Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

CZYJE RZĄDY, TEGO PRAWO | Drukuj |
Warszawa, dnia 17 czerwca 2008 r.

Sz.P.  Donald Tusk
Premier rządu R.P.

W dniu dzisiejszym w Kancelarii – za potwierdzeniem przyjęcia na Pana osobiste ręce – składam niniejsze żądanie cofnięcia politycznej dyrektywy szykanowania mnie przez podległe Panu prokuratury.

UZASADNIENIE
1. Panie Premierze, tuż po wyborach  25 września 2005 r., w których moja partia zarejestrowała się  jako jedna z ośmiu we wszystkich okręgach wyborczych i zdobyła 210 tys. głosów, nastąpiła niespotykana w III R.P. nagonka polityczna. Wszczęto kilka śledztw, które – przy łamaniu obowiązujących procedur – zakończyły się skierowaniem aktów oskarżenia do Sądów.
2. Niestety, ale po objęciu przez Pana władzy bandyckie szykany prokuratorskie wobec mnie jeszcze się nasiliły. Szeregowi prokuratorzy (najczęściej asesorzy) są zmuszani przez swoich szefów do wszczynania śledztw i kończenia ich aktami oskarżenia wg odgórnie narzuconych decyzji z Prokuratury Krajowej. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga - Południe, na terenie której działalności mieszkam.
 Cyklicznie w kilku śledztwach szefowa prokuratury Agata Henke (wiceszefami są: Dorota Kuska i Mariusz Piłat) poleciła podległym jej asesorom prokuratorskim sporządzenie aktów oskarżenia przeciwko mnie z pogwałceniem prawa do obrony i wszelkich uprawnień procesowych, jakie są przewidziane prawem na tym etapie postępowania m.in.  przysługującego mi prawa do składania wyjaśnień w obecności obrońcy, czy końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, o co wnosiłem w formie pisemnej. Poza tym w trakcie śledztw prokuratury dopuszczały się fałszowania opinii biegłych albo powoływały biegłych językoznawców w sprawach, które tego nie wymagały.

Nasyłano na mnie policję w celu skłonienia mnie do dostarczenia materiałów do sporządzenia aktu oskarżenia (których nomen omen nie posiadam) pod groźbą przeszukania w redakcji gazet, które wydaję czy w moim mieszkaniu. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa, III Wydział Karny, sygn. akt: III K 76/04 toczy się przeciwko mnie sprawa z art. 256 k.k., która już dwukrotnie była umarzana. W przedmiotowej sprawie widać gołym okiem, że moje zachowanie w żaden sposób nie wypełniło znamion czynu zabronionego z art. 256 k.k., a akt oskarżenia został sporządzony na wniosek i ku uciesze organizacji „Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie przeciwko Ksenofobii i Antysemityzmowi”, która jest moim przeciwnikiem politycznym. Wskazana organizacja seryjnie kieruje do prokuratur zawiadomienia o popełnieniu przestępstw przeciwko mnie w sprawach, które powinny być przedmiotem debaty publicznej, a nie postępowań prokuratorskich, ponieważ już samo wszczynanie postępowań  w takich sprawach jest zagrożeniem dla wolności słowa. W sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa, sygn. akt: III K 76/04 doszło do kuriozalnej sytuacji, że rozprawy były odraczane, ponieważ nie stawiali się na nich prokuratorzy. Żaden prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście nie chciał przychodzić na terminy rozpraw w tej sprawie, ponieważ wszyscy doskonale wiedzieli, „co jest grane”, tzn., że sprawa jest „robiona”. Prokurator, który został wydelegowany do chodzenia na ta sprawę, przed jej zakończeniem złożył wypowiedzenie z pracy i przeszedł do izby radców prawnych. Oto przykład, w jak perfidny sposób stara się łamać charaktery młodym osobom na progu życia, które dopiero rozpoczynają kariery w prokuraturze.
Jasne jest, że szefowa podrzędnej prokuratury najniższego szczebla – nie mając odgórnych poleceń – bałaby się prowadzić ze mną walkę z pobudek osobistych. Zresztą od kilku przesłuchujących mnie w ostatnich miesiącach prokuratorów nieoficjalnie dowiedziałem się, iż polecenia, jak mają być prowadzone śledztwa, pochodzą z najwyższego szczebla Prokuratury Krajowej.

