Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Droga wstecz - to śmierć narodu
Droga wstecz - to śmierć narodu | Drukuj |
Polski partykularyzm światopoglądowy - i co za tym idzie - wielkie rozdrobnienie sił politycznych narodu, podział na często mało się różniące ideologicznie partie i partyjki - tworzy zgubne, a także wręcz tragiczne problemy nie pozwalające państwu polskiemu uczynić stanowczego kroku do przodu.


Ten stan, trwający już ponad dziesięć lat, obce, wrogie nam siły polityczne stworzyły sztucznie przy pomocy propagandy massmediów metodami psychologicznymi, wykorzystując naszą wielką prostolinijną etykę moralną, niekwestionowaną wiarę w Dobro i w człowieka, który to Dobro tworzy.

Ten wielce szkodliwy dramat polityczno-społeczny działa destruktywnie nie tylko na gospodarkę kraju, nie tylko rujnuje podstawy ekonomiczne bytu narodu i jego przyszłych pokoleń, ale także niszczy celowo podstawy psychiczne naszej tożsamości narodowej, naszej godności człowieczej przy pomocy wpajania wegetalizmu materialnego wykluczającego zupełnie z praktyki zasady humanitaryzmu oraz cechy charakterologiczne chrześcijańskiego Dobra, a także perspektywiczną mądrość człowieka.

Zdajmy sobie sprawę z faktu, iż wróg zewnętrzny jest potężny nie mądrością człowieka, lecz presją ekonomiczną, której świadomie lub nieświadomie poddajemy się bezwolnie sami.

Prawdą jest, że już w początkach dwudziestolecia spaczono nam historię szkolną za pomocą fałszywych mitów lewicowych, zdeformowano zasady teoretyczne Wiary w Boga przy pomocy metod działania masońskiej fundacji - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i szerokiej działalności publicystyki lewicowej, żydowskiej oraz niemieckiej, wpojono zgubny fatalizm oraz oralną wielkość klęski i cierpień; czynniki rządowe przy pomocy Żydów i masonerii zdewastowały Prawdę absolutną, zastępując ją mitami własnej żydowsko-masońskiej wielkości oraz moralno-patriotycznej największego wroga narodu polskiego - J. Piłsudskiego.

Ten defetyzm zrujnował logiczne normy oceny, często zupełnie odwracając ich wyniki, co z kolei podważało zdrowy rozsądek i co miało wprost tragiczne skutki, bo kryterium oceny człowieka opierano na fałszu, a nie walorach rzeczywistych, awansowano durniów, a ludzi wartościowych spychano na margines, dekorowano pozerów patriotyzmu, a odsuwano lub wręcz mordowano rzeczywistych patriotów. Tak ukształtowane normy przetrwały do 1945 r., w którym zniszczono nawet fundamenty Domku z Kart, choć sam Domek runął w 1939 r.

Są i dziś te same siły obce, które próbują szerzyć kult grabarza Polski J. Piłsudskiego, aby zatruć na zawsze fatalizmem umysły i światopogląd polskich dzieci szkolnych, młodzieży i ludzi pozytywnych, choć niezorientowanych w zawiłych meandrach polityki.

Psychika każdego człowieka oraz jej działanie składa się zwykle z indywidualnych ambicji, które możemy nazwać chęcią - wolą osiągnięcia określonego celu oraz z rozumu, czyli z możliwości realizacji tegoż celu. Jest dobrze, gdy te dwa czynniki są równorzędne, uzupełniające się, ale z zasady ambicje przeważają nad rozumem, wyobraźnia wówczas potęguje ambicję własną i wówczas skutkiem niedomagań mądrości człowiek popełnia kardynalne błędy.

To twierdzenie można zastosować w dzisiejszym partykularyzmie politycznym Polski, w obserwacji jego drogi nie tylko donikąd, ale nawet wstecz.

Rządząca Polską lewica komunistyczna łącznie z kryptokomunistyczną „Solidarnością” jest bezsprzecznie inspirowana przez siły słabe, natomiast pozostała rzesza narodowych, ludowych i pseudonarodowych czy pseudoludowych grupek orientacyjnych szuka na gwałt inspiracji duchowo-ideologicznych w Ruchu Narodowym Romana Dmowskiego lub w historii ludowej utrwalonej w przeszłości przez W. Witosa.

