji mazurskiej zjudaizowanego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Od 1980 r. należy do KIK, będąc wieloletnim członkiem Zarządu i Prezydium KIK W1981 r. pełnił funkcję redaktora działu historycznego w Tygodniku Solidarność". W1999 r. z rekomendacji UW został powołany w skład Kolegium IPN. W 2007 r. z ramienia PO ponownie był kandydatem na to stanowisko, jednak nie został wybrany. W 2011 r. wszedł w skład Rady IPN;

Cezary Gawryś - były naczelny "koszernego" miesięcznika "Więź" od 1976 r. Przez pierwsze pięć lat pracował u boku Tadeusza Mazowieckiego", potem został redaktorem naczelnym w latach 1995-2001. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Etyki Mediów. Pracował również jako katecheta w liceum i jako doradca młodych osób o "skłonnościach" homoseksualnych w lubelskim ośrodku "Odwaga". Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ruchu "ATD Czwarty Świat Polska";

Prof. Bronisław "Geremek" (Benjamin Lewartow) - aktywista ZWM, sekretarz POP PZPR na UW, działacz OKP, UD i UW.

Jolanta Gołaś.

Agnieszka "Grudzińska"

Adam "Grzegrzółka" - zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy (PO). Stracił stanowisko burmistrza Białołęki po tym, jak policja zatrzymała go jadącego na rowerze po pijaku.

Dr hab. Ola Hantiuk - Ukrainka, Instytut Slawistyki PAN.

Agnieszka Holland - reżyserka antypolskich filmów, aktywistka PZPR, córka dygnitarza komunistycznego Henryka Hollanda. W 2008 r. została ambasadorką" Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Postanowieniem (p-)rezydenta RP z dnia 7 listopada 2001 r., "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej", została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 grudnia 2008 r. z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana "Zdrojewskiego" odebrała Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2011 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 2010 weszła w skład Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego jako kandydata na urząd (p-)rezydenta RP.

Michał "Jagiełło" - od 1966 r. w PZPR. Od grudnia 1980 r. zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR. Od lat prowadzi zajęcia w Instytucie "Kultury Polskiej" Uniwersytetu Warszawskiego (mniejszości narodowe w Polsce). Przez kilka lat wiceminister kultury. W ostatnich latach dyrektor Biblioteki Narodowej. W październiku 2009 r. został odznaczony przez (p-)rezydenta RP Lecha "Kaczyńskiego" Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej "Jagodziński" - dziennikarz "Radia Wolna Europa" i ‚"Gazety Wyborczej". Dyrektor Instytutu Polskiego (!) w Pradze, od 2010 roku dyrektor Instytutu Polskiego (!) w Bratysławie.

Zbigniew "Janas" - kolejny z "typową drogą" od "demokratycznej opozycji" czyli KOR do ROAD, Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Był członkiem władz Fundacji im. Stefana Batorego, pełnił funkcję prezesa zarządu, w latach 1990-1991 dyrektora "Forum Europy Środkowo-Wschodniej" działającego przy tej fundacji.

Andrzej Janiszewski.

Prof. Andrzej Janowski - w okresie PRL współpracował z "opozycją demokratyczną", brał udział w przygotowywaniu materiałów dla stolika edukacyjnego w trakcie obrad Okrągłego Stołu. W III RP związany Fundacją "Edukacja dla Demokracji", objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej tej organizacji. Fundacja rozpoczęła działalność w 1989 r. przy współpracy m.in. z American Federation of Teachers w Polsce. W gronie założycieli znaleźli się Andrzej Janowski, Wiktor Kulerski, Janusz Onyszkiewicz, Edward Wieczorek, Jacek Woźniakowski, Jan Piotr Lasota-Hirszowicz, Sandra Feidman, Herbert Magidson, Diana Ravitch (Rawicz?) oraz Albert Shanker. Wiceminister edukacji (1989-1992). W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Jacek Jarymowicz - Katedra Psychologii UW

Prof. Maria Jarymowicz - Katedra Psychologii UW.

