Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow 3 x TAK!
3 x TAK! | Drukuj |
Polityka naprawdę słuszna to nie polityka wychodząca z założenia interesów klas społecznych czy w ogóle jakichkolwiek partykularnych interesów, ale polityka narodowa, to znaczy polityka służąca dobru całego Narodu mniej więcej tak, jak rządy ojca w rodzinie służą dobru rodziny… Służba Narodowi tak samo jak służba rodzinie nie jest przywilejem, ale obowiązkiem. Poczuwają się do tej służby nie ci, co mają najwięcej ambicji, ale ci, co mają najwięcej poczucia odpowiedzialności za losy narodu.
Jędrzej Giertych

Polska Partia Narodowa wywodzi się z pokolenia, które na polach bitew walczyło o istnienie i o granice Rzeczpospolitej Polskiej i - w zrozumieniu wartości tej ofiary - chyli czoła przed krwią przelaną dla Polski bez względu na to, kiedy i w jakich formacjach została przelana. Polska Partia Narodowa jawi się przedłużeniem Obozu Wielkiej Polski Romana Dmowskiego, obejmującego pokolenia wychowane bądź w czasie wojny, bądź już w niepodległej Ojczyźnie.
PPN jest nowopowstałą siłą polityczną, która wnosi do pejoratywnie pojmowanej dotąd polityki nowe idee, wytycza nowe cele Polsce i Polakom - cele trudne, lecz przy altruistycznej postawie rodaków możliwe do zrealizowania.
Polsce potrzebne są radykalne zmiany, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Ażeby mogła wreszcie wykorzystać w pełni swe możliwości gospodarcze, musi wejść na drogę gruntownych reform.

Nie ma idealnego ustroju - z całą pewnością nie jest nim liberalna demokracja. Nie ma idealnego systemu gospodarczego - z całą pewnością nie jest nim wolnorynkowy, liberalny kapitalizm. Zdecydowany jestem przekreślić największe kłamstwo świata polityki, iż nie ma alternatywy ani dla liberalnej demokracji, ani dla wolnorynkowego kapitalizmu! Alternatywę tę zawieram w haśle: 3 x TAK! TAK dla korporacjonizmu, TAK dla etatyzmu, TAK dla solidaryzmu.

Korporacjonizm to wypracowana przez tradycyjny katolicyzm społeczny XIX i XX wieku koncepcja ustroju społeczno-gospodarczego o charakterze samorządu stanowo-zawodowego. Podstawą tego ustroju są stany zawodowe, korporacje, które jako instytucje publiczno-prawne zrzeszają wszystkich zatrudnionych w danym zawodzie, i to zarówno pracobiorców jak i pracodawców. Istnienie takich zrzeszeń nie wyklucza jednak możliwości zakładania związków zawodowych o charakterze klasowym, zrzeszających osobno przedsiębiorców, a osobno robotników. Celem korporacji jest nie tylko wytwarzanie określonych dóbr, ale także rozwój kulturalno-społeczny ich członków. Korporacje cieszą się autonomią w ramach wspólnoty państwowej. Model takiego ustroju stanowo-zawodowego przedstawił w encyklice Quadragesimo anno (1931) papież Pius XI. Współczesna nauka społeczna Kościoła zrezygnowała z proponowanych rozwiązań modelowych, akcentując inspirującą rolę zasad społecznych w przekształceniach mających na celu humanizację stosunków społecznych w każdym istniejącym ustroju.

Nazwa „korporacjonizm” używana również bywa na oznaczenie średniowiecznego ustroju społeczno-gospodarczego, opartego na stanowej strukturze społeczeństwa oraz na określenie ustrojów Włoch za czasów Mussoliniego, Portugalii za Salazara i Austrii za E. Dollfusa (tzw. korporacjonizm etatystyczny).

