Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Akt oskarżenia - Września | Drukuj |
Września, dnia 16 stycznia 2007 r.

AKT OSKARŻENIA

przeciwko:
Leszkowi Bublowi
o przestępstwo z art. 256 k.k.

Leszka Henryka BUBLA - syna Karola i Sabiny zd. Tarapata, ur. 19 stycznia 1957 roku Węgrowie, zam.- k.61, obywatelstwa polskiego, stanu wolnego, ojca dwójki dzieci w wieku 24 i 20 lat, posiadającego na utrzymaniu syna, o wykształceniu średnim, z zawodu złotnika, redaktora naczelnego tygodnika „Tylko Polska”, z miesięcznym uposażeniem 1.000, złotych netto, właściciela niezabudowanej działki o powierzchni 3.000 m2 położonej w Warszawie, karanego (k. 74),
(na wolności - środka zapobiegawczego nie stosowano),
o to. że:
w dniu 17 września 2005 roku we Wrześni, województwa wielkopolskiego, publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, w ten sposób, że opublikował w „Biuletynie Informacyjnym Polskiej Partii Narodowej” numer 2 i doprowadził do rozpowszechniania, artykuły prasowe swego autorstwa o tytułach „Czy Polska jest pod żydowską okupacją?” i „Alfabet Leszka Bubla”, w których wskazywał, iż przyczyną upadku zasad w życiu publicznym jest dominacja w najważniejszych dziedzinach życia publicznego Żydów, będących wrogami Polski, kościoła katolickiego oraz chrześcijaństwa -
- tj. o przestępstwo określone wart. 256 k.k.
Na zasadzie art. art. 24 § l k.p.k., 31 § l k.p.k. niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy we Wrześni w postępowaniu zwyczajnym ..

UZASADNIENIE
W dniu 17 września 2005 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni zostali zawiadomieni o przypuszczalnym przestępstwie nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym.

W niniejszej sprawie zostało wszczęte i przeprowadzone śledztwo, toku którego na podstawie zeznań świadków oraz analizy treści dowodowych artykułów prasowych ustalono następujący stan faktyczny:

Leszek Bubel jest redaktorem naczelnym tygodnika „Tylko Polska”. wydanym na potrzeby kampanii wyborczej „Biuletynie Informacyjnych Polskiej Partii Narodowej” numer 2 opublikował artykuły swego autorstwa o tytułach „Czy Polska jest pod żydowską okupacją?” i „Alfabet Leszka Bubla”. Następnie korzystając z przywództwa Polskiej Partii Narodowej jako jej Prezes doprowadził do rozpowszechniania tych artykułów w czasie prawyborów we Wrześni w dniu 17 września 2005 roku.

W artykule autorstwa Leszek Bubel „Czy Polska jest pod żydowską okupacją?” autor wskazuje, że jego celem (celem publikacji) jest wskazanie, gdzie leżą prawdziwe przyczyny upadku wszelkich zasad w życiu publicznym. Ma to być wynikiem tego, że zostało ono zdominowane przez naród dobrany, który rządzi się własnymi nakazami postępowania, wywodzącymi się z judaizmu i syjonizmu ( ... ) które stanowią absolutne przeciwieństwo zasad moralnych, które od wieków wpaja Polakom religia katolicka ( ... ) tolerancja pozwala mniejszości rządzić większością ( ... ) przy Okrągłym Stole paktowało 80 % Żydów, spierając się o sprawy drugorzędne. Następnie autor wskazuje, że od 16 lat obserwujemy postępującą i już totalną degenerację życia publicznego w Polsce - czego efektem jest to, że 60% Polaków nie chodzi na wybory parlamentarne, albowiem uważa, że nie ma na kogo głosować.