Tomasz "Jastrun" (Agatsztajn) - syn poety Mieczysława "Jastruna" [Mojsze Agatsztajn] piewcy komunizmu i stalinizmu w PRL. W okresie PRL był związany z "opozycją demokratyczną". W latach 1990-1994 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Sztokholmie oraz attaché "kulturalnym" w Szwecji. W drugiej połowie lat 90. zasiadał w konwencie kryptożydowskiego Ruchu Stu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W 2008 r. odznaczony przez (p-)rezydenta Lecha "Kaczyńskiego" Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Jerzy "Jedlicki" - przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Od 1948 r. należał do Związku Walki Młodych, a następnie do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953 r. wstąpił do PZPR, którą opuścił w 1968 r. w ramach protestu wobec "wydarzeń marcowych". Brał udział w dyskusjach w ramach Klubu Krzywego Koła. W III RP został przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita". W 2011 r. (p-)rezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Grażyna Kmita - Wydział Psychologii UW.

Prof. Mirosław Kofta - brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Katarzyna Kołodziejczyk - artystka.

Dr Joanna Konieczna - Instytut Socjologii UW

Piotr Kościński - publicysta, pisarz.

Maciej Kozłowski - aktor.

Prof. Marcin "Król" - przewodniczący rady Fundacji im. Stefana Batorego. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnikiem obrad "Okrągłego Żłobu". W okresie wyborów (p-)rezydenckich w 1990 r. był członkiem komitetu wyborczego Tadeusza "Mazowieckiego". W 2000 r. został felietonistą "Tygodnika Powszechnego";

Stanisław Kryciński - działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Prof. Ireneusz "Krzemiński" - socjolog związany ze środowiskiem liberałów gdańskich. Na początku lat 90. należał do Kongresu Liberalno- -Demokratycznego. Zajmuje się tematyką "antysemityzmu" we współ(1989-1992). czesnej Polsce. W Instytucie Socjologii UW kierował projektem o sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce w świetle badań empirycznych (w 2010 r. publicznie podał, że jest gejem). Publikuje w "Przeglądzie Politycznym". Pisał też w "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej".

Jan "Kułakowski" - należał do Rady Fundatorów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna, główny "negocjator" przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Andrzej F. "Kuroń" - brat Jacka "Kuronia".

Danuta "Kuroń" - druga żona Jacka "Kuronia".

Maria Lehman - członkini założycielka Stowarzyszenia im. Gai i Jacka "Kuroniów", aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Należała do Kręgu Walterowskiego prowadzonego między innymi przez Jacka "Kuronia". Była członkiem kadry w jednej z drużyn harcerskich Hufca Walterowskiego;

Prof. UW Maria "Lewicka" - Wydział Psychologii UW

Prof. Maria "Lis-Turlejska" - Wydział Psychologii UW.

Regina "Lityńska" - matka Jana "Lityńskiego", z domu Lorenc; była aktywistką Związku Walki Młodych, później sekretarzem redakcji dziecięcej Polskiego Radia.

Jan "Lityński" - aktywista KOR, ROAD, UD, UW, PD i LiD. Jako kilkuletnie dziecko podczas uroczystości "Narodowego Święta Odrodzenia Polski" (22 lipca 1952 r.) wręczał kwiaty Bolesławowi Bierutowi. Scenę tę zarejestrowała Polska Kronika Filmowa. Pochodzi z rodziny przedwojennych żydo-komunistów, pierwotnie: Perl. Był instruktorem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu, potem kierował Wydziałem Szkoleniowym w Zarządzie Głównym Związku Walki Młodych.

Maciej "Łętowski" - działacz PZKS, PRON i SP. Jest komentatorem "Tygodnika Solidarność". Jego teksty ukazują się również w Gazecie Wyborczej" i Rzeczpospolitej". Wykłada na KUL i UKSW.

Prof. Piotr Madajczyk - od 1990 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie został kierownikiem Zakładu Studiów nad Niemcami. Specjalizuje się w problematyce przymusowych przesiedleń ludności w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1950 i badaniach nad mniejszościami narodowymi. Zajmuje się także problemem kolaboracji w okresie II wojny światowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Syn profesora Czesława Madajczyka (w okresie 1954-1958 wykładał w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, a od 1954 do 1956 r. w Wojskowej Akademii Politycznej. Przed rokiem 1989 członek ścisłego grona koncesjonowanych historyków mających prawo do publikacji prac historycznych w PRL...).

