Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Idea polskości
Idea polskości | Drukuj |
Poniższy tekst jest fragmentem mojego wystąpienia na uroczystym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Australii i Nowej Zelandii, które odbyło się w Sydney w dniu 22 września 2002 roku. Spotkanie było okazją do uroczystego ogłoszenia wyników konkursu stypendialnego 2002 dla młodzieży polonijnej w Australii i NZ do Szkoły Języka i Kultury Polskiej na KUL-u zorganizowanego przez TP KUL. Stypendia ufundował Rektor KUL-u, a tematy konkursowe były sformułowane następująco: 1. Z czym Ci się kojarzy Polska, Ojczyzna Twoja i/lub Twoich przodków? 2. W czym widzisz wartość swojej znajomości języka polskiego? 3. Na czym, Twoim zdaniem, polega bogactwo 1000-letniej kultury polskiej? 4. Jak rozumiesz służbę Bogu i Ojczyźnie (Polsce)? Laureaci byli prezentowani w krótkich wywiadach, a ich prace konkursowe pokazała część mediów polonijnych oraz Przegląd Uniwersytecki KUL-u. W kontekście tych właśnie tematów konkursowych podzieliłam się z uczestnikami spotkania refleksją na temat Idei Polskości.Refleksje o idei polskości rozpocznę słowami wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego, który tak mówił o polskiej duszy:

„Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża strun bezmiar, cichych i rzewnych, potężnych i głośnych. Mamy i miękkość kochania, i dzielność czynu, i liryzm szeroką płynący falą, i siłę rycerską, waleczną; Mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę, i smutek tragiczny serca, i lekkomyślną młodzieńczą wesołość.

Może w tym tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wada wielka?” (koniec cytatu).

Będąc i czując się Polakami, każdy z nas ma jakieś rozumienie idei polskości i co to znaczy być Polakiem w Ojczyźnie i poza jej granicami. Pozostawmy sobie pytanie: co nas tak naprawdę wyróżnia spośród ludzi innych kultur? Co mamy dobrego do zaoferowania innym kulturom? Jest to pytanie, które sobie stawiamy lub powinniśmy stawiać tu, na Antypodach, gdzie żyjemy na skrzyżowaniu wielu cywilizacji i kultur z nieomalże każdego zakątka świata.

W tak złożonych warunkach kulturowych, w jakich przyszło nam żyć na emigracji, jakże cenny okazuje się projekt KUL-u promowania polskiej kultury, języka ojczystego i dziedzictwa narodowego poza granicami Ojczyzny. Wyrażam w tym miejscu również wdzięczność tym organizacjom polonijnym w Australii i Nowej Zelandii, które szczerze i efektywnie promują i wspierają wartości języka i kultury polskiej.

Autorzy prac konkursowych, których dzisiaj nagradzamy Stypendium Rektora KUL-u, jak również pozostali uczestnicy konkursu, odważyli się poniekąd uchylić nam rąbka tajemnicy swojej duszy. A stało się to w kontekście ich własnej, polskiej kultury i tożsamości, z których są dumni. Świadczą o tym nadesłane prace. Chcę Was zapewnić, młodzi Przyjaciele, że ten element szczerości najbardziej sobie cenimy. To on zadecydował o pięknie Waszych prac i wartości tego konkursu.

Dwa tygodnie temu miałam szczęście wysłuchać na falach eteru radia Maryja, w ramach „Rozmów Niedokończonych”, wykładu ks. dr. Henryka Nowika, filozofa, wykładowcy teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten arcyciekawy wykład posłuży mi w sformułowaniu w wielkim skrócie koncepcji idei polskości, którą chcę Państwu przedstawić.

Otóż idea polskości jest to analityczno-syntetyczna koncepcja rozumienia naszego narodu. Tłumaczy ona nam, wyjaśnia - polityczne, społeczne i gospodarcze zachowania narodu w ciągu dziejów.

Jakie składniki wchodzą w ideę polskości? Jest ich wiele. O niektórych możecie Państwo na przykład przeczytać w popularnej książce prof. Piotra Jaroszyńskiego „Kim jesteśmy?”.

Omówię tylko niektóre elementy idei polskości, takie jak: religijność, szlacheckość, antykonformizm, historyczna świadomość wyjątkowości, waleczność, tolerancyjność, solidarność i wielogiczność.

Religijność to stała relacja człowieka z Bogiem. Zależność ta jest dla Słowian szczególna. Religia naszych pogan była transcendentalna. Może dlatego nietrudna była akceptacja wiary objawionej w historycznym procesie Chrztu Św. Polski za czasów Mieszka I. Niezwykły szacunek dla kobiety i nieomalże kult Matki u Słowian prehistorycznych w jakimś stopniu, według niektórych, tłumaczy Maryjność naszej religijności we wszystkich pokoleniach aż do czasu, kiedy to Papież z naszego rodu przy żywej ikonie Kościoła w Krakowie zostawił znak Bożego Miłosierdzia dla Polski i całego świata.

