Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow kronika prześladowań arrow Kronika prześladowań arrow KOLEJNE OSZUSTWO I MANIPULACJA PROKURATOR BOHDZIEWICZ Z BIAŁOSTOCKIEJ PROKURATURY OKRĘGOWEJ!
KOLEJNE OSZUSTWO I MANIPULACJA PROKURATOR BOHDZIEWICZ Z BIAŁOSTOCKIEJ PROKURATURY OKRĘGOWEJ! | Drukuj |

KOLEJNE OSZUSTWO I MANIPULACJA
PROKURATOR BOHDZIEWICZ
Z BIAŁOSTOCKIEJ PROKURATURY OKRĘGOWEJ!

Zarówno mój adwokat jak i ja wnioskowałem o dostarczenie postanowienia sądu z dnia 3 lipca br. o powołanie nowego biegłego. Z tego obowiązku prokurator Bohdziewicz nie wywiązała się, łamiąc po raz kolejny obowiązujące prawo. Mam prawo wiedzieć kto, z jakiego środowiska, oraz z jaką przeszłością ma opiniować - jako biegły - zaskarżone publikacje. Bojąc się tego, prokuratura uniemożliwia prawo do obrony. Zrobiła wybieg w postaci nadesłania niżej publikowanego pisma, które na końcu zawiera zdanie "proszę o ich nadesłanie do tut. prokuratury". Powołując się na to pismo pytania wysłałem ja i Robert Larkowski. W odpowiedzi otrzymałem pismo, że prokuratura odmawia przesłania pytań biegłemu! Widać nasze pytania do biegłego prokuraturze się nie podobały, bo obnażają jej polityczną dyspozycyjność, spreparowanie aktu oskarżenia, oszustwa i manipulacje. Tylko moje doświadczenia ostatnich miesięcy z wieloma prokuratorami w Polsce dokumentują, iż nie jest to instytucja państwa stojąca na gruncie obrony jego interesów, przestrzegania i egzekwowania obowiązującego prawa. Jawi się jako instytucja wybiórczo je stosująca, a więc powinna być uznana jako przestępcza. Tylko, kto może to potwierdzić, i w jaki sposób, skoro nawet trzy działające Nadzwyczajne Komisje Sejmowe są polem politycznych przepychanek a nie merytorycznej pracy. W tej zasadniczej kwestii dla demokratycznego państwa prawa, nie wypowiada się ani Biuro Rzecznika Praw Człowieka, ani organizacje pozarządowe z Helsińską Fundacją Obrony Praw Człowieka i Amnesty International na czele. Są bowiem tak samo upolitycznione jak cały tzw. niezależny wymiar sprawiedliwości w Posce.

Leszek Bubel

 

 

 


ROBERT LARKOWSKI

 

Prokuratura Okręgowa

Wydział V Śledczy

ul. Kilińskiego 14, 19-950 Białystok

Sygn.akt.:

III K 1340/07

V Ds. 28/06

 

WNIOSEK - PISMO PROCESOWE

W związku z wyznaczeniem biegłego kieruję do niego niniejsze pytania:

 1. Proszę o przedstawienie swoich poglądów politycznych.

2. Pański stosunek do historii i teraźniejszości polskiego ruchu narodowego, jaką pan ma o nim wiedzę?

3. Chciałbym dowiedzieć się czegoś bliższego o pańskich korzeniach etnicznych, wydaje mi się, że jest to ważne w kontekście sprawy, która jest przed tym sądem rozpatrywana, gdyż zachodzi obawa stronniczości, gdy posiada pan żydowskie pochodzenie.

4. Czy występował pan już w podobnej roli w sądzie?

5. Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie jej szczegółów, a także wyników sprawy dla oskarżonych.

6. Czy nie ma pan wątpliwości moralnych przed graniem roli specjalisty, który poniekąd zwalcza wolność słowa w Polsce?

7. Czy nie występowały naciski natury osobistej lub zawodowej, aby zdecydował się pan wystąpić przed sądem?

8. Czy pańska decyzja wynikała z chęci poprawy swoich (lub rodziny) warunków materialnych?

9. Czy był (jest) pan czynnie zaangażowany w działalność polityczną - doradztwo, pełnienie funkcji samorządowych albo parlamentarnych - ogólnie działanie w jakiejś partii jako członek lub społecznie na jej rzecz?

