Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Stronnictwo Narodowe arrow Stronnictwo Narodowe
Stronnictwo Narodowe | Drukuj |
Stronnictwo Narodowe - polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalność politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).

II Rzeczpospolita

Głównym celem programowym stronnictwa była budowa katolickiego państwa narodu polskiego. Ponadto partia opowiadała się za hierarchiczną organizacją społeczeństwa oraz przekształceniem ustroju politycznego zwiększając rolę elity narodowej w państwie. SN organizował liczne wiece i manifestacje protestacyjne przeciwko dyktatorskiej polityce obozu piłsudczyków (sanacji).

Na początku lat 30. doszło wewnątrz SN do sporów, między grupą „starych” ( Stanisław Stroński, Marian Seyda, Roman Rybarski), postulującą zachowanie ustroju parlamentarnego z ograniczeniem zakresu demokracji, a grupą „młodych” ( Tadeusz Bielecki, Jędrzej Giertych, Stefan Sacha), popieraną przez Romana Dmowskiego, którzy związani z Obozem Wielkiej Polski, głosili poglądy o kryzysie liberalnej-demokracji oraz dążyli do zespolenia zasad katolicyzmu z nacjonalizmem. Konflikty doprowadziły do rozłamów: w 1933 wyodrębnił się Związek Młodych Narodowców, a w 1934 Obóz Narodowo-Radykalny. W 1935 władzę w SN przejęli „młodzi” z nową linią polityczną będącą kontynuacją OWP.

Największe wpływy stronnictwo posiadało w Zachodniej i Centralnej Polsce oraz w Wilnie i Lwowie. Było największą partią polityczną w Polsce. W 1938 liczyło ponad 200 tys. członków. Organami prasowymi stronnictwa były: „Gazeta Warszawska” (od 1935 „Warszawski Dziennik Narodowy”), „Myśl Narodowa”, „Kurier Poznański”, „Dziennik Wileński” i wiele innych. Prezesami SN byli kolejno: Joachim Bartoszewicz, K. Kowalski oraz Tadeusz Bielecki.

II wojna światowa

W okresie II wojny światowej SN było jednym z 4 głównych konspiracyjnych stronnictw politycznych, które działało pod kryptonimem „Kwadrat”. Było reprezentowane, do czerwca 1941 w rządzie RP na uchodźstwie przez Władysława Folkierskiego i Zygmunta Berezowskiego oraz w Delegaturze Rządu RP na Kraj i w Politycznym Komitecie Porozumiewawczym.

„Kwadrat” postulował model Polski narodowej i bezklasowej. Opowiadał się za walką z Niemcami, wyparciem z Polski obcego kapitału, uspołecznieniem własności przez udział robotników w przedsiębiorstwach, przebudową ustroju rolnego oraz za znacznym przesunięciem zachodniej granicy. Zwalczał wpływy komunistyczne w Polsce. W październiku 1939 na konspiracyjnym posiedzeniu, zarząd główny SN powołał Narodową Organizację Wojskową. W 1942 część kierownictwa politycznego „Kwadratu” wystąpiła z inicjatywą podporządkowania NOW dowództwu AK, co spowodowało rozłam w SN i NOW. Działacze opozycyjni wraz z Organizacją Wojskową „Związek Jaszczurczy” utworzyli we wrześniu 1942 Narodowe Siły Zbrojne. W listopadzie 1942 doszło do scalenia NOW z AK.

Lata powojenne i działalność emigracyjna

Wojna nie przerwała ciągłości życia politycznego i istnienia organizacji politycznych, ale po jej zakończeniu Stronnictwo Narodowe przetrwało w szczątkowej postaci. Okupanci, zarówno Niemcy jak i Sowieci, ze szczególnym okrucieństwem mordowali narodowców. Największe straty Stronnictwo Narodowe poniosło w Wielkopolsce, w Okręgu Lwowskim SN oraz w Warszawie. W listopadzie 1944 kierownictwo SN utworzyło Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, przeznaczone do walki o wyzwolenie kraju spod sowieckiej okupacji. W 1945 po nieudanej próbie przejścia do działalności legalnej, Stronnictwo Narodowe jako całość pozostawało w podziemiu. Władze komunistyczne wzmagały nieustanne akcje przeciw narodowemu podziemiu. W jego zwalczaniu brały udział formacje MO, KBW, UB, jednostki wojskowe, w tym również NKWD i Armia Czerwona. Wymordowano tysiące narodowców. W głośnym Procesie 16 w Moskwie, który rozpoczął się 18 czerwca 1945 sądzeni byli, obok innych, również działacze Stronnictwa Narodowego: Stanisław Jasiukiewicz, Aleksander Zwierzyński, Kazimierz Kobylański i Zbigniew Stypułkowski. Rok 1950 apogeum stalinizmu. W więzieniach siedzieli wybitni narodowcy tacy jak: Leon Mirecki, Kazimierz Kobylański, ks. Piotr Stępień i wielu innych.

