Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Kanon narodowej Partii
Kanon narodowej Partii | Drukuj |
(Głos w dyskusji)

Nie ma narodu bez wzajemnej życzliwości, pomocniczości, solidarności jego członków i powszechnego zrozumienia dobra narodu oraz pracy dla niego i siebie. Po prostu bez życzliwości wobec siebie, bliźnich i narodu jest tylko narodowość - luźna wspólnota etniczna. Partia polityczna narodowa, odwołując się do miłości Ojczyzny, tradycji, języka narodowego wskazuje tylko na środki, kształtujące narodową więź. O tej więzi stanowi praktyka życia codziennego Polaków, która sprowadza się do przestrzegania podstawowej zasady narodowego bytu - do wzajemnej życzliwości osobowej i wspólnotowej. Naród, który jest obojętny wobec, przykładowo, ludzi bezdomnych, głodujących dzieci i rozpaczy bezrobotnych, nie jest jeszcze narodem. Myśl ta wymaga omówienia, gdyż wcale nie jest prosta.

O więzi narodowej stanowi

Troska każdego o byt

Życie jest dla większości ciągłą troską o byt. Jeśli społeczeństwo wyłączy walkę o byt, o staranie się o siebie, wielu zechce żyć na cudzy rachunek. Można to nazwać wyzyskiem społeczeństwa przez nie starającego się o siebie. Walka o byt nie może pozbawiać opieki potrzebujących nie z własnej winy. Naród musi być opiekuńczy sprawiedliwie, zgodnie ze swymi możliwościami i staraniami obywatela o siebie. Jest to najtrudniejsza sprawa w ogóle współżycia ludzkiego, a szczególnie ważna dla więzi narodowej społeczności. Jeśli naród zapomni o człowieku, człowiek zapomina o narodzie.

Wolność ludzka

Każdy człowiek jest wolny w ramach solidarności społecznej i nienaruszania wolności innych. Jest to niezbywalne prawo człowieka. Lecz człowiek żyje w społeczeństwie, co skłania go do uznania dobra wspólnego. Znaczy to, że wolność indywidualna mieści się w wolności społecznej, jest jej podporządkowana. Nie sposób jednak ustalić sprawiedliwej granicy wolności indywidualnej. Ustrój społeczny zawsze będzie mieścił się między wolnością i przymusem. Człowiek należy do wspólnoty zakładu pracy, osiedla, związku społecznego, wyznania religijnego. Nie będzie wspólnoty ludzkiej, jeśli indywidualizm działania ludzi ją przekreśli. Człowiek staje się człowiekiem w zespole.

Prawo do pracy i płaca

Każdy ma prawo do pracy. Ustrój społeczny, który toleruje chroniczne bezrobocie jest nieludzki. Lepszy będzie ustrój mniej wydajny, ale bardziej sprawiedliwy i zapewniający ludziom pracę. Zależy to od struktury ustroju (organizacji) i jego zasad działania (metody). Praca i płaca to nie indywidualne sprawy pracowników i pracodawców, bo należą do podstawowych praw człowieka.

Podstawowa zasada ustroju społecznego

Ustrój społeczny, jeśli ma działać dla dobra każdego człowieka, kieruje się podstawową myślą, która określa jego istotę. Jest to ideał, który przewodzi ustrojowi, wskazujący na jego uczłowieczenie. Jego treść jest prosta.

Każdy w zakresie swych możliwości duchowych i materialnych stara się o siebie, bliźnich i o wspólnotę.

Człowiek to osoba i osobowość, podmiot życia społecznego, cel sam w sobie, najwyższa wartość w społeczności ludzkiej. Stara się w ramach swych możliwości materialnych, moralnych, uzdolnieniowych, roboczych i wolistycznych, a więc cech fizycznych i duchowych oraz materialnych - o swoje i wspólne dobro. Stara się o bliźnich - o swą rodzinę, innych ludzi, o pokój i współpracę między nimi, o ich samorealizację. Kto nie stara się o siebie, nie będzie starać się o siebie. Stara się o wspólnotę - o społeczeństwo, w którym żyje, w sensie samorealizacji zbiorowości ludzkiej, czyli urzeczywistnia w miarę możliwości dobro wspólne, to znaczy bierze udział w życiu społecznym, wypełnia swe obywatelskie powinności, egoizm splata z altruizmem dla swego i wspólnego dobra.