10. Pańskie ewentualne związki z prasą i szerzej mediami, jeżeli tak, to z jakimi i czy wiązało się to z wynagrodzeniem pieniężnym?

11. Czy należy pan lub współpracował z organizacjami "Otwarta Rzeczpospolita", "Nigdy Więcej", "Komitet Helsiński" itp., które są znane z postaw wrogich względem partii narodowych i ich członków?

12. Czy pisywał pan w prasie lewicowej lub liberalnej?

13. Czy dotykał pan w nich tematyki tzw. antysemityzmu, obozu narodowego i walki z nimi?

14. Czy uważa pan za słuszne karanie obywateli za poglądy polityczne, czym zajmują się m.in paragrafy 256 i 257 Kodeksu Karnego?

15. Czy opowiadał się pan publicznie za utrzymaniem w Kodeksie Karnym paragrafów 256 i 257?

16. Czy utrzymuje pan kontakty towarzyskie z politykami, naukowcami, dziennikarzami albo działaczami społecznymi, którzy wyrażają niechęć do ruchu narodowego i czynnie się mu przeciwstawiają?

17. Czy uważa pan za słuszne używanie językoznawstwa do walki politycznej, co kojarzy się wprost ze stalinizmem?

18. Czy odmawia pan politykom, publicystom i dziennikarzom prawa do wyrażania swych opinii za pomocą pojęć, których znaczenie rozumieją oni odmiennie od prokuratora i pana osobiście?

19. Czy sąd to w ogóle dobre miejsce dla oceny tego, co człowiek pisze i ewentualne skazywanie go za to na jakieś kary kodeksowe?

20. Czy podjął by się pan obrony treści zaskarżonego materiału na korzyść oskarżonych?

21. Czy zna pan i czytał komiks "Maus" Arta Spiegelmana, gdzie przedstawiono Polaków w powłokach świń, i uznaje go osobiście za antypolski?

22. Czy zna pan i czytał pozycje Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi", "Strach" i uznaje je osobiście za antypolskie?

23. Czy zna pan i czytał czasopisma "Nie", "Fakty i Mity", i uznaje je osobiście za antypolskie?

23. Czy nie uważa pan, że powyższe wydawnictwa, wyczerpujące znamiona antypolonizmu, powinny być jako takie karane za "lżenie narodu polskiego"?

24. Czy zdecydowałby się pan - jako językoznawca - podać je do sądu za "lżenie narodu polskiego" i występować przed nim przeciw ich autorom?

25. Czy nie odnosi pan wrażenia, że w Polsce (i ogólnie świecie) jest duże przyzwolenie na obrażanie Polaków pod różnymi pretekstami, zaś mniejszości narodowe, seksualne i inne, korzystają w tym względzie w naszym kraju z dużo większej ochrony prawa?

26. Czy czytał pan wcześniej prasę narodową, czy też jest to pierwszy pana kontakt z tego rodzaju pismami w materiale dowodowym?

27. Czy nie uważa pan, że do wyrobienia sobie zdania o ich charakterze i specyfice języka jakim się posługuje, nie wystarczy wyłącznie zapoznanie się z wyrwanymi z kontekstu zdaniami, artykułami i pojedynczymi numerami tych pism? Czy nie jest potrzebne głębsze ich poznanie?

28. Czy odmawia pan autorom własnego naświetlania pojęć, używania przenośni, neologizmów i parabol, co jest podstawowym prawem autora do wyrażania swoich myśli?

29. Czy miał pan jakieś nieprzyjemne scysje z ludźmi, których wziął pan za narodowców (nacjonalistów), a w rzeczywistości byli oni faszystami, nazistami, nazi-skinami, kibicami piłkarskimi albo zwykłymi chuliganami i kryminalistami?