Szlacheckość - w narodowej postawie Polaków jawi się duma dziejowa, poczucie honoru społecznego i żywienie godności środowiskowej. Świadomość swojej pańskości w zachowaniu wyważonego dystansu: Pan, a nie Ty. Sarmatyzm stał się nieomal mitem unifikującym warstwę szlachecką narodu Rzeczpospolitej.

Antykonformizm - postawa bardzo wyrazista, aktywna, niestrudzenie walcząca, o ciągłej niechęci podporządkowywania się obcym i innym wartościom. Postawa ta wynika z poczucia osobistej i odmiennej tożsamości. Świadczą o tym już mity naszych początków: walka Dobra ze Złem; o odcinaniu się Polski od Zachodu,  ściślej - od pogańskiej Germanii; idea braterstwa państw słowiańskich, mit o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie. Antykonformizm to postawa ceniąca własną autonomię i szanująca czyjąś suwerenność. Dlatego jako zbiorowość Polska ciągle protestuje przeciw narzucaniu z góry nowych form myśli i działania. Pokolenia Polaków nigdy nie godziły się na różne zniewolenia. Odpierały różne formy napaści: i tatarskiej, i tureckiej, i szwedzkiej, a następnie w walce z zaborcami, w najnowszych zaś czasach w przezwyciężeniu zbiorowym materializmu komunistycznego i liberalistycznego.

Unijność - czyli wielość w jedności na bazie otwartości polskiego ducha narodu. Być może jest to następstwo prehistorycznej strategii Słowian, gdzie łączyły się rody w plemiona, a te w księstwa. Z biegiem czasu ta postawa Polan stała się wyjątkową zaletą historiotwórczą, oddziaływującą korzystnie na sąsiadów.

Być może, że na to złożyło się etnogenne centrum Polan. Od zarania swych dziejów Slawia, Polska, Wielkopolska znalazła się pomiędzy Słowianami Zachodnimi i Germanami oraz między Bałtami i Ugrofinami, między Słowianami Wschodu i ludami Południa, z upływem zaś czasu między cywilizacją turańską a bizantyjską.

Ponadto wypadło nam żyć z cywilizacją żydowską. Wszystkie te cywilizacje krzyżowały się w naszym kraju, szczególnie w Wilnie i we Lwowie. O unijności Polaków świadczy wiele innych faktów historycznych. Wystarczy tylko wspomnieć o Unii Polski z Litwą. Wielonarodowa i wielowyznaniowa Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się prekursorskim modelem federacyjności. A czas jej trwania i rozwoju wskazuje na dialogiczność postawy Polaków.

(W tym miejscu warto się zastanowić i porównać, na jakich warunkach proponuje się Polakom przystąpienie do Unii Europejskiej).

Historyczna świadomość wyjątkowości - Polska Piastów znalazła się w kręgu kultury Zachodu w partnerskim układzie państw. Chrztem narodu Mieszko I zabezpieczył swoje państwo przed sąsiadami, zwłaszcza przed Germanami. Polska wtedy wsparła się na czterech filarach: na uniwersalizmie chrześcijańskim, cesarstwie europejskim, Kościele w Polsce oraz na Bolesławie Chrobrym - królu, który podjął idee utworzenia Królestwa Chrześcijańskiego Słowian, które by promieniowały również na cały Wschód.

U progu naszej chrześcijańskiej państwowości zarysowała się za tym idea Polski Piastowskiej, zorientowanej ku Zachodowi i Polski Jagiellonów ku Wschodowi.

By te misje dziejów Europy Polska mogła nadal wypełniać, musimy być niepodległym państwem.

Nasza historyczna świadomość wywodzi się również z faktu, że byliśmy środkowo-europejskim mocarstwem za Polski Jagiellonów według idei Bolesława Chrobrego. Dalej był Grunwald, obrona Wschodu przed zawieruchą Krzyżacką Germanów. Był Wiedeń, obrona Zachodu przed Islamem. Były też rozbiory i zrywy narodowe, głęboka kompresja ducha narodu i Wielka Emigracja, ale i wielka filozofia dziejów na kształt Mesjasza Narodów. Przyszła niepodległość Polski, ale zarazem narodowa obrona Zachodu przed zalewem bolszewizmu w Cudzie nad Wisłą. Nie trzeba było długo czekać w skali historii - kolejna obrona Zachodu i świata całego przed tym komunizmem odzwierciedliła swoje ideały w narodowo-duchowym ruchu „Solidarności”.

Waleczność to kolejna właściwość polskości. Polacy walczyli za wolność „Naszą i Waszą”. Los dziejów zawsze wskazywał nam najdłuższe drogi do wolnej Ojczyzny. Wiodły one przez zniewolone kraje i burzliwe kontynenty. Wystarczy tylko wspomnieć wojnę o niepodległość Ameryki, wojny napoleońskie, Wiosnę Ludów. Polskie formacje walczyły w światowej obronie Anglii i Francji oraz w wyzwoleniu Włoch i Holandii.