Przywódcy tych ugrupowań są niewątpliwie ludźmi inteligentnymi, chociaż na całej ich działalności ciąży marazm półwiecznej katorgi niewoli sowiecko-żydowskiej, co sprowadza się do walki teoretycznej o mały, często własny cel; celu większego, ogólnonarodowego, ci przywódcy nie uznają - z braku wiary i woli - za realny, możliwy do osiągnięcia.

Jest zjawiskiem wprost wspaniałym i niepowtarzalnym fakt, iż po ponad półwiecznej gehennie hitlerowsko-żydowskiej i następnie żydowsko-sowieckiej naród polski jest wciąż żywy, choć manipulowany dziś już przez żydowsko-polskie rządy PRL-bis.

Mimo bezustannych ataków fałszu i kłamstwa Żydów (Gross, Kosiński i in.) starających się wściekle zniszczyć osobowość Polaków zhańbić oszczerstwami naród, zatruć pamięć historyczną, zniszczyć w ten sposób państw polskie, a na jego terytorium usytuować osadnictwo żydowskie, można łatwo zauważyć - nawet w czasie Referendum Unijnego, sfałszowanego zupełnie dla celów żydowsko-niemieckich, że coraz więcej Polaków wyłamuje się z programowanego letargu ducha i przyłącza się nieśmiało do idei ogólnonarodowej opartej na Wierze w Boga oraz miłości do Ziemi Urodzenia.

Partykularyzm w tym aspekcie, rozdrobnienie sił nie jest wcale brakiem patriotyzmu, a wręcz odwrotnie - nadmiarem myśli, różnorodnością pojęć tego samego Dobra - Ojczyzny - jest dowodem braku autorytetu osoby, która mogłaby ująć w trwałe ramy gorące pragnienia ludzi skrzywdzonych przez Piłsudskiego jeszcze przed ich urodzeniem, który swoją opłakaną, żydowsko-masońską ideą oraz niespotykanym zarozumiałym egoizmem usiłował uczynić z Polski farmę Orwell’a pod niemieckim zarządem, czego nawet nie mogli pojąć jego sanacyjni stupajki, którzy w 1939 roku na podobieństwo stada zajęcy rozbiegli się po świecie, gdy padła pierwsza bomba hitlerowska w W-wie.

Są w losach każdego państwa okresy dobre i są lata złe. W Polsce przeżywającej dziś katastrofalne wprost skutki rządów Piłsudskiego, kiedy to stosowano w praktyce socjalistyczno-filosemickie kryteria norm oceny w awansach społecznych oraz utrwalono ten zgubny pogląd nawet działalnością Kościoła przechwytywanego przez Żydów i masonerię, wytworzyła się atmosfera anarchii pojęciowej, w której zaginęły zupełnie rzeczywiste autorytety narodowe, a te, które są nagłaśniane przez TV, nie uzyskają akceptacji ludności z wiadomych względów. Wierzę jednak - znając poziom inteligencji narodowej, polskiej, że takie autorytety w Polsce są naprawdę, że zdolne są one poprowadzić „polski okręt” na właściwy akwen, lecz cała wielopiętrowa, satanistyczna propaganda massmediów tak je opluła, zhańbiła, oczerniła kłamstwami, iż prędzej ten „polski okręt” zatonie nim dojdzie do głosu publicznego racja ratunku.

Ukazuje się dziś w Polsce tysiące publikacji narodowych o zasięgu lokalnym, gazeta „Tylko Polska” publikowana w kioskach i docierająca do diaspory polskiej nawet w Australii, zapowiadająca stanowczo utworzenie Polskiej Partii Narodowej o zasięgu krajowym i zdecydowanym, śmiałym programie ratunku Ojczyzny, i wydaje mi się ten pomysł światłem w tunelu czarnego marazmu lewicowego. Jeżeli więc polska inteligencja potraktuje ten projekt ze zrozumieniem - bo to przecież nie chodzi o osobę twórcy projektu, lecz ideę, myśl twórczą - to jakość patriotyczną tej partii będą tworzyć sami Polacy, o ile znajdzie się wola i chęć ratunku Ojczyzny.

W tym konkretnym przypadku chodzi przecież o celowe, skuteczne działanie dla dobra własnego - jednostkowego oraz o utworzenie monolitu siły narodowej, który przyniesie do Sejmu nie tylko głos krytyki marazmu, ale decyzję jego wykreślenia z bytu państwa polskiego, który zahamuje zdecydowanie kpiny z idei narodowej przez rządy żydo-solidarnościowe w stosunkach zagranicznych, jak to miało miejsce w Porycku z Ukrainą, w Katyniu i innych miejscach zbrodni dokonanej na osamotnionym, rządzonym przez obcych narodzie polskim.