30. Czy ogólnie pańska teoretyczna i praktyczna wiedza o ruchu narodowym, wynika z powszechnie rozsiewanych o nim nieprzychylnych stereotypów, czy też własnych doświadczeń, obiektywnych lektur i  osobistych rozmów z reprezentantami tej opcji ideowej?

31. Czy nie podziela pan zdania, ze tylko w ten sposób można naprawdę ocenić człowieka wyznającego jakąś ideę i nią samą?

32.  Jakie jest pańskie zdanie na temat wolności słowa - czy należy stosować względem niego ograniczenia, wynikające z polityki czy ideologii?

33. Czy nie ma pan wrażenia, że wolność słowa jest w obecnych czasach wykorzystywana do ochrony tzw. poprawności politycznej, a odmawia się jej tym, którzy się z nią nie zgadzają?

34. Czy nie wydaje się panu, że prasie lewicowo-liberalnej więcej wolno od prasy konserwatywno- i narodowo-prawicowej, pytanie zadaję w kontekście obecnego procesu?

35. Czy słyszał pan o tzw. rewizjonizmie i negacjonizmie holocaustu?

36. Jaki ma pan do nich stosunek?

37. Czy jest pan za karaniem tych, którzy naukowo badają żydowski holocaust i dochodzą do innych wniosków, niż większość swych kolegów, przez co nazywa się ich właśnie rewizjonistami lub negacjonistami holocaustu?

38. Czy popiera pan ograniczenia w mediach elektronicznych (z internetem włącznie) i prasie, dotyczące nierozprzestrzeniania treści tzw. skrajnie prawicowych(nacjonalistycznych) i "antysemickich"?

39. Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że dzisiaj o tym, kto jest antysemitą decydują sami Żydzi, i że nie ma to nic wspólnego z kwestiami religijnymi, rasowymi i narodowymi, ale zakneblowaniem krytyki Żydów i Izraela jako takich?

40. Czy powyższa nowa definicja antysemityzmu, nie stanowi według pana żydowskiego nadużycia i swoistej pałki na wolność słowa?

41. Czy czytał pan fragmenty tłumaczenia Talmudu po polsku, z których jasno wynika, ze judaizm jest religią opartą o skrajny rasizm i wrogość do wszystkich innych wyznań?

42. Proszę o wyrażenie swego zdania na temat wpływów mniejszości żydowskiej w Polsce i na świecie, czy takie według pana istnieją i w jakim natężeniu?

43. Czy może pan wyrazić własne zdanie na temat polityki wewnętrznej Izraela, która w wielu wypadkach opiera się o rasistowski podział społeczeństwa na lepszych Żydów i gorszych Arabów?

44. Jaki jest pana stosunek do agresji Izraela na Liban i Strefę Gazy, przypadki zbrodni wojennych armii izraelskiej i otwarte grożenie Tel Awiwu napaścią na Iran, który ma prawo do realizacji suwerennego programu nuklearnego?

45. Czy podziela pan zdanie, że arsenał nuklearny Izraela jest zagrożeniem dla Bliskiego Wschodu, a nawet Europy i części Azji, kiedy na przykład Żydzi bezpodstawnie stwierdzą, że świat szykuje dla nich nowy holocaust?

46. Ten segment pytań o Izrael ma swoje usprawiedliwienie, ponieważ oskarżeni uważają, że również za piętnowanie agresywnej polityki Tel Awiwu znaleźli się przed tym sądem; czy daje nam pan prawo do takich obaw?

47. Pańska opinia o działaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce - czy jest on upolityczniony, skorumpowany, zbiurokratyzowany?

48. Czy nie uważa pan, że wymiar sprawiedliwości nie ma innych, ważniejszych zajęć - np. karanie kryminalistów, gwałcicieli, pedofili, morderców, katów własnych rodzin, złodziei mienia narodowego na wielką skalę, łapowników w służbie zdrowia, szkolnictwie, itp. - niż sądzić przez kilka lat tych, którzy chcą korzystać z wolności słowa w rzekomo wolnej Rzeczpospolitej, nie czyniąc w ten sposób nikomu krzywdy?