Andrzej "Mańkowski" - reżyser, scenarzysta, producent filmowy.

Wojciech "Mańkowski".

Dr Mariusz Maszkiewicz - wykładowca POU.

Wojciech "Maziarski" - syn Jacka "Maziarskiego", byłego polityka Porozumienia Centrum. Działał w opozycji demokratycznej". Publicysta "Gazety Wyborczej". Twierdzi np., że w Polsce prawdziwych marksistów prawie nie było, byli co najwyżej zwolennicy PZPR-owskiej dyktatury. Dostrzega natomiast całe zastępy "faszystów" w III RP: to zwolennicy IV RP oraz ci, którzy sprzeciwiają się prawom gejów;

Tadeusz "Mazowiecki" - ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, działacz UD i UW, twórca tzw. grubej kreski", przeciwnik lustracji i dekomunizacji. W szczytowym okresie stalinizmu wzywał do brutalnej rozprawy z Żołnierzami Wyklętymi i emigracją niepodległościową. Żołnierze Wyklęci zostali przez "Mazowieckiego" przedstawieni jako mordercy, a prowadzona przez nich działalność jako "bezsensowna" i "szkodliwa". Wzywał też do rozprawy z antykomunistycznym podziemiem i klerem na usługach obcych wywiadów" (słynna sprawa bp. Kaczmarka);

Prof. Andrzej Mencwel - profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Członek PZPR w latach 1976-1981.

Prof. UW Włodzimierz Mędrzecki - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Martyna Michalik - studentka filologii polskiej i ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Alina Molisak - należy do Gesellschaft fur europaisch-judische Literaturstudien. Sekretarz Zakładu Literatury XX wieku Uniwersytetu Warszawskiego;

Dr Grzegorz Motyka - historyk, absolwent KUL, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, od 2011 r. członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Sympatyk OUN-UPA i Stepana Bandery. Przedstawiciele środowisk kresowych zastanawiają się kim jest naprawdę historyk Grzegorz Motyka i jaki ma cel w prezentowaniu "swojej wersji historii" dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich. Dlaczego pomimo licznych wpadek dotyczących faktów historycznych, krytyki jego przez kresowian, ich rodziny, licznych historyków i znawców historii, jest wciąż lansowany przez media i niektóre środowiska na specjalistę ds. historii stosunków polsko-ukraińskich?

Prof. Zdzisław Najder - w latach 1958-1963 był konfidentem Służby Bezpieczeństwa jako T.W. "Zapalniczka". Pracował w Radiu Wola Europa. Obecnie jest wykładowcą Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz prezesem Klubu Weimarskiego w Warszawie, zajmującego się Organizowaniem debat na temat polskiej polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych.

Katarzyna Nowak - kiedyś słabiutka tenisistka, obecnie komentatorka tenisa w "Polsacie Sport".

Zbigniew "Nosowski" - od marca 2007 do kwietnia 2009 roku był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, od kwietnia 2009 r. w roli wiceprzewodniczącego. Członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wieloletni członek zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej;

Janusz Onyszkiewicz - minister obrony III RP z ramienia UD/UW, jego stryjem był Mirosław Onyszkiewicz ps. "Orest" - "pułkownik" UPA, dowódca VI Okręgu "Sian", w strukturach OUN członek Krajowego Prowydu i referent do spraw wojskowych, faszysta ukraiński i zbrodniarz. Początkowo dowodził kureniem UPA, który dokonał masowych mordów na polskiej ludności we wsiach m.in. Tamoszyn, Posadów i Podlodów w okolicy Tomaszowa Lubelskiego oraz Ostrów i Chlewiska w rejonie Bełżca. Oddział znany jest też z akcji zlikwidowania oddziału AK oraz wymordowania polskich partyzantów i spadochroniarzy pod Dachnowem. W połowie marca 1945 r. Mirosław Onyszkiewicz mianowany został dowódcą VI Okręgu UPA Sian (tzw. Zakierzoński Kraj obejmujący Polskę w granicach po 1945 r.). Podległe mu oddziały dokonały szeregu grabieży i mordów na terenach województw lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. Wydał obwieszczenie, by do 6 kwietnia 1944 r. wszyscy Polacy bez wyjątków opuścili opanowane przez UPA części województw: rzeszowskiego i lubelskiego, a w przyszłości miało dotyczyć to również nowosądecczyzny w myśl haseł "Ukraina - Zakierzonia - bude no bez Lachiw".

