Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Myśleć po żydowsku
Myśleć po żydowsku | Drukuj |
Z przykrością odbieram słuszne uwagi, że rządy Żydów w Polsce nas kompromitują. W powszechnych wyborach głosujemy na osoby pochodzenia żydowskiego. Godzimy się na sprawowanie władzy przez Żydów w organach wykonawczych i wymiaru sprawiedliwości. Za autorytety moralne uznajemy Żydów. Nie rażą nas ludzie kultury pochodzenia żydowskiego, którzy zdobywają nagrody, odznaczenia i poklask w mediach tylko z racji swej etnicznej przynależności.


W wyścigu do zdobywania pozycji w szeregach elit przegrywamy z Żydami. Przegrywamy, bo Żydzi górują nad nami sposobem swego myślenia i zachowania się. Żyd za nic ma honor, ojczyznę i Boga. Jego celem życiowym jest zdobycie pieniędzy lub pozycji społecznej płacowo uprzywilejowanej. Swą etniczną odrębność ukrywa, jeśli stawia go to w niekorzystnej sytuacji.

Żydzi, będący w mniejszości w jakiejś grupie społecznej, solidarnie się popierają. Dążą do eliminacji rywalizujących z nimi najzdolniejszych gojów. Jeśli już goj ma się znaleźć na eksponowanym stanowisku, powinien być głupi i trzeba go przeciwstawiać mądremu Żydowi. Żaden talent żydowski nie może być zmarnowany. Trzeba popierać silnych i gnębić słabszych, chociażby w celu zastraszenia neutralnych. A w konfliktach społecznych najlepiej podzielić się rolami i znaleźć się po każdej stronie, a któraś z nich przecież wygra, zmiażdży wrogich gojów, a oszczędzi pochodzących z narodu wybranego.

Gdyby Polacy myśleli i postępowali po żydowsku, inne byłyby koleje losu narodu polskiego. Inaczej, to nie znaczy, że zawsze korzystniej. Np. polskie powstania narodowe były sprzeczne z żydowską mentalnością. Polacy, myśląc po żydowsku, nie wywołaliby ani powstania listopadowego, ani styczniowego w XIX wieku. Zajęliby się pracą organiczną już po rozbiorach, a nie dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Zaakceptowaliby władzę zaborców wysługując się jej, a swą nienawiść do okupanta skrywaliby z całej siły. Czy służyłoby to odradzającej się Polsce w 1918 roku - kto to wie?

Polacy w okresie dwudziestolecia międzywojennego powinni byli być świadomi swojej trudnej sytuacji, gdy miało dojść do starcia między hitleryzmem a bolszewizmem. Bolszewizm zagrażał nie tylko Polsce, ale całej Europie Środkowej i Zachodniej. Burżuazja zachodnioeuropejska wykreowała niemiecki faszyzm, który miał zniszczyć ZSRR, budujący marksistowsko-leninowski socjalizm. Polska w starciu z faszystowskimi Niemcami i bolszewicką Rosją żadnych szans nie miała walcząc samodzielnie, a na pomoc Zachodu w 1939 roku nie powinna była liczyć.

Gdyby Polacy myśleli po żydowsku, przystąpiliby do koalicji hitlerowskiej i nie dopuściliby do zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. Z zachowaniem twarzy mogli co najwyżej ogłosić neutralność i przepuścić Niemców do granic ZSRR, nie narażając się na straty militarne. Współdziałanie Polski z Niemcami hitlerowskimi przerwałoby eksperyment marksistowsko-leninowski w wykonaniu J. Stalina już na początku lat czterdziestych. Takie zachowanie się Polski uchroniłoby ją od nadmiernych strat wojennych. Polsko-hitlerowski sojusz doprowadziłby do zagłady nie czterech milionów Żydów, ale wszystkich mieszkających w Polsce, Europie Środkowej i ZSRR. Myśląc po swojemu, czyli po polsku, uratowaliśmy nie sto tysięcy, ale przynajmniej 3 miliony albo więcej Żydów.

Jak potoczyłyby się losy Polski po zwycięstwie Hitlera nad ZSRR, trudno dziś powiedzieć. Na pewno nie byłoby eksperymentu z budową przez ponad 40 lat socjalizmu nad Wisłą. Problemem żydowskim dziś zajmowaliby się tylko historycy i badacze zaginionych kultur. Polacy byli potrzebni Niemcom w przeszłości i są obecnie jako siła robocza. Jaki skutek wywołałaby długotrwała obecność Niemców na ziemiach polskich po 1939 roku i później - kto to wie?

Od września 1939 roku część Polski znalazła się pod okupacją sowiecką. Gdyby Polacy po bolszewickiej stronie myśleli po żydowsku, wówczas masowo deklarowaliby światopogląd naukowy i miłość do J. Stalina, zawdzięczając mu wyzwolenie spod niewoli ziemiańsko-burżuazyjnej. Wtedy to polscy, a nie żydowscy towarzysze zajęliby się wywózką na Syberię niepokornych burżujów i księży, nie oszczędzając w żadnym wypadku bogaczy żydowskich i rabinów.

Nie wiemy, jak przebiegała selekcja wśród polskich oficerów internowanych w ZSRR. Trzeba przyjąć, że rozstrzelani w Katyniu i gdzie indziej wyżej sobie cenili ojczyznę, honor i Boga niż kolaborację z komunistami. Żydowskie myślenie uchroniłoby ich od zagłady. Część jednak internowanych myślała po żydowsku, przetrwała i tworzyła później wojsko polskie, które walczyło z hitlerowcami u boku Armii Czerwonej lub aliantów.