49. Czy z tych i innych podanych powodów nie przypuszcza pan, że jest to proces stricte polityczny?

50. Czy czuje się pan polskim patriotą, oddanym interesom narodowym i nie służącym siłom, które są Polsce nieprzyjazne?

 

 

 

PYTANIA LESZKA BUBLA DO BIEGŁEGO

1. W jaki sposób został(a) Pan/ Pani powołany/a na biegłego w przedmiotowej sprawie?

2. Czy zapoznał(a) się Pan/Pani ze wszystkimi aktami?

3. Czy otrzymał(a) Pan/Pani wszystkie 20 tomów akt i na jaki okres?

4. Czy podejmując się sporządzania opinii rozmawiał Pan/Pani telefonicznie lub osobiście z kimkolwiek z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku? Jeśli tak, to z kim?

5. Jaki zakres tematyczny do sporządzenia opinii został określony przez prokuraturę? W jaki sposób został określony - ustnie czy pisemnie?

6. Czy uważa Pan/Pani, że opinia sporządzana na etapie kończącym proces - kiedy znana już jest lina obrony oskarżonych - może być obiektywna i bezstronna? Proszę uzasadnić?

7. Czy zapoznając się z aktami dostrzegł(a) Pan/Pani fakt, iż na etapie śledztwa prokurator Izabela Bohdziewicz była prokuratorem Prokuratury Rejonowej oddelegowanym do Prokuratury Okręgowej, a po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu dostała awans na Prokuratora Okręgowego? Jaka jest Pana/Pani opinia na ten temat?

8. Czy czytając akta sprawy dostrzegł Pan/Pani, że w trakcie trwania śledztwa prokurator Bohdziewicz sfałszowała moje wyjaśnienia tak jak i na rozprawie 28 maja 2008 r. zrobiła to sędzia przewodnicząca Beata Wołosik? W trakcie wyjaśnień pominęła ok. 70 proc. moich wypowiedzi, które są udokumentowane na płycie CD i wydruku z niej.

9. Czy i w jaki sposób ww. udokumentowane fakty mogą wpłynąć na sporządzenie opinii przez biegłego?

10. W jaki sposób w Pana/Pani opinii odzwierciedla się fakt, że publikacja pt. "Muzyczna Rebelia" studenta historii UW Bogdana Reszki była fragmentem pracy naukowej - w formie referatu - zleconego mu przez prof. Pawła Wieczorkiewicza z UW?

11. Czy w Pana/Pani ocenie student V roku Wydziału Historii Bogdan Reszka powinien odmówić napisania ww. referatu prof. Wieczorkiewiczowi? Jeśli tak lub nie, to dlaczego?

12. Czy zapoznał(a) się Pan/Pani z opinią prof. Wieczorkiewicza z dnia 20.01.2007 r., na temat publikacji Bogdana Reszki, potwierdzającą fakt, iż ww. publikacja była zleconą przez niego pracą naukową? Co Pan/Pani sądzi o tej opinii?

13. Czy uznaje Pan/Pani wolność, swobodę badań naukowych w tym przypadku zleconą przez Uniwersytet Warszawski i występującego w jego imieniu prof. historii Pawła Wieczorkiewicza?

14. Czy w Pan/Pani opinii cytowanie tekstów utworów muzycznych w pracy naukowej jest przestępstwem?

15. Jak Pan/Pani ocenia fakt, że w części aktu oskarżenia dotyczącej mojej osoby prokuratura nie zaznaczyła, że posługuje się cytatami z pracy naukowej Bogdana Reszki, który oparł ją na cytatach z ogólnodostępnych utworów muzycznych?

16. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat tego, że przedmiotowe teksty utworów można tworzyć, wykonywać i rozpowszechniać a zdaniem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku nie można o tym zjawisku publikować a nawet pisać pracy naukowej i to na zlecenie jednego z najwybitniejszych polskich historyków prof. Uniwersytetu Warszawskiego Pawła Wieczorkiewicza?