Tolerancyjność - Polska państwem bez stosów! U nas zawsze dominował pluralizm wyznaniowy i kulturowy. Przy naszej silnej tożsamości religijnej nie baliśmy się utraty niepodległości ducha. Byliśmy oazą dla wypędzonych z ich krajów. O naszej tolerancyjności świadczą m.in. Luteranie, Kalwini, Bracia Czescy, autonomia religijna Żydów, Islam Ormian w ramach Księstwa Litewskiego, Unia Brzeska, Unia Kościoła Ormiańskiego z Rzymem. Tolerancyjność z biegiem czasu zaczęto obracać przez wrogie siły przeciw racji stanu w naszej Ojczyźnie.

Solidarność - konsolidacja sił w chwilach wielkiego zagrożenia. Było tak w czasach rozbiorów, w Cudzie nad Wisłą, w obronie Lwowa - cmentarz Orląt, w Powstaniu Warszawskim - dzieci Warszawy. Takim był też zryw solidarnościowy narodu polskiego w latach 80.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym okresie. Materializm komunistyczny doszedł do absurdu. Motor komunistyczny doszedł do absurdu. Motor dziejów walki klas stanął, bo proletariat został sam ze zniszczonym światem wartości. Błąd antropologiczny, czyli błędna definicja człowieka, dał o sobie znać. Zachwiał się globalizm komunistyczny.

Z niezbadanych wyroków Bożych pojawił się Papież Polak. Przybył On do Ojczyzny, a przy nim stanął naród i siebie zobaczył, ale już jako wspólnotę osób. Skonsolidowaliśmy naród we wszystkich warstwach społecznych - nazwał się on Solidarnością, samorządną i niezależną. Stał się sztandarem narodów i stanął na czele rewolucji aksamitnej w świecie. Raz jeszcze byliśmy mocarstwem Europy Środkowo-Wschodniej, ale tym razem dzięki konsolidacji bratniej w narodzie i na świecie.

Nadchodzi czas nowy - czas solidarności Sumień, kiedy to żywa ikona narodu stanie się iskrą Bożego Miłosierdzia w myśl pragnień Ojca Świętego, Pomazańca z Krakowa, miasta, które przybiera już sens filozoficzno-religijny w skali kraju, Europy i świata.

Wielogiczność - od pokoleń jest znane powiedzenie „nocne Polaków rozmowy”. Przebiegają one z reguły w kontekście sprawy Ojczyzny. Są one bardzo często niezwykle emocjonalne, indywidualne i z potrzeby serca. Dialog tłumu ze wspólnotami gabinetów jest niemożliwy. Potrzebne są wówczas masowe środki przekazu. Pełnią one często rolę wentyli bezpieczeństwa. Mądry rząd pieczołowicie pielęgnuje autorytatywne środki przekazu. W przypadku krytycznego, wręcz alarmującego stanu bezrobocia, upadku oświaty i kultury, demoralizacji pokoleń - państwo upada. W takiej sytuacji dialog jest niemożliwy. To jest dyktatura, a nawet tyrania dla Polski i całego regionu wschodniego. Błogosławieństwem są pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego, który prowadzi dialog z narodem - liturgią, słowem Bożym, ciszą modlitewną i trwaniem z narodem i całym światem. Centrum biologicznym w kraju i świecie jest radio Maryja, które mówi do wszystkich, za wszystkich i o wszystkim - niczym Ojciec Święty w stanie milczenia Polaków. Jest też przedszkolem, szkołą i Uniwersytetem w dziedzinie oświaty i wychowania. Prowadzi edukację narodu w myśl założeń intelektualistycznych, czyli myślicielskich. Polska dialogiczność myślicielska Radia Maryja jest wyzwaniem dla kraju i świata oraz dla wszystkich środowisk Kościelnych. Słowa w radio Maryja są wiedzą, informują, stawiają sobie za cel posługę Bogu i człowiekowi. A więc proponują w obecnej przestrzeni medialnej zupełnie inny model życia i zupełnie inną, szeroko rozumianą kulturę. I właśnie dlatego ten dar Maryjny na trudne czasy jest tak bezwzględnie atakowany w środowiskach liberalistycznych w Polsce i na świecie, również wśród Polonii.

Wielką debatę na falach eteru radia Maryja z materialistycznym liberalizmem prowadzi w Polsce Ojciec profesor Mieczysław Albert Maria Krąpiec, rektor KUL-u w latach 1970-83. Jest on wybitnym filozofem, założycielem Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, twórcą metafizyki unitarnej, głównym inspiratorem powstania metodologii filozofii, twórcą i redaktorem Powszechnej Encyklopedii Filozofii - wielkiego pomnika polskiej kultury, darowanego narodowi polskiemu, Europie i światu.

Proszę Państwa, przedstawiłam tutaj idee polskości w ogromnym skrócie. Podsumowując idee polskości dochodzi się do wniosku, że Polskość to walka o pewien porządek moralny, że być Polakiem nie zawsze jest łatwo.

Tak, mówię to świadomie, wiedząc, że fala antypolonizmu w świecie jest bardzo nasilona.

Bycie Polakiem i Katolikiem to dzisiaj wielkie zadanie.
Alicja Waszczuk
Sekretarz TP KUL-u w Australii i NZ

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 17 gości