Następnie Leszek Bubel pisze: „Jako narodowcy, odwołujący się do tradycji Ruchu Narodowego w Polsce i jego wybitnych przedstawicieli, wszystkich ludzi dzielimy tylko na dobrych i złych, dlatego nie mamy obsesji na punkcie jakiejkolwiek nacji. Nie ziejemy do nikogo nienawiścią. Nie nawołujemy do waśni na tle narodowościowym. Będziemy się tylko domagać, aby Naród Polski był gospodarzem we własnym państwie. Pomni naszej historii, praw i obowiązków - kierując się interesem naszego państwa i Narodu - będziemy zwalczać wszelkie patologiczne zjawiska, aczkolwiek tylko metodami politycznymi, zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to również mniejszości żydowskiej w Polsce, która - dominując w polityce, mediach, kulturze - stała się większością narzucającą obce naszej kulturze i tradycji mechanizmy we wszystkich dziedzinach życia ( ... ); jak podają media jest ich tylko 8-10 tys., czyli prawie ich nie ma. Często nam się wytyka, że w Polsce istnieje antysemityzm. Skoro jest ich tak mało, to dlaczego jest ich tak dużo w parlamencie - ok. 70 %, w rządzie - ok. 80 %, a wśród właścicieli mediów prywatnych - ok. 90 %. Natomiast wypromowane przez zdominowane przez nich media tzw. autorytety moralne są niemal w 100 % Żydami”.
Następnie autor zadaje pytania, czy w Polsce mamy problem żydowski?, czy Polska jest pod żydowską okupacją, czy tylko jeszcze pod dominacją? oraz jakie są tego konsekwencje?

W odpowiedzi wątpi, że taka nadprezentacja w najważniejszych dziedzinach życia była zgodna z polską racją stanu; wielowiekowa z nimi wspólna historia i to, co się dzieje w ostatnich latach w Polsce, ma dowodzić, że nie można mieć dwóch Ojczyzn i być lojalnym wobec dwóch Narodów i ich najżywotniejszych interesów. Następnie pyta dlaczego „autorytety”, jeśli są wśród nich ludzie uczciwi, myślący po polsku i kochający Polskę, to dlaczego żaden z nich jeszcze nie ujawnił i nie wziął w obronę naszej godności, dobrego imienia i honoru, chociażby w czasie wydarzeń na oświęcimskim Żwirowisku czy w Jedwabnem; dlaczego żaden nie zaprotestował przeciwko groteskowemu wynikowi „śledztwa” ogłoszonego przez prezesa IPN (Kieresa nazywa przy tym Żydem, zaś Grossa kłamcą i oszczercą).
Następnie w pytaniu wskazuje, że to wybitni przedstawiciele narodu dobranego stworzyli zbrodnicze ideologie komunizmu, faszyzmu i syjonizmu. Wskazuje, że Żydzi boją się prawdy, a tych którzy mają odwagę ją głosić, nazywają antysemitami, choć wśród semitów Żydzi stanowią jedynie kilka procent; przyklejają łatki rasistów, szowinistów, czy wręcz faszystów nawet swym rodakom, którzy piętnują ich czyny. Przykładem tego [bliżej nieokreślonym] ma być to co się dzieje w samym państwie Izrael.

W dalszej części Leszek Bubel wskazuje, że wg niezależnych szacunków, w Polsce jest około 1,5 miliona Żydów i zdecydowana większość ukrywa wobec nas Polaków swe pochodzenie, nazwiska i przodków; pyta dlaczego, mając wobec nas uczciwe intencje (co w świetle historii wydaje mu się wątpliwe) zamiast konspirować - wzorem mniejszości niemieckiej - nie założą własnych reprezentacji politycznych i mediów. Nasz Naród został zbyt wyniszczony przez zbrodniczy nazizm, faszyzm i żydobolszewizm, aby w pierwszym pokoleniu całkowicie się odrodzić. Dlatego, dominując w mediach, bacznie pilnują, by nie wypromować nowych polskich elit politycznych i autorytetów, mogących się przeciwstawić reaktywowaniu starego pomysłu JUDEOPOLONII.