W czasie wojny niemiecko-sowieckiej zabrakło wśród kolaborantów stalinowskich Polaków gotowych do wprowadzenia nad Wisłą dyktatury proletariatu. Budowa socjalizmu w Polsce wyzwolonej mogła być powierzona tylko polskojęzycznym komunistom, a więc niemal wyłącznie Żydom. Żydami sprawującymi władzę w PL po 1944 roku byli nie tylko, jak chciałby Jan Pruszyński („Wprost” 5/2004), Berman, Minc i Zambrowski, lecz także Bierut, Cyrankiewicz, Radkiewicz i inni usadowieni na najważniejszych stanowiskach w aparacie państwowym, w partii, armii i kulturze. Zagubiony w tym towarzystwie Polak musiał myśleć i działać w interesie Żydów, a nie narodu polskiego. Zabrakło wtedy Polaków zdolnych wykorzystać sposób myślenia i działania talmudycznego w interesie narodu polskiego.

Jak się później okazało, żydowscy towarzysze nie byli wcale stalinowcami, lecz trockistami. Deklarując swój marksizm-leninizm zmierzali tylko do wyeliminowania polsko-chrześcijańskich elit i polskiej inteligencji pochodzenia szlacheckiego. Po wykonaniu tego zadania to oni stanęli na czele rewizjonizmu, zmierzającego do odbudowy kapitalizmu w Polsce i przekształcenia żydowskich komunistów w polskojęzyczną burżuazję.

Polacy wychowani w kulturze chrześcijańskiej nie byli w stanie dojrzeć obłudy komandosów żydowskich z 1968 roku. Nie podejrzewając niczego złego, masy plebejskie poparły styropianowych przywódców „Solidarności”. W ruchu antykomunistycznym steru nie mogła przejąć inteligencja z polskimi korzeniami, gdyż zajmowała podrzędne stanowiska. Idea żydowskiego trockizmu zatriumfowała w Polsce po 1989 roku. Żydowscy towarzysze najpierw demoralizowali polskie masy plebejskie, a po 1989 roku do dzisiaj je tratują, zagrażając trwaniu narodu polskiego.

Przeciwstawić się jawnym i ukrytym Żydom można tylko na drodze przejęcia ich sposobu myślenia. W skali masowej jest to prawie niemożliwe. Po żydowsku potrafią myśleć tylko nieliczni Polacy, wykorzystując talmudyczną dialektykę do obrony polskich interesów.

Pocieszać się możemy tylko tym, że talmudyczne myślenie nie zawsze przynosi Żydom korzyść. Chytrość żydowska znalazła swe przeciwieństwo w faszystowskim myśleniu i działaniu. Zachodnia Europa widziała, kim są Żydzi i do czego zmierzają hitlerowcy, a zachowała daleko idącą powściągliwość w ograniczaniu A. Hitlera, w jego dążeniu do władzy. Żydowsko-talmudyczne myślenie i działanie doprowadziło samych Żydów do sytuacji, jaka nie pojawia się w najgorszych sennych koszmarach. Wśród jego mas biedoty, która była ciężarem dla bogatych Żydów, syjonistów prących za wszelką cenę do utworzenia państwa Izrael.

Żydokomuna, będąca jedną z wersji talmudycznego myślenia, także na dalszą metę nie służyła potomkom Abrahama. Komuniści niszczyli nie tylko chrześcijaństwo, lecz i religię mojżeszową. Zlaicyzowani syjoniści są osłabieni, nie mając zaplecza w postaci ortodoksyjnych chasydów. Syjonistyczny Izrael jest nie tylko podmiotem, lecz i przedmiotem w grze międzynarodowych polityków. Skupieni w Izraelu Żydzi mogą znaleźć się w pułapce porównywalnej do hitlerowskich obozów zagłady. Już dziś przemawiając w imieniu wielu Izraelczyków Szewach Weiss marzy o powrocie Żydów do Polski, kraju zamieszkałego przez lud spokojny, wyrozumiały i bojący się oskarżeń o antysemityzm.

W III RP najwięcej zwolenników wprowadzenia Polski do unijnego kołchozu znajduje się wśród klasy politycznej żydowskiego pochodzenia. Większość Polaków zajmujących się głównie pracą i modlitwą, a nie szachrajstwami politycznymi, zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami talmudycznych elit. Ostrzegawczy głos narodowców jest słabo słyszalny w ogłupianym i naiwnym narodzie. Zresztą finansowa potęga globalistów jest w stanie przeforsować swoje cele niezależnie od stanu świadomości tego lub innego narodu. Popatrzmy co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej. Zachowanie się polskojęzycznych polityków nie różni się wiele od analogicznego występującego u bliższych i dalszych sąsiadów.

Jest coś sensownego w powiedzeniu, że wolność to akceptacja konieczności. Trzeba więc być wyrozumiałym dla tych Polaków, którzy dziś popierają globalizm, by znaleźć się np. w Parlamencie Europejskim. Źle by było, gdyby Polskę reprezentowali w UE wyłącznie Żydzi. Póki będziemy w UE i NATO, trzeba eksponować nasze interesy. Ogromną rolę odgrywać tu będą wszystkie siły zorganizowane, jawnie walczące z globalizmem. Trzeba naród przygotować do wystąpienia z UE i NATO, gdy stanie się to możliwe, a może nawet nieuniknione.

dr Władysław Zabielski
Tylko Polska 10/2004

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 19 gości