Etatyzm to jeden z kierunków polityki gospodarczej państwa polegający na przejmowaniu istniejących, z reguły prywatnych, czasem upadających przedsiębiorstw w całości lub ich tworzeniu przez kapitał państwowy od podstaw lub też udział w tworzeniu przedsiębiorstw-spółek o kapitale mieszanym - prywatno-państwowym. Kierunek ten zyskał uznanie w opinii wielu ekonomistów w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935), którzy wykorzystując także teorię angielskiego ekonomisty J. M. Keynesa lansowali go jako próbę przełamania depresji gospodarczej przy pomocy działań państwa. Polegały one głównie na zwiększaniu siły nabywczej ludności przez szeroką działalność inwestycyjną państwa i ożywianie w ten sposób wszelkich dziedzin życia gospodarczego (tzw. nakręcanie koniunktury). Wiodącym programem rządu polskiego w tym zakresie przed II wojną światową była budowa w latach 1936-1939 Centralnego Okręgu Przemysłowego, w wyniku której uruchomiono wiele przedsiębiorstw państwowych, głównie przemysłu zbrojeniowego, a także dokonano znacznej rozbudowy infrastruktury (sieć komunikacyjna, łączność, doprowadzenie energii elektrycznej, gazu itd.). Etatyzm jest niczym innym jak przywróceniem państwu polskiemu należnej Mu roli opiekuna i gwaranta bezpieczeństwa Narodu Polskiego.

Solidaryzm to kierunek społeczno-polityczny powstały w II połowie XIX wieku, rozwijający się głównie we Francji, głoszący tezę o naturalnej wspólnocie interesów wszystkich ludzi, niezależnie od ich pozycji społecznej. Wspólnota ta jest nadrzędna wobec partykularnych interesów poszczególnych grup. Idee solidarystyczne zmierzają do zacierania konfliktów społecznych i politycznych w społeczeństwach, co z całą pewnością przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy obywateli.

Do idei solidaryzmu nawiązywały liczne koncepcje, m.in. katolicka doktryna społeczno-polityczna i związany z nią korporacjonizm jak również programy ugrupowań nacjonalistycznych. Głównymi teoretykami solidaryzmu byli m.in.: E. Durkheim, L. Duguit, L. Bourgeois, Ch. Gide. Kierunek ten głosi, w przeciwieństwie do socjalizmu, zgodność czy też wspólnotę interesów wszystkich jednostek i grup społecznych w obrębie danej społeczności. Twórcą tzw. solidaryzmu chrześcijańskiego był H. Pesch (1854-1926). Solidaryzm chrześcijański opiera się na założeniu, że w samym człowieku jako osobie dążącej do urzeczywistnienia własnej doskonałości tkwi naturalna skłonność do wchodzenia w relacje z innymi osobami. Wydobycie i urzeczywistnienie tkwiących w człowieku potencjalności nie jest bowiem możliwe bez solidarnej współpracy wszystkich ze wszystkimi. Tu, moim zdaniem, należy upatrywać zarówno genezy jak i istoty życia społecznego.

Te trzy ww. kierunki gospodarczo-społeczne z pewnością nie zmienią natychmiast po ich wprowadzeniu sytuacji w Polsce. Jednak wprowadzenie w życie założeń etatystycznych, korporacjonistycznych i solidarystycznych będzie kamieniem węgielnym pod budowę silnego gospodarczo, sprawiedliwego społecznie i wyczulonego na kwestie socjalne państwa polskiego.
Polska Partia Narodowa wychodzi z założenia, że w Państwie Polskim suwerenem gospodarczym winien być Naród Polski zorganizowany jako jedna niepodzielna całość. Polska Partia Narodowa przystępuje do pracy z głęboką wiarą, iż program jej skupi dużą część młodego i starszego pokolenia Polaków, a jego praca i walka doprowadzi do wywołania wielkiego ruchu i urzeczywistnienia idei Wielkiej Polski.
Krzysztof Luber, PPN

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 7 gości