Ks. Stanisław Opiela - w latach 1992-2000 przełożony Niezależnego Regionu Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego oraz sekretarz Konferencji Biskupów Federacji Rosyjskiej. Jego poglądy bardzo podobają się "postępowcom . Twierdzi np. "przecież prawo do aborcji jest tylko prawem, a nie obowiązkiem", ‚"Decyzja (o usunięciu ciąży) powinna należeć tylko do kobiety, bowiem to jej życie lub też zdrowie znajduje się w stanie zagrożenia. To ona, a nie jej mąż/partner, zejdzie z tego świata, straci wzrok. W związku z tym decyzję o aborcji lub donoszeniu ciąży ma prawo podjąć tylko ona, samodzielnie, bez patrzenia na zdanie partnera", "Kościół w kraju demokratycznym nie może mieszać się do polityki. Typowy jezuita?

Prof. Jerzy "Osiatyński" (właśc. Epaminondas Jerzy Osiatyński) - minister finansów w rządzie Hanny "Suchockiej" oraz minister w rządzie "Mazowieckiego". 12.10.2010 r. został doradcą prezydenta B. Komorowskiego ds. ekonomicznych.

Prof. Wiktor "Osiatyński" - pomysłodawca powstania w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych oraz członek jego rady programowej. Zajmuje się szerzeniem informacji o uzależnieniach, w tym alkoholizmie, do której to choroby publicznie sam się przyznaje.

Grzegorz "Pac" - historyk na Uniwersytecie Warszawskim. Od września 2006 r. członek redakcji "Więzi", w latach 2007-2008 sekretarz redakcji, od 2013 r. zastępca redaktora naczelnego. Publikował także w "Tygodniku Powszechnym", W drodze", Przeglądzie Historycznym", Mówią Wieki". Członek Forum Polsko- Ukraińskiego.

Elżbieta ",Petrajtis-O'Nell" - Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Adam "Pomorski" - tłumacz literatury pięknej z rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego.

Sławomir "Popowski" - w latach 1985-1990 moskiewski korespondent Polskiej Agencji Prasowej, w latach 1991-1995 moskiewski korespondent "Rzeczpospolitej". Wieloletni publicysta Rzeczpospolitej".

Danuta Przywara - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wacław Radziwinowicz - publicysta GW.

Prof. Adam Daniel Rotfeld - syn adwokata Leona Rothfelda, minister spraw zagranicznych RP w 2005 r. W czasie PRL współpracował ze służbami pod pseudonimem "Ralf";

Anna Monika Rómmel; K. Rómmel.

Paula "Sawicka" - przyjaciółka Marka Edelmana, który przez ostatnie dwa lata swojego życia mieszkał u niej w Warszawie. Aktywistka Stowarzyszenia przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

Mirosław ‚"Sawicki" - minister edukacji narodowej w rządach Marka Belki. Działał w harcerstwie w ramach Hufca Walterowskiego Jacka Kuronia.

Ks. Aleksander Seniuk - rektor w klasztorze Sióstr Wizytek w Warszawie, zasłynął z tego, że jako następca ks. rektora Jana Twardowskiego wyrzucił ukochane zwierzęta ks. poety z klasztoru. Dzika kotka okociła się przy klasztorze Sióstr Wizytek w Warszawie, na terenie którego mieszkał ks. rektor Jan Twardowski. Kapłan, którego poezja pełna jest ukochanej przez niego przyrody, otoczył czułą opieką i przyjaźnią wszystkie siedem czarnych kociąt. Mieszkały razem-z nim, niektóre całkiem oswojone, inne ufne tylko w stosunku do niego i osób z jego najbliższego otoczenia. Po śmierci księdza koty straciły bezpieczną oazę.

Witold "Sielewicz" - aktywista KOR, UD, UW - od 2006 r. wiceburmistrz Żoliborza.

Magdalena ‚"Smoczyńska".