17. Czy w Pana/Pani ocenie opublikowanie i wprowadzenie na rynek pracy magisterskiej w formie książki Łukasza Wojdyło pt. "Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych", która zawiera znacznie więcej cytatów z tekstów tego samego nurtu muzycznego w tym, tych samych fragmentów, co w pracy Bogdana Reszki nie jest nawoływaniem do nienawiści na tle rasowym?

18. Czym różni się praca naukowa - w formie referatu - Bogdana Reszki i Łukasza Wojdyło? Czy praca naukowa powinna podlegać ocenom paragrafów K.K., które wybiórczo stosują prokuratury w Białymstoku, Łomży i Bielsku Podlaskim?

19. Czy dostrzegł(a) Pan/Pani, iż pismo NACJONALISTA, nie miało redaktora naczelnego, a redagował je zespół, odpowiedzialność zaś za zamieszczone publikacje ponosili ich autorzy? W jaki sposób uwzględnia to Pan/Pani w swojej opinii?

20. Czy zapoznał się Pan/Pani ze stopkami redakcyjnymi gazety NACJONALISTA oraz jej fragmentami, w których jest napisane "potępiamy zbrodnicze ideologie komunizmu, nazizmu i syjonizmu"?

21. Czy zapoznał się Pan/Pani z moim pismem z dnia 10.01.2007 r., w formie wniosku do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o załączenie do akt sprawy materiałów, które jednoznacznie dokumentują moje poglądy wobec ww. zbrodniczych ideologii? Co Pan/Pani sądzi o fakcie, że we wszystkich wymienionych sprawach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania?

22. Czy wie Pan/Pani, że Leszek Bubel jest nie tylko prezesem PPN ale i Stronnictwa Narodowego najstarszej polskiej partii politycznej, której twórcą był m. in. Roman Dmowski?

23. Czy wie Pan/Pani, że ww. partie są kontynuatorami ideologii narodowej, które w swoich publikacjach i działalności politycznej nie stosują cenzury i dopuszczają dyskusje na wszystkie tematy zwalczając w ten sposób obowiązującą polityczną poprawność?

24. Czy zna Pan/Pani najważniejsze pozycje książkowe z dorobku Ruchu Narodowego m.in. 10 najważniejszych pozycji:

I. Roman Dmowski - "Myśli nowoczesnego Polaka"

II. Roman Dmowski - "Polityka polska i odbudowanie państwa"

III. Roman Dmowski - "Kościół, Naród, Państwo"

IV. Feliks Konieczny - "Cywilizacja żydowska"

V. Henryk Rolicki /ps. Tadeusz Gluziński/ - "Odrodzenie idealizmu politycznego"

VI. Jędrzej Giertych - "Tysiąc lat historii polskiego narodu"

VII. Jędrzej Giertych - "Hiszpania bohaterska"

VIII. Adam Dobszyński - "Gospodarka narodowa"

IX. Adam Dobszyński - "Studia polityczne"

X. Jan Mosdorf - "Wczoraj i jutro"?

25. Jaka jest Pana/Pani dorobek naukowy i wiedza w tym także z historii Ruchu Narodowego i czy pozwala ona na sporządzenie bezstronnej i rzetelnej opinii?

26. Jakie są Pana/Pani poglądy polityczne i czy umożliwiają sporządzenie bezstronnej i obiektywnej opinii?

27. Czy sporządzając opinię wziął(eła) Pan/Pani pod uwagę następujące akty prawne dotyczące WOLNOŚĆ SŁOWA:

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 14: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art.32: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 54: 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r.

 Art. 1: Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności  wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania,  jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

 Art.5: 1.Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może  udzielać informacji prasie.

 2. Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia  informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

 Art. 6: 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych  zjawisk.

 4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób  tłumić krytyki.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, będąca rezolucją Zgromadzenia Ogólnego  ONZ, z dnia 10 grudnia 1948 r.

 Art. IXI: Każdy ma prawo do wolności przekonań i wypowiedzi; prawo to obejmuje  wolność wyznawania niczym nie skrępowanych przekonań oraz wolność  poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei wszelkimi środkami  bez względu na granice.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966  r., ratyfikowany przez Polskę  3 marca 1977 r.