Dorobek społeczny jest twórczością pokoleń, jest pracą pojedynczych osób i instytucji wspólnotowych. Im wyższy poziom osobowości ludzi, tym większy jest rozwój wspólnoty. Wszystko zależy od pojedynczego człowieka i zorganizowanej społeczności.

Osobowość to indywidualność twórcza, której cechami jest postawa moralna, mentalna i manualna, wyrażająca się przez umiejętność pracy zawodowej, społecznej i twórczej. Cechami osobowości są: chęć i wola pracy, nawyk i potrzeba pracy, rozumienie jedności między interesem indywidualnym i wspólnotowym, a także postępowanie innowacyjne i twórcze.

Uszczegółowienie podstawowej zasady społecznej

Podstawowa zasada ustroju społecznego odnosi się do:

- wychowania moralnego,

- kształcenia mentalnego,

- działania twórczego,

- postępowania przedsiębiorczego,

- realizowania postawy obywatelskiej,

- sprawnego kierowania sobą i innymi.

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne kształtuje stosunek do:

- wartości duchowych, jak sprawiedliwości, życzliwości, uczciwości, patriotyzmu,

- społeczeństwa, czyli do przestrzegania prawa, aktywności wspólnotowej, zespołowego działania,

- drugiego człowieka, sednem czego jest poszanowanie jego godności i autonomii, tolerancji wobec inności, pomocniczości wobec jego kłopotów,

- siebie samego, co odzwierciedla postawę starania się o siebie, o swoją samorealizację, dorobek życiowy, samokontrolę, odpowiedzialność.

Zasada mówi:

- nie krzywdź siebie, rozwijaj się zgodnie ze swymi możliwościami duchowymi i materialnymi,

- nie krzywdź bliźnich, niech twoje postępowanie nie narusza dobra innego człowieka,

- postępuj tak, by twoje działanie było zgodne z dobrem wspólnoty.

Po prostu:

Nie krzywdź siebie, bliźnich i wspólnoty brakiem starania się.

Kształcenie i samokształcenie

Każdy kształci się rozumowo dla siebie i wspólnoty celem pozyskania sprawnego działania.

Rozumowe kształcenie jest:

- konkretne - dotyczy rozpoznawania spraw praktycznych (rzeczowych),

- abstrakcyjne - odnosi się do rozumowania ideowego, do idealnych wzorów (idei),

- krytyczne - nie podlegające mitom i dogmatom, nastawione na analizę i syntezę rzeczywistości.

Kształcenie twórcze

Kształcenie do twórczości ma na celu działalność poszukującą nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach życia.

Jest to aktywność twórcza w zakresie pracy umysłowej, fizycznej i artystycznej. Aktywność ta polega na:

- określeniu danej praktyki,

- opracowaniu sposobu jej udoskonalenia,

- wyznaczeniu tego, co może być, musi być, aby usprawnić rzeczywistość.

Wychowanie przedsiębiorcze

Działanie przedsiębiorcze odnosi się do wszelkiej twórczości dnia codziennego i bytowania w przyszłości, co głównie dotyczy spraw materialnych, gospodarczych.

Wychowanie przedsiębiorcze uwzględnia zasady:

- realizacji celu przy racjonalnym minimum środków (zasada oszczędności),

- zastosowania niesprzecznych z sobą środków realizacji celu (zasada organizacyjności).

We wspólnocie przestrzega się obywatelskich powinności odnośnie do ładu porządkowego, stosunków międzyludzkich i dobra wspólnego.

Wychowanie do kierowania ma na celu kierowanie demokratyczne ludźmi na zasadzie autorytetu kierownika, dla dobra wspólnego i poszczególnych osób.

Każdy jest kierownikiem na swym odcinku pracy i jednocześnie każdy jest przez kogoś kierowany i sprawdzany.

Synteza

Wszystkie te idee sprowadza się do codzienności w myśl wskazań:

- bądź życzliwy i pomocny dla siebie, bliźnich i narodu,

- staraj się o siebie, bliźnich i naród.

Realizacja tych prostych zasad organizuje społeczeństwo aktywne, solidarne, sprawne i myślące, zapewniające wszystkim dobro w dobru wspólnotowym.

dr hab. Zygmunt Narski
Tylko Polska nr 3/2004

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 12 gości