Stronnictwo Narodowe doszczętnie rozbite kontynuowało działalność na emigracji. Do najbardziej znanych działaczy z tego okresu należeli: Tadeusz Bielecki, Jędrzej Giertych oraz Władysław Folkierski. Organem prasowym emigracyjnego SN była „Myśl Polska”, wydawana w Londynie. Po 1989 powstało kilka ugrupowań i partii politycznych nawiązujących do SN.

Stronnictwo Narodowe (po 1989)

Stronnictwo Narodowe (SN) - partia polityczna reaktywowana w 1989 roku w Warszawie przez Jana Ostoję Matłachowskiego, Leona Mireckiego, Macieja Giertycha, Bogusława Jeznacha, Bogusława Rybickiego i innych.

Odwoływała się do tradycji przedwojennej endecji, głównie myśli Romana Dmowskiego. Była przeciwna członkostwu Polski w UE i NATO. Po połączeniu się z Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym (J. Zamoyskiego) utworzyła Ligę Polskich Rodzin (2001). Samo SN jednak nie zaprzestało działalności przekształcając się w stowarzyszenie zwykłe współpracujące z LPR. Według zaś wersji urzędowej Stronnictwo Narodowe zostało wyrejestrowane wskutek (być może celowego) niedostarczenia sprawozdań do Państwowej Komisji Wyborczej przez Macieja Giertycha i Bogusława Kowalskiego. Stowarzyszenie SN powołane przez B. Kowalskiego obecnie wydaje tygodnik polityczno-kulturalny „Nowa Myśl Polska” i jest związane z Narodowym Kołem Parlamentarnym współpracującym z postpiłsudczykowskim i neokonserwatywnym Prawo i Sprawiedliwość. Istnieje ponadto co najmniej kilkanaście nielicznych ugrupowań o nazwach zawierających „Stronnictwo Narodowe”, które jednak pozostają wzajemnie skłócone.

Kandydatem SN w wyborach prezydenckich w 2000 roku był gen. Tadeusz Wilecki.

Stronnictwo Narodowe po 1989 doświadczało wielu rozłamów. Początkowo reaktywowane przez środowisko rodziny Macieja Giertycha i jego syna Romana, miało być kontynuacją przedwojennego SN. W krótkim czasie SN związane z Giertychami przekształciło się w Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND), ogłaszając połączenie SN i SND. W 1999 r. ponownie wyłączono ze składu SND partię SN, jednak nadal działało osobno także SND. Natomiast SN (i w zasadzie także SND) w 2000 r. było ściśle związane z Frontem Narodowym, Rodziną Warszawską i komitetem wyborczym kandydata na Prezydenta RP gen. Tadeusza Wileckiego, natomiast w roku 2001 SN i SND zostało ostatecznie przekształcone w Ligę Polskich Rodzin - partię mającą początkowo łączyć takie środowiska jak: Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Ruch Odbudowy Polski (Jana Olszewskiego), Ruch Katolicko-Narodowy (Antoniego Macierewicza), Nasze Koło, Porozumienie Polskie (Jana Łopuszańskiego), Przymierze dla Polski (Gabriela Janowskiego) - jednakże wszystkie z tych partii, poza Stronnictwem Narodowym i Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, po udanych wyborach do Sejmu w 2001 opuściło szeregi LPR. W międzyczasie nadal istniało SN jako stowarzyszenie zwykłe (zarejestrowane przez starostę powiatowego), a także powstały liczne odłamy Stronnictwa Narodowego z kilkoma dodatkowymi wyrazami w nazwie.

Natomiast samą historyczną nazwę Stronnictwo Narodowe przejął znany działacz nacjonalistyczny Leszek Bubel, który reaktywował Stronnictwo Narodowe rejestrując je w sądzie, bedąc wcześniej wybrany prezesem Stronnictwa Narodowego, najstarszej polskiej partii politycznej i ten tytuł widnieje w stopce redakcyjnej każdego wydania tygodnika narodowego „Tylko Polska”. W międzyczasie powstało kilka odłamów Ligi Polskich Rodzin (powstałej wszakże z przekształcenia SN, a następnie SND i znowu SN) - między innymi Ruch Samorządowy, Narodowe Koło Parlamentarne, a także frakcje Bogdana Pęka i Zygmunta Wrzodaka (Forum Polskie). Przywódca Ruchu Samorządowego i Narodowego Koła Parlamentarnego, poseł Bogusław Kowalski, w niezbyt jasnych okolicznościach dokonał ponownej reaktywacji Stronnictwa Narodowego, tym razem zarejestrowanego jako stowarzyszenie, mimo istnienia ciągle partii politycznej o tej nazwie, kierowanej przez Leszka Bubla.

Rejestrując SN w lipcu 2004 r. Leszek Bubel uciął wieloletnie walki różnych grup o zawłaszczenie historycznej nazwy partii. Tym walkom towarzyszyły pyskówki i wzajemne pomówienia zwalczających się grupek, oskarżających się także publicznie o różne fałszerstwa i kradzieże. Od chwili przejęcia SN przez Leszka Bubla, które co prawda jest „uśpione”, to jednak są to najspokojniejsze lata partii. Rejestrując SN Leszek Bubel miał taki właśnie cel.


« poprzedni artykuł
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 5 gości