Prof. Elżbieta Smułkowa - językoznawca, slawistka i białorutenistka, UW w latach 199 1-1995 ambasador RP na Białorusi.

Dr Danuta "Sosnowska" - Zakład Slawistyki Zachodniej UW.

Prof. Tytus "Sosnowski" - Wydział Psychologii UW.

Dr Wojciech Stanisławski - historyk, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie.

Joanna Staręga-Piasek - od 1998 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. W 2011 r. została doradcą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Tomasz Stryjek - profesor nadzwyczajny KUL, autor publikacji o Ukrainie.

Piotr "Syrowiński" - przyjaciel Jacka "Kuronia", "Walterowiec" (Petr - Piotr Syrowiński).

Prof. Barbara Szacka - socjolog, zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną.

Anna Szeptycka - spokrewniona z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim - duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN -UPA. Prof. Maria Szeptycka - fizyk z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie, spokrewniona z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim - duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN- UPA.

Dr Andrzej Szeptycki - Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN pod Krakowem, spokrewniony z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim - duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN -UPA. Dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz - Wydział Psychologii UW.

Joanna Szwedowska - Kancelaria PAN.

Gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski - od 1 grudnia 2004 r. jest członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Według dokumentów zgromadzonych w IPN, w 1947 r. został zarejestrowany przez Wydział I Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu jako TW "Zdzisławski" i był wykorzystywany przez służby do 1964 r. Przynajmniej od 1956 r. miał także współpracować z I i II departamentem MSW, rozpracowując m.in. swoją rodzinę (swoją żonę, byłą teściową żony Olgę Kochańską zamieszkałą w USA), środowiska polonijne w USA .i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Krzysztof "Śliwiński" - zaprzyjaźniony z prof. "Geremkiem" (Benjaminem Lewertowem) były ambasador RP w Maroku i RPA.

Marcin "Święcicki" - komunista PZPR, aktywista ZSMP, UD, UW, LiD i PO, były prezydent Warszawy, zięć komunistycznego dygnitarza PZPR w PRL - Eugeniusza Szyra.

Dr Adam "Tarnowski" - Wydział Psychologii UW

Dr Zuzanna Toeplitz - Wydział Psychologii UW

Andrzej Wajda - został pierwszym filmowcem reżimu komunistycznego PRL. W jego filmach, zarówno z tamtego okresu jaki obecnych, przewija się mnóstwo antypolskich wątków. Był też jednym z trzech (obok Zbigniewa "Bujaka" i Aleksandra "Paszyńskiego") założycieli Agory S.A., m.in. wydawcy "Gazety Wyborczej" - (Obecnie Koncern Agora S.A.).

Dr Katarzyna Walewska - Wydział Psychologii UW

Piotr Wertenstein-,,Żuławski" - adwokat, przewodniczący koła PO na Zoliborzu.

Katarzyna Winiarska; Paweł Winiarski.

Andrzej Wielowieyski - od 1961 do 1978 r. był współpracownikiem miesięcznika "Więź". W latach 1972-1980 zajmował stanowisko sekretarza Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. 19 lipca 1989 r. podczas wyboru prezydenta PRL przez Zgromadzenie Narodowe celowo oddał głos nieważny, przez co wraz z kilkoma innymi parlamentarzystami OKP umożliwił wybór na to stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego.

Zofia Winawer - żona Seweryna Blumsztajna (Walterowca i aktywisty KOR).

Jolanta Wiszowata - przyjaciółka Jacka Kuronia, działaczka TM.

Marcin "Wojciechowski" - dziennikarz Gazety Wyborczej, sympatyk ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i jego wodza Stepana Bandery

Piotr "Wojciechowski" - od 2008 r. członek jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej COGI-TO.

Natalia "Woroszylska" - (córka Wiktora "Woroszylskiego") filolog, tłumaczka literatury rosyjskiej.

Henryk Wujec - aktywista KOR, UD, UW, PD. Reprezentuje ideologię Gazety Wyborczej, jedynie "słuszną" obecnie w Polsce. Aktywista forum polsko-ukraińskiego, sympatyk OUN-UPA i wielbiciel Bandery.

