SZCZEGLNIE GORCO POLECAMY


Linki

Sondy
Ktr nacj lubisz?
 

Ktra z partii politycznych ma najwikszy procent mniejszoci narodowych
 

Ile osb narodowoci ydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediw w Polsce jest cakowicie w polskich rkach?
 

Jaki procent prawdy podaj media o. Rydzyka?
 

Ktre media podaj prawd?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywa si gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyraanie swoich opinii powinien pj do wizienia?
 

Czy w Polsce mamy wolno publikacji i wyraania opinii?
 

Czy jeste za ratyfikacj Traktatu Lizboskiego?
 

Czy w Polsce powinna dziaa bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Ktry utwr z pyty zespou "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Ktry utwr z 3. pyty "Leszek Bubel Band" W hodzie NSZ pt. "Biao-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start
STALINOWSKI WYROK NA LESZKA BUBLA
Zapamitajmy te nazwiska i twarze. To oni 14 lutego 2006 roku ustanowili

DZIE ANTYPOLONIZMU

wydali bowiem skandalicznie stronniczy i haniebny wyrok.

Sdzia Magorzata Bakowska
Sdzia Maciej Schultz
Sdzia Ludmia Tuaczko
Jasne jest, e w sdowej rozprawie zwykle jedna ze stron przegrywa i wówczas zorzeczy, bo najczciej czuje si pokrzywdzona. W moim przypadku okolicznoci byy jednak wyjtkowe.

Oto bowiem Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll spowodowa wniesienie aktu oskarenia przez prokuratur. Obie instytucje dziaaj w imieniu pastwa polskiego. Tego samego, którego godnoci i honoru, naraajc si na szykany, szkalowanie i wizienie, broni konsekwentnie od wielu lat, take jako prezes Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi.

Wyjtkowo przebiegu wydarze polega na tym, i RPO nigdy nie zaj si jakimkolwiek szkalowaniem naszego narodu, pastwa, naszej katolickiej wiary. Przypadków takich bya caa masa, choby podczas wydarze zwizanych z konfliktem na owicimskim wirowisku lub gdy niesawny rabin Weiss publicznie obsika krzy stojcy przed kocioem przy obozie zagady w Brzezince. Wstrznity take tym skandalem, zredagowaem i wydaem ksik „Polsko-ydowska wojna o krzye i nie tylko”. W jednym z rozdziaów 160-stronicowej ksiki zacytowaem wypowiedzi znanych ludzi o ydach, m.in.:

„To prawdziwy wróg, namiestnik ze Wschodu, orientalny pasoyt, jednym sowem - yd” - George Bernard Shaw, brytyjski dramaturg

„ydzi to sia ciemna i odpychajca. Wiadomo, jacy s liczni, solidarni i jak w swej spójnoci rozporzdzaj si. To naród otrów i oszustów” - Cyceron

„ydzi to zbrodnicze plemi!” - Seneka

„ydzi do wszystkiego czuj nienawi” - Tacyt

„yd wierzy, e jest przeznaczony do stworzenia potgi zwierzchniej poród innych ludów. Jest przekonany o swej wyszoci, w stosunku do innych ludzi ywi gbok pogard i nie bawi si w skrupuy” - Pio Baroja Nessi, hiszpaski powieciopisarz XX w.

Na rozprawie zoyem cytaty z Biblii z przykadami, co Jezus Chrystus mówi o ydach. Kady z tych cytatów zawiera wielokrotnie dosadniejsze okrelenia tej nacji i dla kadego, kto zada sobie cho troch trudu, aby przyjrze si metodom jej dziaa, oka si one prawd.

Ale w obecnym wiecie prawdy s róne. Co jest, a co nie jest prawd, dyktuj silniejsi. Tak stao si i w moim przypadku, gdy usuna wobec ydowskich szowinistów prokuratura uznaa, e dwa cytaty, wyrwane z kontekstu obszernie przedrukowanych fragmentów ksiki Krzysztofa Koczwary „Zguba twoja Izraelu z ciebie samego pochodzi”, tj. „obrzezano ich mózgi” i „podstpne jest ydowskie nasienie”, s znacznie gorszymi, wrcz obraliwymi! Tak byo atwiej. Zostaem wic skazany za zacytowanie w szerokim kontekcie dwóch zda!!! Sd, organ pastwa polskiego, na który my wszyscy pacimy, WYDA HANIEBNY, STALINOWSKI WYROK. Mamy ju wic nie PRL-bis, III czy IV Rzeczpospolit, ale JUDEOPOLONI! To jest moja opinia, do której mam konstytucyjne prawo! Sdziowie je zamali. Stworzyli niebezpieczny PRECEDENS ZAMORDYZMU, PRZYWRÓCENIA CENZURY. Wystpiem o pisemne uzasadnienie wyroku, wic wkrótce go opublikuj. Sprawa ta od chwili wydania wyroku musi by stale naganiana, bowiem wiadome siy szykuj kolejne procesy, pomimo tego, i w sdzie mam ju trzy inne akty oskarenia.
Leszek Bubel

« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Przejd do sklepu
 
A TY JU ODWIEDZIE STRON
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PASTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miaem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, ktr wytoczy mi Stanisaw Sotysiski.
Pod sal Stanisaw Sotysiski bezpardonowo mnie zaatakowa, uywajc przemocy, naruszy moj nietykalno cielesn i spowodowa uszczerbek. By to typowo chuligaski wybryk ze strony Stanisawa Sotysiskiego. Stanisaw Sotysiski przyby do Sdu w towarzystwie swoich przydupasw w liczbie dwch, ktrzy mogli widzie to zdarzenie, ale na pewno zrobi wszystko, eby chroni przed obliczem wymiaru sprawiedliwoci swojego pryncypaa i mnie oczerni. Wobec tego apeluj do wszystkich z Pastwa, ktrzy byli tego dnia w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, eby zdobyli si na odwag i do mnie zadzwonili. Szukam wiadkw tego zdarzenia.
Z gry dzikuj za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698

Wszelkie prawa zastrzeone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 7 goci