Społeczeństwo ma być zbyt zagonione, aby zaprzątać sobie głowę tym, kto kim naprawdę rządzi, bardziej interesując się tym jak rządzi.
Ostania strona „Biuletynu” zwiera listę 125 osób z życia publicznego: polityki, dziennikarzy, ludzi kultury (niekiedy już nieżyjących), którzy ukrywają swe żydowskie pochodzenie; dla większości z nich podane są żydowskie imiona i nazwiska.
Z kolei artykuł „Alfabet Leszka Bubla” jest de facto atakiem na przeciwników politycznych startujących w wyborach parlamentarnych poprzez prezentację poszczególnych list w tym poprzez wskazanie na żydowskie pochodzenie części przeciwników politycznych (np. bracia Kaczyński, Janusz Korwin - Mikke, A. Lepper, M. Borowski, H. Bochniarz, A. Macierewicz). Głosowanie na nich ma być stratą głosu. Na zakończenie autor wskazuje: My narodowcy, zadbamy, aby tym razem nie był to «pejsaty paplament»” [w oryginalne pisane wytłuszczoną majuskułą].
W toku postępowania przygotowawczego Leszek Bubel przesłuchany w charakterze podejrzanego pod zarzutem popełnienia występku z art. 256 k.k., po zapoznaniu z treścią zarzutu odmówił ustosunkowania się do jego treści.
Na podstawie zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego uznano, że sprawstwo oraz wina Leszka Bubla nie budzą wątpliwości.
Wypełnienie znamion „wzywania do nienawiści” (waśni, konfliktów) może nastąpić nie tylko poprzez publikację haseł typu „bij Żyda”, ale także poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mają na celu wywołanie u czytelnika co najmniej uczucia niechęci czy wrogości (np. „Polska jest pod żydowską okupacją”). W tym sensie - zwłaszcza w kontekście oczywiście negatywnego zabarwienia słowa „okupacja” historycznie związanego z martyrologią społeczeństwa polskiego - stwierdzenia o Żydach jako wrogach Polski, kościoła katolickiego czy chrześcijaństwa są nawet skuteczniejszymi i groźniejszymi w następstwach wezwaniami do waśni i nienawiści niż proste hasła. Nie sposób zatem podzielać twierdzeń Leszka Bubla zawartych w dowodowym: artykule, że jego. intencją nie jest wywoływanie u czytelników uczucia niechęci, nienawiści, czy wrogości, zaś takie sformułowania uznać należy za stwierdzenia pozorne, których celem jest próba uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Leszek Bubel był dotychczas jednokrotnie karany za wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe z roku, IX 68/0 l za przestępstwo z art. 257 kk na karę grzywny w 100 stawek dziennych po 50 złotych każda.
Asesor Prokuratury Rejonowej
Ireneusz Idziaszek
 
WYKAZ DOWODÓW
I. Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:
Oskarżony:
k. 61-63 Leszek Bubel
Świadkowie:
k. 2-4 Jan Śpiewak
k. 23-25 Zbigniew Małecki
Wykaz innych dowodów do przeprowadzenia na rozprawie:
k. 1,5 notatka urzędowa,
Dowody rzeczowe:
w aktach sprawy na k. 6 w tzw. koszulce foliowej:
· Biuletyn Informacyjny nr 2 Polskiej Partii Narodowej -1 egzemplarz
· Tylko Polska Gazeta Narodowa Nr 36(260)/2005 - l egzemplarz
zgodnie z postanowieniem, wykazem dowodów rzeczowych (k-20,21) - przekazane aktem oskarżenia do dyspozycji Sądu Rejonowego we Wrześni
Dane osobopoznawcze oskarżonego Leszka Bubla:
k. 30 zaświadczenie o dochodach
k. 31,48 zaświadczenie o stanie majątkowym
k.73-74 dane o karalności za przestępstwa
k. 75 dane osobowopoznawcze - art. 213 § l k.p.k.

Załącznik:
lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę z podaniem ich adresów.
Asesor Prokuratury Rejonowej
Ireneusz Idziaszek

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 20 gości