Polska nie może być „ojczyzną wielu narodów”, jak to głosili Żydzi i masoni. Polska nie może być zbiorowiskiem międzynarodowych prostytutek, bo dziś już nie stać ją na to, bo pełnia praw publicznych tych prostytutek - likwiduje powoli państwo polskie i gubi naród - Polska może być tylko Ojczyzną Polaków, terytorium bytu jej narodu, a nie rynkiem polskim z durnymi szyldami jak: „za Waszą i Naszą wolność”, bo dziś wywołuje tymi hasłami śmiech ogólnonarodowy, międzynarodowy.

Starajmy się być poważnymi ludźmi, nie twórzmy komedii z własnego pogrzebu, kopnijmy w tyłki tych, co nas sprzedają do ponownej, żydowskiej niewoli.

Jedna partia narodowa skupiająca wszystkie grupy partykularne, śmieszne, bo służące w ten sposób wrogom, już dziś może być siłą o przewadze głosów w Sejmie. Jeżeli - starą komunistyczną modą - nie wierzymy w twórcę partii, to uwierzymy wreszcie w samą ideę tej partii, w jej cel, bo to cel nasz, polski.

Jest nas w kraju 40 milionów, w świecie ok. 20, a więc jesteśmy potężnym narodem o pięknej historii przeszłej do wieku XVIII, gdy to „za Waszą i naszą” wolność nas ostatecznie dobito, bo Polska stała się ojczyzną wielu narodów oprócz Polaków. Te wielonarodowe gremia siedzą w W-wie, czasami w Brukseli lub w N. Jorku albo w Moskwie czy w Berlinie, a przybywają tylko po pensje do Polski. Nas już w tych wielu narodach nie ma i nigdy nie będzie, gdy się zdecydowanie nie obudzimy z lewicowego letargu.

Pomniki i mity Piłsudskiego mogą sobie zabrać Niemcy do Berlina lub Żydzi do Tel Awiwu - bo im, a nie nam służył. I nam nie pomniki potrzebne, lecz chleb i mleko dla głodnych dzieci. Na kult fatalizmu i klęski po prostu brak nam czasu, bo troska o żywy, choć zdezorientowany naród jest większa. Wszyscy bez wyjątku musimy to zrozumieć, aby ruszyć wreszcie jednym, narodowym krokiem do przodu, kroki wstecz (jak to dziś dyktują nam Żydzi) to śmierć narodu, likwidacja państwa polskiego, to następny Rozbiór Polski.

Aby jednak ten nasz krok do przodu był pewny, musimy zbadać grunt, na którym stoimy. A jest on rzeczywiście bagnem, a nawet bagnem pełnym nieczystości i otchłani, bo nie rozliczono roku 1939, okresu okupacji hitlerowskiej, lat niewoli żydowsko-sowieckiej, nie mówiąc o katowni ukraińsko-hitlerowsko-sowieckiej na Ziemiach Wschodniej Polski, zagarniętych siłą podczas IV Rozbioru Polski przez żydo-sowiecką Armię Czerwoną.

Bez usunięcia tych przeszkód naród Polski nie zdoła uczynić kroku do przodu, bez wyroków skazujących za wszystkie zbrodnie dokonane na narodzie polskim przez rodzimych zdrajców - obywateli PRL i PRL-bis, atmosfera bezsensu nie zmieni się nigdy, bez pozbawienia obywatelskich praw honorowych „wielu narodów”, które „szyją nam buty” i stawiają przed Polakami „drogowskazy ideowe”, będziemy dreptać w miejscu lub cofniemy się wstecz, bo inni nas wyprzedzą, bez uruchomienia doraźnie POLSKIEGO PRAWA KARNEGO i to w trybie natychmiastowym - anarchia i bezwład pogorszy się i pogłębi.

Polska Partia Narodowa (jakkolwiek nie znam jej twórców, a opieram się na Dossier Naczelnego Redaktora „Tylko Polska”) jest elementem twórczym, narodowym, a więc naszym własnym i jakkolwiek jestem daleko, bo 24 tys. km, to jako żołnierz Podziemia podczas okupacji hitlerowskiej i sowiecko-żydowskiej łączę się z jej ideą całym duchem. Jeżeli straciłem wszystko łącznie z Ojczyzną, to moje życzenia Dobra dla tej Partii są czyste i bezinteresowne, spełniają jeden warunek - przynoszą satysfakcję mnie, a Dobro mojemu narodowi.
„Honwed”

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 9 gości