 Art. 19: 1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych  poglądów.

 2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii, prawo to obejmuje  swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i  poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pisemnie lub drukiem, w  postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

 3. Realizacja praw przewidzianych w ust. 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą  specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może  ona w konsekwencji  podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane  przez ustawę i które są niezbędne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia  innych, b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo  zdrowia lub moralności publicznej.

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności" z  dnia 4 listopada 1950 r., podpisana przez władze polskie w dniu 26 listopada 1991 r.

 Art. 9: 1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to  obejmuje (.) wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi,  publicznie lub prywatnie swego wyznania lub przekonań.

 art. 10: 1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność  posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez  ingerencji władz politycznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis  nie wyklucza prawa Państwa do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw  radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

 2. Korzystanie z tych wolności jako pociągające za sobą obowiązki i  odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom,  ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w  społeczeństwie demokratycznym i w interesie bezpieczeństwa państwowego,  integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, ze względu na  konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę  zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na  zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

 a) w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii (23 maja 1991 r.): swoboda wypowiedzi  stanowi jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa, warunek rozwoju  i  samorealizacji każdej jednostki. Konwencja chroni również przekaz, który obraża,  szokuje oraz wprowadza niepokój. Wynika to z wymogów pluralizmu, tolerancji i  otwartości, bez których nie ma demokratycznego społeczeństwa. Artykuł 10 chroni nie  tylko treść informacji oraz idei, lecz również formę wykorzystywaną do ich  przekazania. Zasady te mają szczególne znaczenie w przypadku prasy.

 Wolność prasy stanowi jeden z najlepszych środków pozwalających opinii publicznej  na poznanie poglądów swych przywódców politycznych. Podkreśla to treść art. 10, w  którym prawo opinii publicznej do otrzymywania informacji zostało wyraźnie  wymienione. Swoboda dyskusji politycznej należy do rdzenia konstrukcji  demokratycznego społeczeństwa.

 b) w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii (1 lipca 1997 r.): w demokratycznym  społeczeństwie należy przede wszystkim zagwarantować, aby dyskusja polityczna  mogła się szeroko oraz otwarcie toczyć. Wszelkie wyjątki od tej zasady muszą być  wąsko interpretowane.

 c) w sprawie Thoma przeciwko Luksemburgowi (29 marca 2001 r.): Ukaranie  dziennikarza za udział w rozpowszechnianiu twierdzeń innej osoby bardzo poważnie  uderza w możliwość przyczyniania się przez media do udziału w dyskusji mającej  ważne publiczne znaczenie. Ingerencja prawa staje się możliwa tylko wyjątkowo, gdy  usprawiedliwiają ją szczególnie istotne powody

28. Co Pan/Pani sądzi o tym, że również syjonizm uchwałą Zgromadzenia ONZ w 1987 roku, uznany został za ideologię zbrodniczą i rasistowską?

29. Co Pan/Pani sądzi o dekrecie Departamentu Stanu USA podpisanym przez prezydenta George W. Bush'a: "Akt Nadzoru Globalnego Antysemityzmu", który został nagłośniony przez prof. Iwo Cyprian Pogonowskiego? /artykuł w załączeniu/

30. Artykuły, będące przedmiotem aktu oskarżenia w przedmiotowej sprawie, są napisane prostym, zrozumiałym dla każdego przeciętnego człowieka językiem. Czy uważa Pan/Pani, że do ich zrozumienia potrzeba jest specjalistyczna wiedza językowa?

31. Czy nie uważa Pan/Pani, że do prawidłowej oceny przedmiotowych artykułów potrzebna jest raczej opinia specjalistów z zakresu historii czy wiedzy prawno - prasoznawczej?

32. Czy znane jest Panu/Pani nazwisko prof. Tadeusza Zgółki, który sporządził opinię a później się z niej wycofał? Jakie jest Pana/Pani o takiej postawie biegłego?

Leszek Bubel

 

 

 


« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 6 gości