SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Prenumerata tygodnika "TYLKO POLSKA" | Drukuj |


PRENUMERATA tygodnika TYLKO POLSKA:
1. półroczna, tj. ok. 26 numerów = 181 zł;
2. roczna, tj. ok. 52 numery = 362 zł.

PRENUMERATA ROCZNA ZAGRANICZNA:
Ameryka Północna i Południowa = 611 zł ;
Europa = 520 zł;


Zwykle gazetę wysyłaliśmy w każdy wtorek, czyli co tydzień. Niewykluczone jednak, że może się zdarzyć, iż z powodu świąt, łączonych numerów oraz trudności obiektywnych gazeta będzie wysyłana z opóźnieniem. Również cena prenumeraty może ulec zmianie w trakcie jej realizowania, m.in. zmiany opłat pocztowych czy załączonych dodatków.
Opłatę za prenumeratę należy wysyłać zwykłym przekazem pocztowym tylko na adres:

WYDAWNICTWO NARODOWE
ul. Garibaldiego 4/20
04-078 Warszawa.
tel. (022) 810 44 17
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 
Regulamin prenumeraty tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Regulamin prenumeraty tygodnika
„TYLKO POLSKA”

 

1.        Prenumerata tygodnika „TYLKO POLSKA” realizowana jest wyłącznie przez Wydawnictwo Narodowe.

2.        Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 6 lub 12 miesięcy czyli 26 lub 52 kolejne numery tygodnika. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od najbliższego wydania.

3.        Cena opłaconej prenumeraty ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopism lub zmian opłat pocztowych.

4.        Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Prenumerator.

5.        Aktualna cena prenumeraty podawana jest zawsze pod koniec bieżącego roku prenumeraty oraz w kilku pierwszych numerach roku następnego. 

6.        Aby zamówić i otrzymać prenumeratę tygodnika „TYLKO POLSKA” należy:

a.        wypełnić i opłacić na poczcie zwykły przekaz pocztowy. Wpłaty należy adresować na WYDAWNICTWO NARODOWE, 04-078 Warszawa, ul. Garibaldiego 4/20. Blankiet powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. W miejscu na korespondencję należy podać czas trwania prenumeraty w miesiącach, np. 6 miesięcy; dane Prenumeratora (imię i nazwisko, adres)

b.        złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem: (22) 810 44 17 lub zwrócić się do Działu Prenumeraty listownie na adres: 04-078 Warszawa ul. Garibaldiego 4/20, a następnie opłacić prenumeratę sposobem podanym w punkcie 6 podpunkt a.

7.        Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa Narodowego. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo Narodowe nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.

8.        Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa Narodowego.

9.        Prenumerata jest wysyłana drogą pocztową w odstępach dwutygodniowych.

10.     Uaktualnienia danych adresowych wymagają formy pisemnej (list, faks). Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Wydawnictwa Narodowego o zmianach danych adresowych. Zaginięcie egzemplarzy czasopisma przesłanych w ramach prenumeraty na nieaktualny adres (niezmieniony z winy klienta) spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku czasopism.

11.     Reklamacje dotyczące nieotrzymania danego numeru czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane po upływie 14 dni, licząc od momentu wysyłki i nie później niż przed otrzymaniem kolejnego numeru czasopisma w prenumeracie. Reklamacje dotyczące braków ilościowych czasopisma lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie (Wydawnictwo Narodowe, 04-078 Warszawa, ul. Garibaldiego 4/20) lub telefoniczne do Działu Prenumeraty (22) 810 44 17 od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600.

12.     Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętej prenumeraty oraz zwrotu pieniędzy.

13.     Dane osobowe Prenumeratorów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie prenumeraty Wydawnictwa Narodowego w celu realizacji złożonego zamówienia. W chwili, gdy Prenumerator wyrazi na to zgodę jego dane mogą być wykorzystywane przez Wydawnictwo Narodowe w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) Prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

14.     Prenumerata tygodnika „Tylko Polska” oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 


Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698

Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 14 gości