Ludwika Wujec - żona Henryka, działaczka komunistycznej PZPR, KOR, ROM), UD, UW Córka komunistki Reginy Okrent, w latach 1946-1949 pracownika UB w Lodzi, szefa Biura Kadr Radiokomitetu oraz ubeka Zygmunta-Nachamiasza Okrenta.

Jakub "Wygnański" - uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (pełnił m.in. funkcję sekretarza Henryka Wujca).

Krystyna Zachwatowicz-Wajda - kolejna żona Andrzeja Wajdy. W 2010 r. wystosowała wraz z Andrzejem Wajdą list otwarty do władz kościelnych, w którym zaapelowali o rezygnację z planu pochówku Lecha Kaczyńskiego na Wawelu.

Prof. Leszek Zasztowt - od 1998 r. pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 r. profesor UW; od 2009 r. profesor "belwederski

Drogą elektroniczną podpisy złożyli:

Michał "Boni" - działacz KLD, UW, PO - konfident komunistycznej SB (TW) - do czego sam się przyznał. Od 2009 r. minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Jacek Kastelaniec - organizacja Inicjatywa Wolna Białoruś.

Piotr Kosiewski - historyk sztuki, współredaktor tomów zbiorowych m.in. "Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku";

Prof. UKSW Piotr Mitzuer - pracuje w redakcji "Nowaja Polsza".

Prof. Jerzy "Pomianowski" (Jerzy Birnbaum) - w latach 1944- 1946 redaktor PAP Polpress w Moskwie. Publikował m.in. w Nowych Widnokręgach - organie stalinowskiego Związku Patriotów Polskich. Nowe Widnokręgi - początkowo miesięcznik, potem dwutygodnik społeczno-literacki, oficjalny organ komunistycznego Związku Pisarzy Radzieckich wydawany od 1941 r. w okupowanym przez ZSRR Lwowie, o charakterze antypolskim. W 1946 r. jako repatriant wrócił do Polski i wstąpił do komunistycznej PPR, PZPR. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Gazetą Wyborczą" i "Rzeczpospolitą". Z inspiracji Jerzego Giedroycia założył w 1999 r. i redaguje miesięcznik "Nowaja Polsza";

Paweł "Smoleński" - dziennikarz "Gazety Wyborczej", sympatyk ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i jej wodza Stepana Bandery. Laureat Nagrody tzw. Pojednania Polsko-Ukraińskiego, którą otrzymał w 2003 r. za książkę "Pochówek dla rezuna". Napisał także zbiór reportaży i esejów "Izrael już nie frunie oraz Alfabet izraelski - subiektywny słownik-przewodnik po Izraelu";

Joanna "Szczęsna" - aktywistka KOR, od 1989 roku związana z Gazetą Wyborczą;

Barbara "Toruńczyk" - publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca, przyjaciółka Adama Michnika. Córka Henryka "Toruńczyka" komunisty żydowskiego pochodzenia, dowódcy III Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego (potocznie: Dąbrowszczacy) - grupy polskich komunistów i zdrajców narodowych, uczestników wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939, walczących w składzie terrorystycznych Brygad Międzynarodowych po stronie wojsk republikańskich [sowieckich] przeciwko wojskom gen. Francisco Franco. Za to Henryk Toruńczyk został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez władze polskie II RP. Obecnie Barbara Toruńczyk jest autorką listu otwartego w obronie przywilejów komunistów tzw. Polaków walczących w Brygadach Międzynarodowych w hiszpańskiej wojnie domowej 1936-1939 po stronie sowieckiej (walczył w nich jej ojciec).

Zamieszczona tu lista polskojęzycznej Piątej Kolumny może przerazić każdego, kto ma jakieś pojęcie o jej zbiorowej i indywidualnej "sile rażenia", rosnącej nieprzerwanie od czasu "wydarzeń marcowych" w 1968 roku do "wydarzeń grudniowych" 1970 roku i roli w opanowaniu gdańskiej "Solidarności" drugiej "fałszywej "Solidarności"; w przejęciu władzy po 1990 roku; w niszczeniu Resztówki Polski, a także w marszu na wschód na podbój Ukrainy wespół z banderowcami, przedtem w spisku pod nazwą okrągłego stołu".Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698

Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 15 gości