Panie Premierze,
Teraz już Pan o tym wszystkim wie i liczę, że zleci Pan podległym sobie  urzędnikom naszego państwa stosowną kontrolę prowadzonych śledztw. Liczę także, że za wszelkie nieprawidłowości pociągnięci zostaną do odpowiedzialności służbowej winni bandyckich metod walki politycznej z liderem narodowej opozycji w Polsce. To jest Pana obowiązek jako premiera rządu R.P. , o ile nie chce Pan wziąć za to osobistej odpowiedzialności, choćby w najbliższych wyborach prezydenckich.
3. Wszyscy wiedzą, że od internowania w stanie wojennym po bycie posłem i dwukrotnym kandydatem na urząd prezydenta R.P. oraz będąc redaktorem naczelnym jedynej prasy narodowej w Polsce jestem osobą publiczną, stałym uczestnikiem naszego życia politycznego. W swojej działalności odwołuję się do najlepszych kart z dorobku Ruchu Narodowego w Polsce. Jestem zdeklarowanym wrogiem wszelkich zbrodniczych totalitarnych systemów od komunizmu, faszyzmu po nazizm. Nikt w Polsce nie złożył więcej zawiadomień  do prokuratur przeciwko jakiejkolwiek grupie politycznej, która propaguje ww. zbrodnicze idee, czy też ich symbolikę. W tysiącach swoich publikacji poruszam wszystkie problemy naszego życia politycznego, gospodarczego, czy kulturalnego. Tylko jeden temat jest „solą w oku”  zwolenników terroru politycznej poprawności. Tym jedynym problemem jest walka z pisaniem i mówieniem prawdy o relacjach stosunków polsko – żydowskich w naszej historii. Walka ze mną, który ma odwagę sprzeciwiać się  im obecnym nierównoprawnym relacjom ze szkodą dla polskich interesów narodowych. Wszelka ich krytyka jest określana paranoicznie jako antysemityzm.
Otóż Panie Premierze!
Żądam prawa do swobodnego wyrażania opinii, krytykowania tych stosunków, żądam przestrzegania konstytucyjnego prawa do wolności słowa, zagwarantowanego także wieloma konwencjami międzynarodowymi, podpisanymi przez Polskę. Żądam zaprzestania nasyłania na mnie całych tabunów usłużnych prokuratorów, którzy są zmuszani  do preparowania śledztw i starają się dowieść, jakobym  - walcząc o polskie interesy – nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym. Przecież to paranoja,  abyśmy wszyscy w Polsce bali się nawet cokolwiek krytycznego „pisnąć” wobec choćby wyczynów Grossa, czy szantażu restytucji mienia, bo natychmiast przyczepia się łatkę antysemityzmu.
Niestety, z przykrością stwierdzam, iż Pana wypowiedź w Izraelu, „że w Polsce nie ma i nie będzie miejsca dla antysemityzmu”  wpisała się w obowiązujący nurt terroru politycznej poprawności. Pan  - jako premier rządu, partii zwycięskiej w ostatnich wyborach ma oczywiście do tego prawo. To wyborcy Pana z tego rozliczą. Moim prawem jest się z tym nie zgadzać. Pisać prawdę, walczyć o inną wizję Polski niż ta, którą Pan reprezentuje. Mam prawo walczyć politycznymi metodami z nieuzasadnionymi żydowskimi żądaniami, z fałszowaniem naszej historii, z oszustwami i poniżaniem mojego  Państwa i Narodu. Natomiast Pan – jako premier rządu R.P. - na pewno nie ma prawa napuszczać na mnie prokuratury, która mi seryjnie NA CHAMA!!! przypisuje czyny, do których mam WSTRĘT!!!
Panie Premierze;
4. Z ww. względów przyczepiono mi łatkę  naczelnego antysemity III R.P. I niech tak będzie, nie będę zaprzeczał, „że nie jestem wielbłądem”. Niech będę tym antysemitą, skoro nie ma możliwości walki z tym paranoicznym idiotyzmem. Słowem kluczem, straszakiem dla wolnego słowa. Nową cenzurą i zamordyzmem. Tyle tylko, że to ja wydaję od wielu miesięcy jedyną na świecie ogólnopolską gazetę  redagowaną wspólnie przez Polaków i Polaków żydowskiego pochodzenia. I jest to grupa stale rosnąca, coraz więcej w niej Żydów, polskich patriotów z Polski i ze świata, tak jak i ja zatroskanych losami naszej wspólnej Ojczyzny! Żydów, którzy mają inną od Pana wizję wzajemnych stosunków polsko - żydowskich. A może to też są antysemici i każe ich Pan powsadzać do więzienia, a przedtem opluć prokuratorskimi szykanami? W czym tak usłużnie pomagają zdominowane przez obcy kapitał antypolskie media, w których próżno szukać prawdziwych informacji, czy opinii na temat mojej działalności.

Panie Premierze,
5. Jak Pan widzi żądam, a nie proszę o  zaprzestanie szykan i naginania prawa do politycznej walki. Wycofania wszystkich aktów oskarżenia z sądów i umorzenia bezpodstawnie wszczętych śledztw. Bo inaczej to Pan będzie firmował farsę z demokratycznego państwa prawa. Łamanie podstawowych demokratycznych wartości.
6. Pragnę zwrócić również Panu uwagę na konieczność, wręcz obowiązek, zlecenia odpo-wiednim służbom przyjrzenia się działalności wielu organizacji pozarządowych jawnie szko-dzącym interesom naszego Państwa.
7. Nie sądzę, aby miał Pan odwagę się ze mną spotkać i wysłuchać stale poniżanego i szkalowanego lidera narodowej opozycji. Ale gdyby się Pan jednak na to zdecydował, to jestem do dyspozycji w każdym terminie i miejscu dogodnym dla Pana. Źle by się bowiem stało dla wizerunku Polski, aby sprawy tu z konieczności poruszone tylko w dużym skrócie, miały zostać pokazane w najbliższej kampanii wyborczej.

Pozostaję z poważaniem
Leszek Bubel
prezes Polskiej Partii Narodowej
prezes Stronnictwa Narodowego
redaktor naczelny
prasy narodowej w Polsce
 

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 18 gości